Bij het woord ‘beproeving’ zal er van alles door ons heengaan. Het woord roept veelal herinneringen op aan nare tijden. Maar heel vroeger had dit woord een positieve uitstraling een neutrale kleur zouden we kunnen zeggen. Toen werd dit woord gebruikt om elke ‘test of proef’ te beschrijven of dit nu een positieve of een negatieve inhoud had. Een goed voorbeeld hiervan is GENESIS 22:1 waar God Abraham op de proef stelde. God had geen kwade bedoeling maar wilde hem op de proef stellen. Jezus doet hetzelfde bij Filippus JOHANNES 6:6. En later roept Paulus ons op om onszelf te beproeven of we wel in God geloven, 2 KORINTIËRS 13:5. In deze voorbeelden gaat het om een beproeving in gunstige zin.

  Maar met verloop van tijd heeft beproeving een andere uitstraling gekregen. Nu heeft het meer de betekenis van ‘verleiden’ of ‘kwaad’ willen doen. En daar worden we dagelijks aan herinnerd door bepaalde tijdschriften, foute films en andere vormen van zondig vermaak. Maar ook andere oorzaken zullen ons beproeven in het leven. Maar hoe die beproevingen er voor ons uit zien, hoe we ook verleidt worden om het verkeerde te doen, het blijft wel een keuze van onszelf hoe we er mee omgaan. Wij zullen moeten leren om God hierin te betrekken, dan zullen we er sterker door worden. Jacobus zegt dat we ons erin moeten verheugen als we allerlei beproevingen ondergaan, en dat we moeten standhouden, zie JACOBUS 1:2,12.

  Dat beproevingen heel persoonlijk kunnen zijn zien we bij Eva in het Paradijs en bij Jezus toen Hij verzocht werd door de satan, zie GENESIS 3 en MATTHEÜS 4:1-11. Dat waren heel cruciale momenten in de geschiedenis voor de mensheid. Eva faalde, maar Jezus niet, Hij kende de stem van de verleider en verjoeg hem door Gods woord te citeren. Hierin zit voor ons een geweldig voorbeeld. Maar hoe we dit ook naleven er zullen altijd momenten in ons dagelijks leven blijven die ons onderuit willen halen, met als doel om een scheiding tussen God en ons te bewerkstelligen. Dat is het doel van de satan tóen bij Eva en Jezus, maar ook nú, bij ons.

  We moeten leren om de stem van de verleider te verstaan en te weerstaan. Toen Petrus Jezus terecht wees herkende Deze direct de stem van de satan en zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen” MATTHEÜS 16:22-23. Zo kan de verleiding of beproeving ook door anderen komen, zelfs van je beste vrienden! Maar ook uit je eigen hart kunnen begeerten ontstaan die je geloofsleven kunnen ruïneren, zie JAKOBUS 1:13-15. (ZIE OOK 1 KORINTIËRS 10:13 en MATTHEÜS 26:41).

  Maar ‘hoe’ of door ‘wie’ we ook verleid worden, we moeten goed beseffen dat dit op zichzelf geen zonde is. Ook Jezus werd verleidt, Hij is net als wij in elk opzicht op de proef gesteld, zo kan Hij met onze zwakheden meevoelen, zie HEBREEËN 4:15. De zonde zit altijd in het toegeven aan verleiding. Luther zei: ‘Je kunt niet verhinderen dat de vogels boven je hoofd vliegen, maar je kunt wèl verhinderen dat ze een nest op je hoofd bouwen’. Wij mogen leren om door de beproevingen heen sterker te worden. Dan zal de echtheid van ons geloof gezien worden, zie 1 PETRUS 1:6-7.

  Maar wat als we toch de verleiding toelaten in ons leven? Is er dan geen weg meer terug? Altijd, zegt Gods woord.David zegt in PSALM 32:1-6 GNB “Gelukkig ben je als God je vergeeft en vergeet wat je misdaan hebt. Gelukkig ben je als de Heer je niets ten laste legt (…) Eerst verzweeg ik mijn zonden (…) Toen kwam ik openlijk uit voor wat ik misdaan had, ik hield het niet langer verborgen; u, Heer, heb ik mijn schuld bekend en u hebt al mijn zonden vergeven. Wie u zijn toegedaan, moeten zich tot u wenden, nu u nog te vinden bent”. David was blij met Gods vergeving voor de zonden die hij gedaan had. We moeten goed onthouden dat vergeving altijd een deel is van Gods karakter. Jezus toonde dit op een indrukwekkende wijze aan een zondige wereld aan de verloren mens. Wat betekent belijden voor jou? Tot slot een goed advies: “Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen” ROMEINEN 12:21

  Voor meer studie

   

   

   

   

   

  Ik wens je een fijne dag, Fred

   

  Maandag

  Jesaja 66:13-14

  Wat jullie daar zien

  Dinsdag

  Efeziërs 2:4-7

  Hoe goed hij voor ons is

  Woensdag

  Spreuken 25:11-12

  Het juiste woord op de juiste tijd

  Donderdag

  1 Korintiërs 10:13

  Boven uw krachten wordt beproefd

  Vrijdag

  Psalm 51:5-6

  En uw oordeel zuiver

  Zaterdag

  Psalm 32:1-2

  De zonden worden bedekt

  Zondag

  Johannes 13:13

  Want dat ben ik ook

  Maandag

  Jesaja 49:24-26

  Dat ik, de HEER, je redder ben

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?