“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden” Johannes 3:16-17*

  Wie de Bijbel vast heeft kan het gevoel krijgen van, 'hoe ga ik dit allemaal begrijpen'. Wel laat je nooit door dergelijke gevoelens ontmoedigen.

  Wanneer je een roman leest heb jij dan ook de gewoonte om eerst de laatste bladzijden te lezen om te weten hoe het afloopt? Wel zo moet je niet beginnen de Bijbel lezen, het zal je niet helemaal lukken om dit alles te doorgronden. Voor ons is het veel belangrijker om te leren begrijpen wat God jou persoonlijk wil vertellen en leren. Dan ontstaat er een heel andere relatie tussen jou en Gods Woord.

  Kijk, en dat is het allerbelangrijkste.

  Heb jij wel eens ontdekt hoe persoonlijk God de Vader je wil benaderen of wil toespreken. Hij verlangt er naar om met Zijn woord het 'diepst van je binnenste' te raken. Nee, niet met woorden van veroordeling maar juist van 'Heelmaking'. Hij kent je als geen ander lees maar mee:

  • Heer, U kent mij door en door.
  • U weet alles van mij, waar ik ook ben.
  • U weet alles wat ik denk.
  • U bent dag en nacht bij mij,
  • U weet alles wat ik doe Psalm 139:2-3 *

  Hier moet je niet bang van worden, want God weet wel alles maar nooit om je er in de eerste plaats mee om de oren te slaan. Nee, deze 'Alwetendheid' wil Hij tot je eigen voordeel gebruiken. Kijk dat noem ik genade! Daar word ik blij van, dat maakt ruimte in mijn ziel om Hem te mogen ontmoeten. Het is zo jammer dat sommigen denken dat de Bijbel een vorm van politie rapportage is hoe slecht je bent.

  Natuurlijk, ik ben heus wel op de hoogte dat er in de mens, 'andere machten en krachten' kunnen werken. Maar hoe vaker ik het volgende citaat van Paulus lees, hoe dieper ik doordrongen ben van de strijd in mij tussen goed en kwaad, maar ook van de Liefde van God in mij woont.

  “Want ik weet dat in mijzelf (en daarmee bedoel ik in mijn oude 'ik') niets goeds woont. Want ik wíl het goede wel doen, maar het lukt me niet. Want ik doe niet het goede dat ik zou wíllen doen, maar ik doe juist het slechte dat ik níet wil doen. Als ik nu juist doe wat ik níet wil, dan komt dat niet door mijzelf, maar door het kwaad dat in mij zit. En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe” Romeinen 7:18-21*.

  kijk, dán ontdek ik twee belangrijke lijnen die in elk verhaal van de Bijbel én in mijn eigen leven te vinden zijn. Lijnen van 'Goed en Kwaad'.

  Die eerste lijn is; we denken God niet nodig te hebben

  Denk maar aan de eerste bladzijden van de Bijbel. Daar lezen we hoe de mens er voor kiest om tegen God in opstand te komen, en zich hierdoor losmaakt van Gods wil voor zijn leven. Door die opstand tegen God stond de mens er alleen voor en de machten van 'goed en kwaad' kregen steeds meer ruimte in het hart en leven van de mens. De gevolgen moeten we helaas nog elke dag onder ogen zien. Kijk maar terug én om je heen, dan zie je een geschiedenis van oorlog, ziekte en dood. Dan zien we de haat die mensen hebben tegenover God en Zijn volk en tegen de gemeente van Jezus Christus. Hier zouden we nog veel meer over kunnen zeggen, maar wat Paulus ons geschreven heeft is zo duidelijk en laat zien dat er maar één ontsnappings mogelijkheid is:

  “Want met mijn geest en mijn verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt. Maar mijn 'ik' strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit. Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit 'ik' waar het kwaad in woont dat mij doodt? Prijs God: Jezus Christus!” Romeinen 7:22-25*.

  De tweede lijn is; leren om onze Redding vast te houden.

  “Wie kan mij bevrijden van dit 'ik' waar het kwaad in woont dat mij doodt? Prijs God: Jezus Christus!” Zien en begrijpen we hoe groot de liefde van God is:

  “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden” Johannes 3:16-17*.

  “wie kan mij bevrijden”, roept Paulus in zijn onmacht uit en hij ként het antwoord; 'Jezus Christus'. En ging het hem toen voor de wind? Had hij toen een geestelijk luilekkerland leven? Soms laat hij weten dat het hem moeite kost om de belofte van God vast te houden. Hij steekt dit niet onder stoelen of banken. Lees het zelf maar:

  “We willen dat jullie weten wat een grote moeilijkheden we in Asia (= Turkije) hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar van uit dat ons doodvonnis al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God, die de doden weer levend maakt. En Hij heeft ons leven gered. En we vertrouwen er op dat Hij ons steeds weer zal redden” 2 Korinthiërs 1:8-10*.

  Hoe herkenbaar is het volgende; als het ons voor de wind gaat dan leven we vaak 'uit eigen kracht', dan staat God niet zo centraal in ons leven. Wanneer we met de neus op feiten worden gedrukt dat ons leven niet meer zo vanzelfsprekend is, dan is de weg naar God zo weer gevonden. Soms voelt dit als een nederlaag. Het zelf niet meer kunnen en afhankelijk zijn van anderen of van God. Maar vergeet nooit deze les; 'afhankelijk zijn is geen nederlaag', maar een getuigenis dat je God erkent als jouw Helper groot van Kracht, altijd bereid om je te helpen. Noem 'afhankelijkheid' maar een 'levenshouding'. Het zal je helpen in dit leven staande te blijven. Het zal ons dichter bij God de Vader brengen. Het zal ons veel beter Zijn Woord doen verstaan.

  Zo wil God ons leren door Zijn woord dat er altijd die Reddende Hand van Hem is. Denk nog maar eens even na over de strijd van Paulus en wat hij uiteindelijk getuigde; “En we vertrouwen er op dat Hij ons steeds weer zal redden”. Door de hele Bijbel heen zien we dat God voortdurend naar de allergrootste 'Reddingsoperatie' toewerkt. Zijn Verlossingsplan door het Offer van Jezus Christus.

  Ken jij dit plan van God? Weet jij wat Zijn reddende Hand tot stand kan en zal brengen? Geeft Zijn Toekomst jouw weer Hoop? Lokt Zijn liefde je dichter naar Zijn Woord?

  Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem” Kolossenzen 3:16-17*.

  “Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus”. Mijn verlangen is dat je hier met heel je hart ,JA' op kunt zeggen.

  *Bijbeltekst komt uit de BasicBijbel.

  Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?