Overzicht van de studie: Gebed en voorbede

  Hoofdstuk 01 - Tijd voor God

  • Inleiding
  • Stilte gevraagd
  • Wat is jouw motief
  • Geestelijke brandstof
  • Tijd maken
  • Samenvatting

  Hoofdstuk 02 – Gods Woord en gebed

  • Inleiding
  • Gods Boek voor jou
  • Kenmerken van de bijbel

   • Het brengt leven
   • Een Boek voor het hart
   • Het is een ‘doe’ Boek
   • Het is je voedsel
   • Leren lezen
  • Doelmatig bijbellezen

  Hoofdstuk 03 – Leren Bidden

  • Inleiding
  • Krachtige wapens
  • Het onze Vader
   • Onze Vader
   • In de hemel
   • Laat uw naam geheiligd worden
   • Laat uw koninkrijk komen
   • Uw wil gedaan worden
   • Op aarde zoals in de hemel
   • Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
   • Vergeef ons onze schulden
   • Ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was
   • En breng ons niet in beproeving
   • Maar red ons uit de greep van het kwaad
  • De vervulling van je gebed
   • Probleem
   • Geen automatisme
   • Gelovend bidden
   • Aanhoudend bidden
  • Een aantal gebedsvormen
   • Smeekbeden
   • Voorbeden
   • Dankgebeden
   • Aanbidden

  Hoofdstuk 04 – Inleiding op voorbede

  • Inleiding
  • Wat is voorbede
  • Gemeenschap met Jezus
  • Enkele principes
   • Zorg voor een gereinigd hart
   • Vraag Gods Geest om leiding
   • Het gaat om die ander
   • Bidden voor elkaar
   • Bidt in geloof
   • Wees waakzaam
   • Tot slot

  Hoofdstuk 05 - Voorbede en motivatie

  • Inleiding
  • Voorbede doen
  • Wat is voorbede 
   • Op de bres staan
   • Pleiten
  • Een gemotiveerde voorbidder worden
   • Het verlangen
   • Het besluit
   • De discipline

  Hoofdstuk 06 - Voorbede en principes

  • Inleiding
  • Niet bidden
  • Principes
   • Gereinigde harten
   • Je wil overgeven
   • Vervuld met Gods Geest
  • Gods stem verstaan
   • De stem van de vijand
   • De stem van je hart
   • De stem van God
  • De ervaring van Samuël

  Hoofdstuk 07 -Voorbeelden van voorbede

  • Inleiding
  • Abraham
  • Ester
  • Paulus en voorbede
  • Jij en voorbede

  Hoofdstuk 08 - Voorbede en Strijd

  • Inleiding
  • Je positie
  • De praktijk
  • Oorlog in de hemel
  • Vorsten en machten

  Hoofdstuk 09 – Gezamenlijke Voorbede

  • Inleiding
  • Gezamenlijk bidden
  • Voordat je begint
  • Een stukje praktijk
  • Wat kun je er tegen doen
  • Enkele principes

  Hoofdstuk 10 – Voldoening in Voorbede

  • Inleiding
  • Groeien in Gebed
  • Theorie en praktijk
  • De juiste afstemming
   • Hardop bidden
   • Identificatie
   • Wenen
   • Vasten
   • Gebedstrijd

  Hoofdstuk 11 – Voorbede en Wereldvisie

  • Gods visie
  • Onze visie
  • Onze verantwoordelijkheid
   • Familie
   • Naasten
   • Kerk
   • Je land
   • Zending

  Hoofdstuk 12 - Bidden voor je gemeente

  • Bidden voor je gemeente
  • Gemeenteleden
  • Gezinnen in de gemeente
  • Jeugdwerk
  • Gemeente
  • Buiten de kerk
  • Overzicht - Werk in de gemeente

  Gebruikte literatuur:

  Algemene Bijbelse Encyclopedie

  - Servire Wassenaar

  Bijbel met kanttekeningen

  - Boosch & Keuning n.v.

  Bijbelse woorden en hun geheim

  - F.J. Pop

  Bijbelstudie voor zelfonderricht

  - M.A. Alt

  CD ROM Encarta Encyclopedie

  - Winkler Prins

  CD ROM Online Bijbel

  - Importantia

  CD ROM Multi Medema Bijbel

  - Medema Vaassen

  CD ROM Personen en Kernwoorden

  - Oosterbaan & Le Cointre B.V.

  De wereld godsdiensten

  - J.N. Voorhoeve

  De geschiedenis van het christendom

  - J.N. Voorhoeve

  Het nieuwe leven

  - A. Murray

  Studie Bijbel

  - Centrum voor Bijbelonderzoek

  Hoe wij moeten bidden

  - Wilhard Becker

  Het gebed

  - O. Hallesby

  Het gebed van de christen

  - uitgeverij De Stem

  Handboek voor christenwerkers

  - B. Graham

  Gods zegen bij het lezen van deze studies
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?