gebed

  Gebed & Belofte

  Wie weet wat bidden is, weet meestal ook wel wat God beloofd. Het is God zelf die ons aanmoedigt wanneer Hij zegt: “Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn” JEREMIA 33:3 NBV. Wat een geweldige belofte van God aan Jeremia. “Roep Mij aan” zegt God, dan zal Ik je antwoorden. God wil zo graag ook op al onze vragen een antwoord geven. En door Hem te vragen, laten we zien dat wij geen eigen kracht bezitten, om die dingen te doen die Hij alleen kan. Maar de voorwaarde is; het aanroepen van God, ons gebed. En in Zijn antwoorden legt Hij voor ons de belofte neer, dat Hij verhoort. Gebed en Belofte zijn korte momenten om hier even bij stil te staan.

  De Bijbelgedeelten in ‘Gebed en Belofte’ zijn ontleend aan, Het Boek vertaling, t.a.v.

  Gebed

  Dit is een serie studies over het gebed welke ik jaren geleden heb mogen volgen via de Bijbelstudies van 'Jong en vrij'.

  Bidden waarom eigenlijk? Sommigen van ons zullen zeggen; ‘ik leef toch elke dag met de Heer’, waarom zou ik dan tijd apart zetten om te bidden? Maar wees eens eerlijk, vindt je dit een goed argument? In de praktijk van het leven komen er allerlei indrukken op je af en beleef je dingen die je beïnvloeden. En staan we wel zo sterk in onze schoenen als we zeggen?

  “Nood leert bidden”, is een uitspaak die elke keer weer bewijst dat we niet zonder ‘stille tijd’ kunnen! De tegenstander is slimmer dan je denkt. Want je kunt niet de hele dag geconcentreerd en waakzaam zijn, zonder je te wapenen, zie Efeziërs 6:10-20. Gebed is iets fundamenteels in het leven van iedere christen. Als je ervaart dat je geen weerstand kunt bieden aan de velerlei verleidingen dan denk ik dat dit alles te maken heeft met het feit dat je niet of nauwelijks in gebed bij Hem bent.