Fijn dat je deze site bezoekt.

We hopen dat je zult vinden waar je naar verlangt.

Vragen, Laat het ons weten, zie bij Contact.

Bijgewerkt 27- 01 - 2020

 

We denken na over:

Verschil van mening

Lezen - Johannes 4:19-26.

“En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn” Johannes 14:16-17 BB.

Er is een communistisch land dat elke godsdienst had verboden en om het te laten zien dat het menens was, werden alle kerken afgebroken. Zo konden de Albanese christenen elkaar niet meer ontmoeten. Maar ze hadden geen rekening gehouden met de Kracht van de heilige Geest, die zorgde dat de kerk in Albanië overleefde en weer tot bloei kwam.

In Israël waren veel bergen, twee ervan waren speciaal uitgekozen als plekken om God te aanbidden. De Samaritanen aanbaden hun god op de ene berg en de Joden hun God op de andere berg. Door het verschil in geloof houden ze een verschil van mening overeind. Een mening hebben is best goed het kan je voor veel ellende besparen. Maar een verschil hebben op de geloofsvloer dat getuigd in de meeste gevallen tegen je.

Je zult dus maar verschillend geloven in je relatie dan begrijp je best hoe lastig dit kan zijn. Soms sneuvelen er relaties want zo zegt een spreekwoord: ‘twee geloven op een kussen daar slaapt de duvel tussen’. Hoeveel waarde we dit moeten toekennen weet ik niet, maar het zal zeker enige waarde herbergen. De verschillen tussen mensen kunnen net zo diepzinnig zijn als die tussen de Joden en de Samaritanen. Zij werden door andere motieven beïnvloed. We weten dat de heidenen offerden op offerhoogten, dat kunnen ook bergen zijn waar ze hun offers brengen. Er wordt niet geofferd op het tempelplein maar op de berg Gerizim waar een offerplaats was ingericht.

Waar brengen wij onze offers? Op de voor ons bestemde plaats of offeren wij aan een moderne verslaving? Wat niet echt is maar één groot vals spel is.

Ik denk dat we het wel begrijpen en dat het tijd wordt om ons verschil van mening met Gods Woord, over ons gedrag in Gods Huis, goed te maken. Dat we onze zaakjes onder de dekmantel wéghalen om dit alles in de openbaarheid bij Jezus te brengen zodat Hij ons kan reinigen en heiligen met Zijn Offerbloed.

Weet je, Jezus is op zoek naar ware aanbidders, naar mensen die weten Zijn eigendom te zijn. Die bereid zijn Hem te aanbidden in voor én tegenspoed. Die niet gehinderd worden door scheidslijnen en offerplaatsen waar de ware God niet aanbeden wordt. Jezus zoekt mensen die waarachtige aanbidders zijn. Vol van de Geest der Waarheid. Voor die mogelijkheid had Jezus zelf gevraagd. lees maar:

  • En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen.
  • Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.
  • Hij is de Geest van de waarheid.
  • De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen.
  • Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet.
  • Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn

Johannes 14:16-17 BB.

De ware aanbidders die ontvangen kracht van de heilige Geest. Want de Geest blijft bij hen en in hen. Wat een prachtige belofte, wie dit begrijpt weet dat het niet meer om de verschillen gaat maar om de eenheid door de heilige Geest, Die ons samen bindt!

Dan valt ieder verschil van mening weg en weet je waar je aanbidden moet. Of ben je nog op zoek? Zoek de verschillen en wordt één in de heilige Geest. Een andere optie bestaat er niet, of het moet zijn dat jij je verschillen belangrijker acht dan Gods wil. Als dat zo is aanbid je altijd op de verkeerde berg. En hoelang houd jij dit vol?

Ik wens je een missie-vol leven, Fred.

Een Luistermoment

  

Een Gedicht

Licht is een vogel die zingt in een boom,

Licht is een visie, een denkbeeld, een droom.

Licht is, waar iemand zijn naaste vergeeft,

En waar een mens naar gerechtigheid streeft.

 

Licht is de kans die je eenmaal nog krijgt,

Waar 't onderdrukte niet langer meer zwijgt.

Licht is, waar iemand zijn rijkdommen deelt,

Het is een kind, dat nog zorgeloos speelt.

 

Licht is, waar Christus aanbeden wordt,

En niet de Mammon, een mens of de sport.

Het is, waar men van nature reeds leeft,

naar de geboden, die Christus ons geeft.

 

Licht is de hand die ons leidt door de nacht,

naar waar een veilige toekomst ons wacht.

Wij ons verheugen in 't glanzende licht,

dat eeuwig straalt voor Gods aangezicht.

Een Gedicht Van; © Maria Riksten-Brouwer

Uit De Bundel: Als Een Bloem In Gods Tuin.

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Even nadenken

 
Als je niet meer in God kunt geloven,

zoals je vroeger hebt gedaan,

dan kan het zijn omdat je geloof

toen niet helemaal op orde was.

Misschien kun je er eens goed

over nadenken,

wat jij precies God noemt