reddingsplan

  Praktisch geloof

  Wie een beetje thuis is in de bijbel thuis zal zeker het verhaal van Noach kennen. Noach leefde in een tijd die je heel goed met onze tijd kunt vergelijken. Daarom riep God Noach voor een bijzonder werk. God ging hem gebruiken voor de redding van de toenmalige wereld. Dat was een geweldige opdracht van God. God wil ook nu mensen gebruiken voor Zijn reddingsplan. Hij wil dat jij en ik net zo toegewijd zijn als Noach. Dat we bereid zullen zijn om klaar te staan als God ons roept of wil toerusten met een bijzondere taak. De gemeente van Jezus Christus kun je vergelijken met de Ark van toen. Daarom wil God ons gebruiken, om daar mensen naar binnen te brengen. Dát is het doel van Praktisch geloven, jouw persoonlijke toewijding aan Hem.

  “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” MATTHÉÜS 28:19-20.

  De heilige Geest

  Wie de eerste hoofdstukken uit de Handelingen brief leest zal ontdekken dat er wonderbaarlijke dingen gebeuren. En veel mensen toen, maar ook nu, weten zich geen raad met het Pinksterfeest. De mensen; “Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?” HANDELINGEN 2:12.

  Toch is de boodschap van Pinksteren een duidelijk teken van God. Hij laat zijn volk niet aan hun lot over. Na Dood, Opstanding en de Hemelvaart van Jezus is daar ineens de kracht van de Heilige Geest. Iedereen werd opnieuw geconfronteerd met Jezus Christus, hoewel ze dachten dat ze van Hem af waren!

  Maar God laat Zich niet uitschakelen of buitensluiten. Door alle eeuwen heen heeft Hij van Zich laten horen. En ook nu, tijdens de uitstorting van Gods Geest, worden weer mensenharten aangeraakt, bevrijdt, gered, genezen, vervult met bijzondere gaven van God. Pinksteren is dé start van Zijn kerk, van Zijn gemeente.

  En zo gaat God door om jou en mij in te schakelen in Zijn reddingsplan. Ook vandaag is het werk van de Heilige Geest nog net zo actueel als toen. Want Die Geest geeft de gemeente van Jezus onophoudelijk de mogelijkheid om op een ‘bijzondere wijze’ en met ‘bijzondere middelen’ van Hem te getuigen. Want; “wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” HANDELINGEN 1:8.