We kunnen ons niet voorstellen hoe iets eeuwig kan duren. Dit komt omdat wij gebonden zijn aan tijd en ruimte, die horen bij de gevallen schepping. Wanneer er fijne dingen gebeuren dan mag dit wel zo blijven, maar van dingen die tegenvallen zijn we blij dat het niet eeuwig duurt. En dat is maar goed ook, stel je voor zeg dat er nooit verandering zou komen in nare situaties. Ja, ik weet wel, sommige zaken duren heel lang, maar hoe ellendig dit ook is, er komt een eind aan. God heeft beloofd dat Hij alles zal herstellen. Alles? Ja alles! Ook onze ziekte, zonde en alle andere ongemakken die ons leven soms vergezellen? Ja!!

  PSALM 103 zegt hier geweldige dingen over: "Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger” VERS 2-5.

  Als je hier niet blij van wordt, dan moet je het nog maar eens lezen. En desnoods nog een keer. Want deze woorden kunnen ons boven de nare situaties uittillen. Misschien moeten we het lezen met wat meer dankbaarheid in ons hart, want dit bespeur ik ook als ik luister hoe David het aan ons doorgeeft. Hij richtte zijn dankbaarheid, zijn lof op de geweldige daden van God. David had gemakkelijk net als wij dit soms doen, kunnen klagen over het leven. Maar hij doet het tegenovergestelde. Hij somde een hele lijst op van Gods grote weldaden. God vergeeft, geneest, bevrijdt en zegent ons met Zijn eeuwige liefde. Zo komt God ons tegemoet aan ons verlangen naar zorg, recht en gerechtigheid. En bedenk dan eens heel goed, wij ontvangen deze zegeningen zonder dat we dit verdiend hebben.

  Je levensreis kan nog zo moeilijk zijn, maar zegeningen tellen dat kun je altijd doen. Zo kun je denken aan de zegeningen van vroeger, aan die van nu én aan die nog komen. Zegeningen tellen is Gods trainingscursus om ons te leren, Zijn bedoelingen met ons leven te laten zien om die weg te volgen. Bij God gaat het niet om onze nederlagen of successen, nee het gaat om Zijn overwinning door Jezus Christus. Dat is wat telt! En als we dan toch nog terugkijken naar onze fouten dan zegt VERS 12: “Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd”.

  Kunnen wij weten hoe ver het oosten van het westen verwijderd is? Zouden oost en west ooit een keer bij elkaar kunnen komen? Zouden wij die twee met elkaar kunnen verbinden? Deze symbolische uitspraak maakt ons duidelijk dat God de Vader in Christus Jezus al onze zonden vergeeft en er ook nooit meer aan terugdenkt. We moeten daarom ook niet meer in ons verleden wroeten, vergeven is bij God vergeten. Want God: “heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan” KOLOSSENZEN 2:14 HB. Is dat werkelijkheid in ons leven? Weet je dat God al je schuld vergeven heeft?

  Ik weet wel hoe kwetsbaar we zijn, maar Gods liefde is eeuwig. We moeten Hem dan ook niet langer zien als een veroordelend God, die op basis van onze fouten ons al dan niet goed gezind zal zijn. Zolang we dit doen, zullen we voorbijgaan aan het feit dat God met ons meeleeft. En zelfs wanneer God de Vader ons leven beproeft en onderzoekt dan nog houdt Hij er rekening mee dat we mensen zijn. Want: “Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn” PSALM 103:14. Zijn eeuwige genade en liefde houdt met alles rekening.

  Ben je God nu dankbaar voor dit geweldige feit? Ga je Hem nu ook eren voor Zijn eeuwige liefde? God eren wil zeggen dat je altijd dankt en denkt, voor en aan alles wat Hij specifiek voor jou gedaan heeft. Eer jij God met je leven?

  Voor meer studie

  Maandag

  Deuteronomium 7:6-8

  Onder ede had beloofd

  Dinsdag

  Lucas 11:9-10

  Daarom zeg ik jullie

  Woensdag

  Psalm 37:3-4

  Zoek je geluk bij de HEER

  Donderdag

  Psalm 45:3

  Voor altijd gezegend

  Vrijdag

  Efeziërs 2:3-5

  De liefde die hij voor ons heeft

  Zaterdag

  Psalm 103:8-13

  Zo liefdevol als een vader

  Zondag

  Maleachi 3:3-4

  Zullen ze op de juiste wijze offeren

  Maandag

  Galaten 2:19-20

  Maar Christus leeft in mij

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?