Eerlijk zullen we alles delen. Wie is er niet mee opgevoed? En wie was het er altijd mee eens? De ander kreeg toch altijd meer? Tja, delen een lastig begrip! Kijk maar om je heen in je eigen straat en je kunt je niet onttrekken aan het feit dat er soms grote verschillen zijn. Arm en rijk worden door alle eeuwen heen gevonden en kunnen elkaar soms maar moeilijk verdragen. In veel landen geeft dat spanningen die soms uitlopen op moordpartijen en burgeroorlogen. En wat te denken van alle economische vluchtelingen die in de rijke landen een beter bestaan proberen op te bouwen?

  SPREUKEN 30:8 zegt: “Maak me niet arm, maar ook niet rijk”. Teveel geld kan een groot gevaar zijn voor mensen die er niet goed mee om weten te gaan, maar te weinig ook. Want hoeveel mensen moeten jaarlijks geholpen worden met schuldsanering? En of dit nu hun eigen schuld is, laten we hier voorzichtig mee omgaan. Armoede is niet goed, het veroorzaakt allerlei moeilijkheden. De Bijbel wil ons leren hoe we kunnen omgaan met rijkdom en armoede. Laat de tekst uit Spreuken je hierin leiden en je zult zien dat God je leert te delen zowel van je rijkdom als van je armoede.

  Maar delen kan nog meer betekenen! En Jezus is ons hierin voorgegaan. “Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden” 2 CORINTHIËRS 8:9. Wat is dit bemoedigend dat wij in Jezus rijk worden gemaakt, dat Hij ons laat delen in Zijn goedheid. En hierin is én kan geen sprake zijn dat de een meer krijgt dan de ander. Allemaal krijgen we evenveel om uit te delen.

  Maar wat delen wij dan uit? Wat hebben we weg te geven? Geld of goederen? Natuurlijk, al die zaken behoren tot de mogelijkheden. En velen doen dat ook, gelukkig maar. Maar er is meer, veel meer. En dat is wat God evenveel, en aan al zijn kinderen gegeven heeft. Wat dit is? Het is de liefde van God die ons aanzet om Jezus na te volgen. Die liefde kunnen we in alle omstandigheden inzetten om anderen te bereiken. En Gods creativiteit is hierin veel groter dan menig mens kan bedenken.

  Maar hoor ik vaak zeggen; ‘ik ben zo weinig bewogen met de ander, ik kan zo moeilijk lief hebben.’ Goed dat er obstakels kunnen zijn is niets nieuws. Jezus werd ook bekritiseerd en ronduit tegengewerkt. Zie JOHANNES 1:11. Weerhield dit Hem om de liefde van God de Vader te laten zien? Jezus liet Zich niet leiden door emoties, maar zuiver en alleen door Gods liefde.

  En die liefde, zegt Paulus in ROMEINEN 5:5 is: “in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is”. Moet je nog meer weten? De Vader gaf zijn Zoon, de Zoon gaf zijn leven en de heilige Geest leert ons delen in liefde. Wat een uitdaging. Hoeveel kun jij weggeven van Zijn liefde?

  Voor meer studie

  Maandag

  1 Johannes 4:9-10

  Maar dat hij ons heeft liefgehad

  Dinsdag

  Hebreeën 2:9

  Gods genade iedereen ten goede

  Woensdag

  Matthéus 20:26-28

  Te dienen en zijn leven te geven

  Donderdag

  Johannes 1:14

  Het Woord is mens geworden

  Vrijdag

  Romeinen 5:3-5

  Liefde in ons hart is uitgegoten

  Zaterdag

  Jesaja 25:1

  Ik zal u hulde bewijzen

  Zondag

  Jesaja 49:23

  Erkennen dat ik de HEER ben

  Maandag

  1 Thessalonicenzen 4:16-18

  Dan zullen we altijd bij hem zijn

  Ik wens je Gods zegen, Fred.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?