“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden” Matteüs 11:28-29*

  Er worden heel wat middelen ingezet om ons te verleiden en in te gaan op mooie aanbiedingen, om er eens even helemaal 'uit te zijn'. Slimme teksten op goed verzorgde folders moeten ons de ogen openen, hoe hard we er aan toe zijn om ons eens goed te laten verzorgen. De luxe bij de Wellness centra doet denken dat iedereen een dikke portemonnee heeft.

  Hoe anders kan soms de werkelijkheid zijn en komen we tot de ontdekking dat dergelijke uitjes niet het beloofde resultaat opleveren, maar slechts een tijdelijk gevoel van ontspanning geven. Zo zijn er veel mogelijkheden om je innerlijke mens tot rust te laten komen. Maar de vraag is of het ons ook werkelijk geeft wat er gezegd wordt. Ook de vele beloftes die mensen elkaar geven missen maar al te vaak hun doel. Zo kunnen we een heel scala aan therapieën afwerken, maar de onrust blijft.

  Maar welke garantie geeft ons de Bijbel dan? Wel als je komt tot Jezus, zoals Hij het zegt,

  is de kans heel groot dat je dingen leert die je kunt toepassen om

  de onrust te bestrijden, vanuit je relatie met Hem!

  De onrust die van binnen zit daar kunnen we dus heel effectief iets aan doen. Daar zullen we andere acties voor moeten ondernemen. En dat is nu juist de bedoeling van deze 'Leermomenten', om samen een andere werkelijkheid te ontdekken die ons wél helpt om tot rust te komen. Veel van onze vragen zien we in de Bijbel beantwoord worden door Het Woord te lezen. Zo maakt God ons duidelijk 'hoe en waarom' alles is ontstaan. Maar Hij wijst ons ook de oorzaak aan van alle ellende die er om ons heen is. En daar hoef ik zelf niet eens zoveel aan toe te voegen. Het is God Zelf die ons met de neus op de feiten drukt, lees dit Bijbelgedeelte maar eens met aandacht! Waar het allemaal om draait is dit, God zegt:

  “Zorg er dus voor dat jullie wél die rust binnengaan”.

  Zorg ervoor dat het niet lijkt alsof jullie achterblijven. Want de belofte dat we in Gods rust kunnen binnengaan, bestaat nog steeds. Het zit namelijk zo: Eerst is het goede nieuws aan hén verteld. (de Israëlieten) Maar ze hebben er niets aan gehad, omdat ze het niet geloofden.

  Nu is het goede nieuws ook aan óns verteld. (alle andere volkeren) Maar wíj hebben het geloofd, en daarom gaan wij die rust wél binnen. Want tegen hen die níet geloofden, heeft God gezegd: 'Daarom heb Ik in mijn boosheid gezworen: 'Nooit zullen zij mijn rust binnengaan.'

  En toch ligt zijn plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het moment dat Hij de aarde maakte.

  Want God heeft ergens van de zevende dag gezegd: "God rustte op de zevende dag van al zijn werk." Maar ergens anders: "Zíj zullen nooit mijn rust binnengaan." Toch zijn er dus mensen die wél die rust kunnen binnengaan. Want dat is wat God had beloofd.

  Maar de mensen die het goede nieuws het eerst hebben gehoord, zijn die rust niet binnen gegaan. En dat kwam door hun ongehoorzaamheid.

  Daarom geeft God de mensen een nieuwe kans. En Hij geeft die kans vandaag.

  Want veel later zegt Hij door David in de Psalmen, zoals hierboven staat: "Als jullie Mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam." Jozua heeft hen kennelijk niet in Gods rust binnengebracht. ... Want dan zou God later niet hebben gezegd dat 'vandaag' de tijd is gekomen om Gods rust binnen te gaan.

  Er bestaat dus nog steeds een belofte van rust voor het volk van God.

