beste

  De beste plaats

  De beste plaats 

  De beste plaats te hebben,
  het past zó bij de mens.
  De eerste zijn, de hoogste.
  En waar ligt de grens …

  Maar als ik kijk naar Jezus,
  dan rijst de vraag gelijk:
  durf ik ook zó te dienen,
  of kap ik dan gelijk?

  Gods Zoon is niet gekomen,
  om nummer één te zijn.
  Hij durfde het zelfs aan
  veracht te zijn en klein.

  Wil ik Hem hierin volgen,
  ook als het mij niet past?
  ’t' Is geven of ontvangen,
  ja, dat staat wel vast.

  Ach Heer, wil mij maar helpen,
  dat ik er naar zal streven,
  Uzelf en ook mijn naaste
  te dienen in mijn leven.

   

  © Maria Riksten-Brouwer

   

  Eer de Heer

  Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
  (Spreuken 3:9)

  Wie zou je beter kunnen eren.
  Hij is toch het allerhoogst.
  Geef God het beste, mooiste, liefste,
  van alles, wat je hebt geoogst!
  Niet iets, wat je wel kunt missen.
  Bedenk goed wat je aan Hem geeft.
  Vergeet niet dat Hij eens voor jou
  het kostbaarste gegeven heeft!


  Maria Riksten-Brouwer