Studie 12

  Gods Geest is uitgestort en gaat over de gehele wereld. Hij doet Zijn werk in miljoenen harten. De Bijbel zegt dit: “Wanneer hij komt (de Heilige Geest) zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” JOHANNES 16:8. Miljoenen mensen komen tot geloof dankzij de inzet van getuigende christenen én de Heilige Geest. Wat is jouw aandeel?

  Dit onderdeel kun je uitprinten en gebruiken in je kerk of gemeente. Klik hiervoor op het print pictogram onderaan de pagina.

  Deze bijdrage wil je informeren hoe je voor je Kerk of Gemeente kunt bidden. Het is een handreiking die je zelf kunt aanvullen/uitbreiden.

  Inhoud:

  • Bidden voor je gemeente
  • Gemeenteleden
  • Gezinnen in de gemeente
  • Jeugdwerk
  • Gemeente
  • Buiten de kerk
  • Overzicht - werk in de gemeente

  Bidden voor je Kerk

  Enkele vragen vooraf:

  • Waarom is bidden een leerproces?
  • Welke belemmering ervaar jij om te bidden?
  • Laat God je hart reinigen.
  • Vraag om de leiding en kracht van de Heilige Geest.
  • Dank God, Hij zal je gebeden verhoren naar zijn wil.
  • Bedenk dat de vijand niet stil zit.
  • Wapen je hiertegen met het Woord van God.
  • Zorg ervoor dat je gericht bidt.
  • Hoeveel tijd wil je aan Hem geven?

  Zorg altijd dat je een Bijbel bij je hebt voor bevestiging en leiding.

  Gemeenteleden

  (Vul zelf aan indien nodig)

  • Zieken
  • Chronische zieken
  • Ouderen
  • Alleengaanden
  • Verliesverwerking
  • Belangstelling voor elkaar
  • Werklozen
  • Mensen die leven van een uitkering, minima

  Gezinnen in de gemeente

  • Mensen met een ongelovige partner
  • Eén ouder gezinnen
  • Huwelijks relaties (moeite en zorg)
  • Opvoeding kinderen
  • Toekomst kinderen
  • Aanstaande echtparen (huwelijks begeleiding)

  Jeugdwerk

  • Goede begeleiding
  • Pastorale zorg
  • Gebed, leiding van de jeugd
  • Zondagsschool en Crèche
  • Voldoende leiding
  • Creatieve inzichten leiding
  • Activiteiten voor elke leeftijd

  Gemeente

  • Geestelijke groei (relatie met God)
  • Deelname bidt en bijbelstudie
  • Groei van de gemeente (uitbreiding)
  • De niet actieve gemeenteleden
  • Ontwikkeling van de geestelijke gaven
  • Dopelingen en hun begeleiders
  • Samenkomsten
  • Voorgangers
  • Raadsleden
  • Pastorale werkers
  • Andere leidinggevenden
  • Bijzondere diensten
  • Pastorale zorg
  • Pasbekeerden
  • Gasten in de gemeente
  • Onderlinge liefde zoals:

  Verdraagzaamheid
  Eerlijkheid
  Zorg voor elkaar
  Respect
  Behulpzaamheid

  Buiten de kerk

  Ons leven wordt iedere dag beïnvloedt, bestuurd en vermaakt door allerlei mensen met verschillende macht en invloeden. Zowel door christenen als niet christenen.

  • Het koninklijk huis
  • Politici
  • Burgemeesters
  • Rechters
  • Juristen
  • Politie
  • Allerlei ambtenaren
  • Presidenten
  • Adviseurs van de overheid
  • Militairen
  • Medialeiders
  • Tv-persoonlijkheden
  • Uitgevers en redacteuren
  • Vakbondsleiders
  • Zakenlieden
  • Directies van bedrijven
  • Voor de werknemers
  • Theologen
  • Kerkleiders
  • School en universiteitsleiders
  • Artsen
  • Verplegend personeel
  • Ziekenhuisdirecties
  • Zorg centra’s
  • Wetenschappers
  • Uitvinders
  • Kunstenaars
  • Sportsterren
  • Filmhelden
  • Artiesten

  Overzicht - werk in de gemeente

  (vul zelf de namen in)

  Voorganger of Consulent:

   

   

  Ouderlingen / Raadsleden:

   

   

   

   

   

   

   

  Diaken / bestuurlijke zaken:

   

   

   

   

   

   

   

  Penningmeester/s:

   

   

   

  Pastorale werkers:

   

   

   

   

   

   

   

  Bijbelstudie en bidstondleiders:

   

   

   

   

   

   

  Evangelisatie commissie:

   

   

   

   

   

   

  Toerustings werkgroep:

   

   

   

   

   

   

  Kinder werkgroep:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zendings werkgroep:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zendelingen:

   

   

   

   

  Kosters:

   

   

   

   

  Onderhoud kerk:

   

   

   

   

   

   

  Dienende taken:

   

   

   

   

   

   

   

  Geluid:

   

   

   

   

  Muziekgroep:

   

   

   

   

   

   

  Vacatures:

   

   

   

   

   

   

  Redactie kerkblad:

   

   

  Dit was de laatste studie in deze serie over het gebed.

   

  We hopen dat het je gebedsleven nieuwe bezieling heeft gegeven. Misschien roept het vragen op, dat is niet erg want goede vragen zullen je leven altijd verrijken. Er is nog zoveel meer over bidden te zeggen, maar ik heb me beperkt tot een aantal basis onderwerpen. Wil je meer weten, er zijn goede boeken. Dus voor wie meer wil, neem eens een kijkje in een (evangelische) boekwinkel.

   

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?