Geborgen

Bevrijdde ons van straf.


Soms wordt wel wat gemakkelijk gesproken

van Jezus, die voor ons zijn leven gaf.

die aan het kruis geboet heeft voor de zonden

en ons daardoor bevrijdde van de straf.

Maar wie peilt er de diepte van dat lijden,

wat Hij, Gods Zoon, daar wérk’lijk heeft doorstaan!

Een weg van pijn, vernedering en twijfel,

wat al begon bij ’t kraaien van de haan.

’t Was niet alleen maar het fisieke lijden.

’t Verlaten zijn! De ónmacht van de Heer,

zich zwijgend onderwerpen aan dit alles,

misschien verwondde dat Hem nog wel meer …

Maar ach, ik kan zijn lijden niet doorgronden,

‘k besef alleen, ‘t was groots en óngekend.

En dat je door ’t eenvoudig te aanvaarden,

voor eeuwig in zijn hand geborgen bent!

© Maria Riksten-Brouwer

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 7-6-2018
Versie: 3
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?