“De wet van de Heer is zuiver en zal eeuwig blijven bestaan. De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud, kostbaarder dan veel, zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat” Psalm 19:10-11*.

  Zonder Bijbelkennis kunnen we God niet leren kennen. Door Zijn woord openbaart Hij precies wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en hoe diep Hij bij ons mensen betrokken wil zijn. Het bestuderen van het heelal en alles wat groeit en bloeit is zeer leerzaam maar brengt ons niet in relatie met God.

  Hoe verbaasd we ook kunnen zijn over de schepping er is iets 'Anders' voor nodig om God als Vader te leren kennen. Natuurlijk vertellen de hemelen wat God gedaan heeft maar het verlost ons niet van ons zondige bestaan.

  We kunnen ons verbazen over Gods werken maar het gaat om 'De Maker, om de Gever'.

  De Bijbel is de enige Bron die ons informatie geeft wat betrouwbaar is. “De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed”. Wat God zegt is;

  'Waarheid, Juist en Goed'.

  Waarom ik dit zo benadruk is om het feit dat veel mensen denken dat Gods woord een zware last is. Dat Zijn bevelen niet na te komen zijn voor ons. Maar Gods wetten zijn ons niet gegeven om het leven moeilijker te maken, maar juist makkelijker. Zijn 'wetten' kunnen ons leven 'vernieuwen, want het geeft ons wijsheid, vreugde in ons leven en licht op ons pad. Luister maar wat God zegt:

  “De Heer zegt: 'De mensen kreunen, want ze worden verdrukt. Daarom kom Ik hen helpen. Ik breng hen in veiligheid.' Wat de Heer zegt, is altijd waar. Zijn woorden zijn zo zuiver als zilver dat in een smelt-oven zeven keer is gezuiverd” Psalm 12:6-7*

  Gods bevelen waarschuwen ons én het beloont ons.

  Het kan ons vrij maken en onze zondige harten veranderen, Zijn woord is een 'Richtsnoer' het:

  • wijst ons op de 'vervuiling van ons hart' én
  • op de 'juiste vervulling van ons bestaan'

  “U bent voor eeuwig rechtvaardig. Uw wet is juist en goed. Ook als ik in nood ben, geniet ik van uw wetten. Ze zijn voor eeuwig rechtvaardig. Help mij ze te begrijpen, zodat ik zal leven” Psalm 119:142-144.*

  Er zijn zoveel teksten waarin wij worden aangesproken dat God ons wijst op een 'beter en mooier' leven met Hem. Wanneer je dit alles door je heen laat gaan, zou het heel normaal moeten zijn dat ieder mens de Bijbel als Richtsnoer gebruikt. Dan zou ons gezamenlijke bestaan er heel anders uitzien. Dan was er rust in ons bestaan, dan konden we elkaar veel beter helpen en zou er minder honger en ziekte kunnen zijn in deze wereld. De lijst van een veel 'betere wereld' zou dan te veel zijn om hier op te noemen.

  Wij zouden ons veel meer moeten afvragen wat voor zin ons leven heeft zonder God te kennen. Dan leidt ons bestaan immers nergens toe? Dat zien we dan ook terug in de onrust der volkeren. Mensen die niet tot rust kunnen komen of geen vrede kunnen creëren. De maatschappij die maar nooit op orde lijkt te kunnen komen. En dan ons eigen innerlijk bestaan, waarom hebben we soms van die kort lontjes? Bewijzen, ze liggen voor het oprapen.

  Dus de vraag; 'Hoe ziet ons leven eruit zonder kennis van God' is wel op zijn plaats. Misschien vind je nu dat ik er teveel de nadruk op leg, maar waarom zou ik het niet doen? Het is immers ten alle tijde in je eigen voordeel? Jij kunt er toch een 'beter mens van worden?

  Dus; wat zou je motivatie kunnen zijn om dit alles af te wijzen?

  De kennis van God hebben we nodig om ons geestelijke en ons menselijke bestaan op te bouwen en in te richten. Gods woord in ons kent een duidelijk doel namelijk, 'Om ons vrij te maken van ons zondige bestaan. Maar ook om ons nu al te laten weten wat 'Christelijke vrijheid' betekent voor ons leven hier en nu. Maar ook dat we gaan begrijpen dat die Vrijheid ons niet ontslaat van onze verantwoordelijkheid voor de naaste veraf of dichtbij. Laat je inspireren door deze woorden:

  “Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht” Efeziërs 2:8-10*.

  Deze genade is voor ons zo belangrijk, het is het mooiste geschenk dat je ooit hebt mogen ontvangen. Daarom zegt Paulus ook, als hij een netelige kwestie moet oplossen:

  “Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt, en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer: Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan ook wij” 1 Korintiërs 8:6*

  Hier mag je altijd aan terug denken, in welke omstandigheden je ook verkeerd, laat je hoe dan ook 'bemoedigen' door het Woord van God. De Hebreeën schrijver zegt dit om ons te laten weten dat we nooit hoeven te twijfelen.

  “Het Koninkrijk dat we hebben gekregen, kan niet schudden (wankelen). Het staat stevig en vast en zal dus blijven bestaan. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid, en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dat is dus: vol ontzag” Hebreeën 12:28.*

  Wat geweldig dat 'De Maker' van ons leven ons aanspreekt om duidelijk te maken IK Ben er, IK zal voor je zorgen. Eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn dat onze kennis van Gods woord iedere dag toeneemt in ons hart en leven. Want dit weten we nu wel heel duidelijk; Zonder God, zonder het kennen van Het Woord, Jezus Christus leidt ons bestaan niet tot het doel wat God voor ons gemaakt heeft. Dat is Hem eren en dienen en er zijn voor die ander.

   *Bijbel tekst komt uit; BasicBijbel

  Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?