Psalm 1

  Psalm één is een soort inhoudsopgave voor alle andere Psalmen. Er worden ons twee wegen voorgehouden, die van de goddeloosheid en die van de rechtvaardigheid. Welke keuze maak jij? De Psalmmist roept ons op om hem te volgen in zijn keuze. En laten we eerlijk zijn, hij zegt het ook wel heel duidelijk.

  Wie Psalm één leest zal ontdekken dat de meeste mensen geloven dat een werelds leven een goed leven is. Dat is de tegenstelling die geschetst wordt in deze psalm. Er worden ons twee werelden getoond die in strijd zijn met elkaar. VGL. GALATEN 5:16-17

  Waarom is het zo moeilijk om goed te doen om God de Vader te erkennen door Jezus Christus, Gods Zoon. Dat komt omdat we zo gehersenspoeld zijn in ons denken, dat we niet meer beschikken over een gezond onderscheidingsvermogen. Het leven is ‘vermaakt te worden’ door wat de media, de wereld van de entertainment en allerlei boeken of tijdschriften ons zoal laten zien en vertellen. En dan is er ook nog de invloed van allerlei religies die ons willen laten geloven dat zij de waarheid verkondigen.

  Maar er is gelukkig ook een andere wereld, de weg van God. De zegen die we van Hem kunnen ontvangen is het gevolg van het in de praktijk brengen van Gods woord. En dat heeft alles te maken met onze keuzes die we maken. Willen we het kwade de rug toekeren en met heel ons wezen, heel ons zijn, op God en de Heer Jezus richten? Nu zeg je misschien doe niet zo dogmatisch, laat me toch. Maar heb je daar uiteindelijk vrede mee?

  Geeft dat zogenaamde vrije leven je voldoening op het eind van de rit? Je bent mij geen verantwoording verschuldigd, gelukkig maar, ik moet er niet aan denken. Maar aan het eind van jouw weg staat je wel Iemand op te wachten. Iemand die ontzettend veel van je houd en Die zal je vragen; ‘wat heb jij met je leven gedaan?’ Om op die vraag straks een antwoord te kunnen geven is het goed om nu eens even rustig na te denken. Misschien mag ik je een beetje helpen om orde op zaken te stellen.

  Als je psalm 1 leest (VERS 1) dan valt het gelijk op dat je een gelukkig mens kunt zijn, wanneer je niet met de massa meeloopt. Je zou het zo kunnen zeggen: ‘de mens die nee durft te zeggen tegen de velerlei verleidingen voelt zich gelukkig. Het Hebreeuwse woord “welzalig” wat in de NBG vert. staat betekent: “volheid van geluk.” We kennen allemaal wel de uitdrukking ‘wat heb ik zalig gegeten’. En hiermee bedoel je dan dat het eten geweldig fijn gesmaakt heeft. Dat het een feest was om er zo van te kunnen genieten. Maar de werkelijke betekenis van dit woord is dat je door ‘iets gezegend’ wordt. Je werd gezegend door deel te nemen aan die maaltijd.

  Zo is het ook met het nee zeggen tegen de zonde, tegen de verleidingen om je heen. Hierdoor zul je ook gezegend worden. En dat kent verregaande beloften. Want je keuze om niet te zondigen, om bewust met God te willen leven, zal je uitzicht geven op de eeuwigheid. Wie het leven echt waarde wil geven zal zich afvragen waarvoor hij of zij hier op aarde is.

  Soms zeggen we: ‘alle zegen komt van boven’ en ten diepste is dat ook zo. Maar door onze levenshouding kun je ook tot zegen zijn voor de ander, en dat ligt ook opgesloten in deze psalm. Door een bijbelse levensstijl te ontwikkelen zullen we ons gelukkig voelen, maar dat zal ook gevolgen hebben voor je omgeving, voor je familie je vrienden je collega’s, enz. Moet je kijken wat jou keuze voor een gevolgen kan hebben.

  Als jij vermijdt om verwikkeld te raken in allerlei verkeerde zaken dan kun je een getuige zijn van de liefde van God de Vader. Dan ben je een bron van blijvende vreugde. Dan ben je ‘gelukkig’ omdat je op de plek bent waar God je wil hebben, waar Hij je bedoeld heeft. Dan leidt je een zinvol leven. Dan doe je dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dan doe je de werken die hij tevoren heeft bereidt: “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.” EFEZIËRS 2:10 10

  Zo mogen we Gods instrumenten zijn. Maar als je het instrument niet aanraakt komt er geen geluid uit. Of er komt wel geluid maar niet zoals het bedoelt is omdat jij er een ander (wereldse invloeden) op laat spelen. Ben je bang om jezelf te bespelen? Geloof me, als je leert om jezelf in Gods handen te leggen zal Hij je het juiste blad-muziek geven ( Zijn woord) zodat jij weet wat je spelen moet.

  Goede muziek maken is niet altijd gemakkelijk. Iemand heeft eens grappig opgemerkt: het zijn de ‘mollen die de muziek doorkruisen’ of het zijn ‘de kruizen die de muziek mollen’. In de muziek van het dagelijkse leven kun je niet om de ‘kruisen’ heen, je hebt ze nodig. En om je leven tot een welklinkend geluid te laten zijn kun je ook niet om het kruis van Jezus Christus heen. Mag Hij er de juiste snaren opzetten en mag Hij het dan ook stemmen?

  De mannen en vrouwen in de Bijbel hebben het ook niet altijd gemakkelijk gehad. Daar staan de psalmen vol van. Maar als je goed leest zijn ze niet bezweken onder de druk van het dagelijkse leven. Waarom niet? Omdat ze vreugde vonden in het woord van de HEER en zich verdiepten in zijn wet, dag en nacht.

  Psalm één is een soort inhoudsopgave voor alle andere psalmen. Er worden ons twee wegen voorgehouden, die van de goddeloosheid en die van de rechtvaardigheid. Welke keuze maak jij? De Psalmmist roept ons op om hem te volgen in zijn keuze. En laten we eerlijk zijn, hij zegt het ook wel heel duidelijk. Je kunt je niet meer verschuilen door te zeggen ik heb het niet geweten. Niemand heeft het me verteld. Nee, je hebt het net gelezen.

  Welke bezigheden moet jij nalaten? De Psalmschrijver weet precies de vinger op de juiste plek te leggen. Hoe ziet jou leven eruit, als een onbespeeld en ongestemd instrument? Zullen jou gedachten en gesprekken en al je daden worden als kaf dat door de wind weggeblazen wordt? Of… zal je leven een rijke vrucht voortbrengen zoals vers drie dit omschrijft? Dat je de eigenschappen bezit van een sterke en gezonde boom die op tijd vrucht weet te dragen? Dat je leven niet afhankelijk zal zijn van de omstandigheden maar wordt gekenmerkt door innerlijke vernieuwing. Dan zal je leven tot volle ontplooiing komen en alles wat je onderneemt zal je goed gelukken.

  Wil jij zo’n leven? Misschien heb je nog niet kunnen of willen kiezen. Of misschien heb je al eens die beslissing genomen om de juiste weg te bewandelen en is het mis gegaan. Mogelijk sta je nu in tweestrijd om die Ene weg te kiezen, die weg waar Jezus zelf van zegt: “Ik ben de weg de waarheid en het leven”. JOHANNES 14:6

  God heeft in Jezus Christus al voor jou gekozen en Hij wacht op je. Van Zijn kant is alles al geregeld. De polis is al opgemaakt en door Hem ondertekend met het bloed van Zijn leven aan het kruis van Golgotha. Durf jij dit te accepteren? Welzalig de man de vrouw die gekozen heeft.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?