In onze maatschappij komt het vaak aan op daden. Daden laten zien wie je bent of wat je kunt. Dit noemen we ook wel prestaties. Daden zijn er in vele soorten en we kunnen ze samenbrengen onder goede en slechte daden. Wij mensen zullen altijd elkanders daden beoordelen met afkeuring of goedkeuring. Maar waar halen wij de kennis vandaan om de ene als goed en de andere daad als fout te bestempelen? En met welk doel beoordelen wij elkanders daden? En hoe gaan we dan om met mensen die slechte of goede daden doen? Verheffen we de één en minachten we de ander? Ik denk dat we vaak geneigd zijn om die daden goed te keuren die ons wel liggen, ja, laten we maar eerlijk zijn. Daden die in ons voordeel zijn accepteren we heel snel, zonder al te diep na te denken. Kan dit een collectief probleem zijn? Ik denk het wel. Dingen die ons goed liggen daar doen we niet zo moeilijk over. En in de weg van de minste weerstand zijn we meestal geneigd tot díe daden waar we later spijt van krijgen. Want goede daden doen daar heb je een goed voorbeeld voor nodig. Kwade daden echter gaan meestal vanzelf, dit begrijpen we allemaal.

  Bovenstaande laat zien dat de mens gebaad is bij goede voorbeelden. Want daaruit kunnen we leren om, het goede te doen en het kwade na te laten. In de Bijbel lezen we ook over deze dingen. Daar worden geen daden onder de mat geveegd. Alle goede en foute daden staan gewoon vermeld. Paulus heeft dit heel goed begrepen en hij vat het als volgt samen:

  “Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen” ROMEINEN 7:19-21.

  Die strijd was er niet vanaf het begin want toen God onze leefwereld schiep was dat een goede daad. Hoe we dit ook willen beoordelen er zat niets fout in. Zelf zegt God er dit over: “En God zag, dat het goed was” GENESIS 1:25. En toen God de mens geschapen had zei Hij: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” GENESIS 1:31. Dit moet een geweldige ervaring voor de eerste mensen zijn geweest. Des te tragischer is het dat ze die volmaaktheid verspeeld hebben door tegen Gods geboden in te gaan. Toen kwam de zonde in haar volheid onze leefwereld èn onze harten binnen. Maar ondanks dit geweldige drama verwacht God dat de mensen ‘goede daden’ zullen doen. Want Hij had een goede wereld geschapen waar geen enkele aanleiding bestond om het slechte te doen. Daarom zegt God: “Ga, en zeg tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Wilt gij hieruit geen lering trekken om aan mijn woorden gehoor te geven? luidt het woord des HEREN” JEREMIA 35:13 NBG.

  “Wilt gij hieruit geen lering trekken? ”Kijk; die vraag legt God ook bij ons neer. Waarom, omdat de mens niet gebaad is bij slechte daden. Daarom roept God de mensen op om zich af te keren van de zonde. Maar wat zien we? Een bijna collectieve ongehoorzaamheid. En zo krijgt de satan steeds meer grip op mens en maatschappij. Kijk maar naar alle ontwikkelingen die het leefklimaat voor mens en dier er niet rooskleuriger op maken. Zie ROMEINEN 8:20-23. En hoe onze toekomst zich ontwikkelt? Economen voorspellen niet veel goeds, hoewel sommigen denken dat het mee zal vallen. Hoelang zal het duren voordat de grote dag des Heren aanbreekt? Vgl. SEFANJA 1:14; 1 THESSALONICENZEN 5:2; 2 PETRUS 3:10.

  En opnieuw zegt God: “Wilt gij hieruit geen lering trekken?” Dat de mens hardleers is weten we, maar gelukkig is Gods genade altijd groter. Want hoe slecht onze daden ook zijn, God heeft een daad van verzoening bewerkt voor ieder mens. Want: “Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend” 2 KORINTIËRS 5:19. Een goede daad betekent, ‘iets belangrijks doen dat invloed heeft’. Wel het offer van Jezus heeft enorme impact op onze geschiedenis. Na de schepping is dit één van de grootste daden van Gods kant voor ons allemaal.

  En mag ik nu ook zeggen: “Wilt gij hieruit geen lering trekken?” Hoe kan die ene daad van Jezus offer ons tot lering zijn? Wat doen wij ermee? Oefent dit nog invloed uit op ons leven? Of hebben we dit wellicht verdrongen door ons leven te vullen met éigen daden? Voor wie gehoor geeft aan Gods woord, aan Zijn daden, zal weten wat het verschil maakt tussen nu en de toekomst. En die boodschap, die daden van God mogen we doorgeven aan anderen. Want zegt Gods woord: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 PETRUS 2:9. “Wilt gij hieruit geen lering trekken?”

   

   

  Voor meer studie

   

   

  Maandag

  Hebreeën 12:14

  En leid een heilig leven

  Dinsdag

  Psalm 27:4

  Hem te ontmoeten in zijn tempel

  Woensdag

  Openbaring 1:4

  Genade zij u en vrede

  Donderdag

  Hebreeën 2:14

  De Zoon een mens geworden

  Vrijdag

  Handelingen 10:37-38

  Als weldoener door het land

  Zaterdag

  Genesis 18:14

  Maar iets voor de HEER onmogelijk

  Zondag

  Spreuken 3:5-6

  Baant hij voor jou de weg

  Maandag

  Hebreeën 5:8

  Hoewel hij zijn Zoon was

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?