Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan” Psalm 19:2-5*.

  Wie het woord ‘Bijbel’ hoort, zal óf blij zijn óf denken, wat kan dit boek mij nu nog leren? Dat is toch allang achterhaald? We weten nu immers hoe het is gegaan? Met dank aan Darwin?

  En toch zit er nog steeds een ongekende kracht in de Bijbel. Lees bovenstaande verzen nog maar eens en denk dan eens na over deze woorden: Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde”. Die ‘Taal zonder woorden’, heeft al veel mensen doen verstaan dat dit ‘Oude Boek’ met haar tijdsloze taal, ons juist wel iets te vertellen heeft. Het vertelt ons het verhaal van God, Die er altijd was en er altijd zal zijn. Ook Gods zoon: “Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde” Hebreeën 13:8*.

  De Bijbel heeft een boodschap voor alle mensen van alle tijden en plaatsen.

  Dat de Bijbel niet over ‘zomaar’ een God spreekt zal duidelijk worden voor hen die de Bijbel lezen met een écht verlangen naar ‘de Waarheid’. Gelijk aan het begin is het al duidelijk wie God is, Lees maar eens goed:

  “In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen” Johannes 1:1-4*.

  Zonder Hem kan er niets bestaan. Ook wij mensen niet. Veel mensen hebben moeite met God, zelf hebben ze hier allerlei verklaringen of meningen over. En meestal zijn het overgenomen conclusies van anderen. Maar hoe kun je een mening over God hebben als je Hem niet kent of wilt leren kennen? Dan sta je altijd met lege handen. En hoe je ook over God kunt denken vroeg of laat krijg je te maken met vragen die je leven gaan beheersen. Want zolang je leeft zal de heilige Geest je geweten blijven aanspreken, lees maar wat Jezus hier over zegt:

  En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken. Hij zal hun laten zien dat ze ongehoorzaam zijn aan Hem, omdat ze niet in Mij geloven. Hij zal hun laten zien dat God rechtvaardig is, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet langer zien. Hij zal hun laten zien dat God rechtspreekt, omdat God de heerser van de wereld heeft verslagen en veroordeeld” Johannes 16:8-11*.

  • Waar kom ik vandaan
  • Wat is de zin van het leven
  • Wanneer stopt alle ellende nu eens
  • Hebben mijn kinderen nog wel een toekomst
  • Wat heeft het leven voor een zin, als je toch weer dood gaat
  • Is er leven na de dood?

  Je kunt elke vraag ontlopen maar daar help jij jezelf niet mee. Je kunt antwoorden zoeken in het alternatieve wereldje, maar voortdurend zal de onrust toeslaan. Buiten God om zijn er geen echte antwoorden.

  “Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat dat dan maar eens zien door jullie manier van leven: wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen” Jakobus 3:13*.

  Bijbel tekst komt uit; *BasicBijbel.

  Tot een volgend leermoment, Fred IJzerman

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?