  Want wie Gods rust is binnen gegaan, rust zelf ook van zijn werk, net zoals God rustte van zijn werk. We moeten dus goed ons best doen om die rust binnen te gaan. Want als we ongehoorzaam zijn, zullen we die rust mislopen. Net zoals het volk Israël die rust misliep door zijn ongehoorzaamheid” Hebreeën 4:1-11*

  Wat een duidelijke boodschap rechtstreeks uit Gods Vaderhart, speciaal voor ons allemaal. Maar de vraag die blijft bestaan is; 'Hoe koppig kunnen wij zijn'? Denken wij het zelf wel te kunnen? Voor hen die nu heel eerlijk willen zijn, weten het antwoord. Wij zijn zelf schuldig aan alle onrust. Eigenlijk veroordeeld ons eigen hart ons. Want daar beseffen we maar al te goed hoe de zaak ervoor staat.

  Hoe verrassend is het dan dat God ons nu opnieuw of mogelijk voor het eerst zo toespreekt; “Er bestaat dus nog steeds een belofte van rust voor het volk van God.”

  Nog steeds is God de Vader bereid om Zijn ontfermende genade in Christus Jezus met ons te delen. Nog steeds bestaat er die belofte om bij Hem Thuis te komen. Zijn Redding heeft nog niets aan kracht verloren.

  • Maak jij al deel uit van 'Gods Familie'?
  • Heeft Hij je mogen omarmen en mogen zeggen; 'Welkom thuis mijn kind'.

  Of zitten je nog andere dingen dwars die als een struikelblok op je pad naar Hem toe liggen. Zijn er nog lastige vragen die je weerhouden om Hem te ontmoeten? Wees er op bedacht dat dit de vijand goed van pas komt om je te beletten tot; 'Gods rust in te gaan'. We hebben allemaal onze zwakke momenten waar we niet goed mee weten om te gaan. In een dergelijke situatie gaf Paulus dit antwoord:

  “Want ik wil niet dat Satan de overhand op ons krijgt. We kennen zijn plannen maar al te goed” 2 Korinthiërs 2:11 GNB.

  De satan probeert het altijd weer, gelovigen tegen elkaar uitspelen, ons de verkeerde mensen te laten ontmoeten, enzovoort. Hij zal altijd proberen onze weg richting God te versperren. Dus is het heel begrijpelijk dat Paulus zegt; 'denk eraan je weet wat zijn bedoeling is.' hier betekent dit, 'wees vergevensgezind', en let er op dat mensen niet ten onder gaan aan veroordeling of afwijzing.

  Het gaat erom dat we 'Gods Rust' voor een ieder bereikbaar houden.

  Want zo laat Petrus ons weten:

  “Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij" 1 Petrus 5:8-9.*

  Laat ik heel eerlijk zijn, mijn vragen worden ook niet altijd van een passend antwoord voorzien. Ook ik ken zo nu en dan mijn struikelblokken, over de hele wereld zegt Petrus, maken we dezelfde problemen mee. De strijd die de satan ontketent zal in ieder mensen hart afspelen, maar, wij krijgen macht om er niet meer naar te luisteren wanneer we de keuze maken om tot 'Gods Rust' in te gaan.

  Maar we spreken helder en duidelijk de waarheid. Zo kunnen we God en mensen recht in de ogen kijken. Zó vertellen we het goede nieuws aan de mensen. Toch zijn er altijd mensen bij wie er dan een 'doek' over hun hart blijft liggen. Daardoor kunnen ze het goede nieuws niet begrijpen. Maar dat gebeurt alleen bij de mensen die verloren gaan. Dat zijn de ongelovige mensen. Zij zijn door de god van deze wereld blind gemaakt in hun denken. Daardoor kunnen ze het licht niet zien van het goede nieuws van Christus. Terwijl juist aan Christus precies te zien is wie God is. Hij is de afbeelding van God” 2 Korinthiërs 4:2-4*

  Ook hier laat Paulus duidelijk zien welke strijd er gaande is, en dat die strijd sinds de zondeval een collectief probleem is. Niemand kan zich hier aan onttrekken.

  Weten jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus 2 Korinthiërs 11:3*

  Wat kunnen we hieruit allemaal leren? Laten we bedacht zijn om de juiste keuzes te maken. Hoe ongemakkelijk ons leven eruit kan zien, en ik weet waar ik het over heb, God laat ons weten dat Hij de touwtjes in handen heeft. Alleen moeten we leren om niet zelf aan de touwtjes te willen trekken, dan komen we in de problemen. Ook dit, en velen met mij, hebben dit door schade en schande moeten leren.

  “Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden” Matteüs 11:28-29*

  Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?