We zien dat de Bijbel geen enkele poging doet om het bestaan van God nader te verklaren. De Bijbel begint met: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” GENESIS 1:1. De Bijbel toont ons dat God de oorsprong is van alle dingen terwijl Hij zelf geen begin en geen eind kent. Ook zien we in de Bijbel dat God in staat is om Zich bekend te maken aan zijn schepselen. Dat God de Heer is zien we ook in Zijn namen zoals; ‘El – Shadda’ = de almachtige en ‘El Eljon’ = de allerhoogste. Het woord ‘El’ geeft aan dat God ‘de Verhevene’ is. Er zijn meer voorbeelden maar kunnen die hier niet behandelen. Een andere, meer bekende, naam van God is ‘Jahweh’. Die naam toont Hem als de God van het verbond en de verlossing. Hierdoor zien we Gods verlangen om een persoonlijke relatie met de mens te hebben. Voor meer duidelijkheid kunnen we de eerste hoofdstukken van Genesis lezen. Daar zien we wie God is en wat Hij doet, maar voor een compleet beeld zullen we toch de hele Bijbel moeten lezen. Onderstaand vers geeft duidelijk aan wat het doel is dat, God de Heer is.

  “De HEER zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles. Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt” PSALM 103:19-20.

  Als Koning heerst Jahweh over alles, zo waakt Hij over Zijn verbond en stimuleert Hij ons om Zijn woord te gehoorzamen. God noemt zijn kinderen zelfs ‘sterke helden’, die doen wat Hij zegt. Zo kunnen wij laten zien dat we Hem erkennen als de Heer van ons leven, die Hem danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Zo zullen sterke helden Hem eren en prijzen met hun leven! Herkennen we onszelf hierin?

  Dat dit soms niet eenvoudig is spreekt voor zich. Toen Paulus de volgende verzen schreef aan de Filippenzen, had hij heel veel redenen om zich enorm schuldig te voelen. Hij had veel christenen vervolgd vanwege hun geloof in Jezus Christus, maar was ook betrokken bij de moord op stefanus, zie HANDELINGEN 7:57-58. Na zijn bekering is Paulus 180 graden omgedraaid en verkondigde hij het evangelie als een ‘sterke held’.

  “Laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Broeders, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen FILIPPENZEN 3:16-17 HB.

  We hebben allemaal dingen gedaan waar we nu spijt van hebben en ons nu voor schamen. We leven allemaal in een spanningsveld tussen ‘goed en kwaad’. Maar omdat we kinderen van God zijn mogen we nu onze schuldgevoelens over wat geweest is loslaten en mogen we niet meer stilstaan bij het verleden. Wanneer we onze schuld hebben beleden, mogen we vooruit zien en ons verdiepen in onze relatie met God de Heer. Alleen hierdoor kunnen we groeien in ons geloof als sterke helden.

  Paulus roept de christenen op om “consequent door te gaan op de ingeslagen weg”. Om het geloofsvoorbeeld van hem te volgen zoals Christus ons ook heeft opgedragen. Petrus schrijft: “Al dit lijden (ALS VOLGELING VAN JEZUS) hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in Zijn voetstappen moet u treden” 1 PETRUS 2:21 HB. Zo mogen we ons richten op dat ene doel, God erkennen als de Heer van ons leven. Dan zullen we zeker op Christus gaan lijken. Toen Paulus bovenstaande woorden aan de Filippenzen schreef bestond het Nieuwe Testament nog niet. Die christenen konden dus nog niet lezen wat Christus Jezus had gezegd. Om die reden stelde Paulus zijn leven als voorbeeld om dat na te volgen. Dat getuigt van een sterk karakter van een leven dat in de voetsporen van zijn Meester wilde treden.

  Kunnen wij dit ook zeggen tegen andere gelovigen, kijk maar naar mij, volg mijn voorbeeld maar? Wat voor een christen zou je buurman worden als hij jouw voorbeeld zou volgen?

  Ik wens je een fijne dag, Fred

   

  Voor meer studie

   

  Maandag

  Jesaja 49:24-26

  Dat ik, de HEER, je redder ben

  Dinsdag

  Deuteronomium 31:6-8

  Wees vastberaden en standvastig

  Woensdag

  Romeinen 8:37-39

  Ik ben ervan overtuigd

  Donderdag

  Kolossenzen 3:16-17

  In de naam van de Heer Jezus

  Vrijdag

  Psalm 103:19-20

  Als koning heerst hij over alles

  Zaterdag

  Openbaring 5:9-10

  Met uw bloed hebt u voor God

  Zondag

  Numeri 14:17-20

  En vergeef dit volk zijn schuld

  Maandag

  2 Timotheüs 2:19

  Die de naam van de Heer noemt

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?