leed

  01) Wereldleed

   Ik zou iets willen doen aan al het leed
  van de talloos velen,
  die niet net als wij
  in de welvaart delen.

  Ik zou iets willen geven aan dat kind,
  ’t liefste nog aan velen,
  die niet als de onze
  onbekommerd spelen.

  ‘k Zou iets willen doen voor dieren,
  om hun lot te keren.
  Zij, die o zo dikwijls
  alle zorg ontberen.

  Ik zou graag heel veel willen doen
  aan onrecht en aan pijn.
  Maar ‘k heb intussen wél ontdekt,
  ’t begint vaak in het klein …

  © Maria Riksten-Brouwer