studies

  Pastoraat

  Dit zijn uitgewerkte studies die ikzelf heb mogen volgen.

  Pastoraat is een onderwerp dat in veel kerken steeds meer prioriteit krijgt. Gelukkig maar. Want er is zoveel werk op dit zo kwetsbare terrein. Er zijn veel mensen vastgelopen in dit leven. Mensen die door verschillende omstandigheden hun zicht op God zijn verloren. Niet meer in een kerk willen komen of zelfs niets meer van God willen weten. Pastorale Counseling hoort in de eerst plaats thuis in de Gemeente. Daar moet het gaan functioneren in combinatie met Prediking, Bijbelstudie en Discipelschap. Gemeente leiders dragen dan ook altijd verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij pastoraat. Zie EFEZIËRS 4:11-12 en KOLOSSENZEN 1:28-29. Maar ook gemeente leden hebben een verantwoordelijkheid om Pastoraal betrokken te zijn. Vgl. KOLOSSENZEN 3:16. Mijn visie is dan ook, dat het gehele Lichaam van Christus, gezamenlijk verantwoordelijk is voor het welzijn van de Gemeente. Paulus geeft een goed voorbeeld als hij zegt: “Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” GALATEN 6:1-2.

  Met onze studies willen we zeer zeker niet, de taken gaan overnemen die in de Gemeente thuishoren. Maar we willen wel onze studies met u delen, zodat er een dienstbaarheid ontstaat die ten goede komt aan allen die God liefheeft.

  Romeinenbrief

  Het is ons een genoegen om een serie Bijbelstudies over de Romeinenbrief te plaatsen. Deze studies zijn gemaakt door Free van der Werf. De hele serie bestaat uit 26 studies. Je mag ze vrij gebruiken voor zelfstudie of voor kringwerk. De voorwaarde is dat je dit altijd doet met bron en naamsvermelding en niets aan de inhoud veranderd zonder toestemming van Aresko.nl. Het is niet toegestaan om deze studies voor commerciële doeleinden te gebruiken. Voor vragen of opmerkingen kun je ons een E-mail sturen.

  Bij het maken van deze studie is gebruik gemaakt van de NBG vertaling t.a.v.

  Het Avondmaal

  Het Avondmaal Vieren

  Met de studie; 'Het Avondmaal Vieren', willen we een aantal onderwerpen behandelen, waar veel mensen niet of nauwelijks bij stilstaan. We hopen dat je door deze serie studies een diepere beleving met, ‘de maaltijd van de Heer’ zult ervaren. Het zal misschien vragen oproepen, maar ook beantwoorden. Bedenk dat we niemand willen kwetsen wanneer een aantal gevoelige onderwerpen de revue zullen passeren. Roept het vragen op laat het ons weten, want we kunnen tenslotte van elkaar leren. In deze ‘openheid’ zijn deze studies ook gemaakt, omdat we elkaar mogen opbouwen met dat wat Christus ons geleerd en gegeven heeft.

  Verschillende studies

  verschillende studies

  De zoon van God

  De zoon van God

  Was het God zelf niet die zei: "Deze is mijn Zoon in wie Ik een welbehagen heb"? Ja, hoe anders hadden wij het kunnen weten dat God de Vader ons Zijn Zoon had laten geboren worden om een Wonderlijk herstel te volbrengen? Door Zijn Offer is ons zoveel gebracht, gegeven dat wij jaren of eigenlijk een leven lang nodig zijn om hier iets van te begrijpen.

  De Bijbel, Gods Boek vol van Liefde en rechtvaardig straffen verschaft ons het nodige inzicht om ons tot een beter leven te brengen. Want alles waar de Bijbel over spreekt is ons tot lering en onderricht gegeven. dus leer ik graag uit dit Woord hoe mijn leven kan groeien in Hem die ons lief heeft. In de studies die ik hier over schrijf probeer ik inzicht te verschaffen om tot een vruchtbaar leven te komen samen met andere gelovigen. Ook zal ik specifieke thema's schrijven zoals; vergeving. zonde, redding en vele anderen. 

  • Veel zegen juist voor vandaag.
  • Als je ons werk kunt waarderen help ons dan mee en vertel het anderen.
  • Of zet een link op je facebook. www/Aresko.nl
  • Hartelijk dank - Fred IJzerman.
  • Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie hieronder.