aresko

  Disclaimer

  Aresko.nl verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Aresko.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aresko.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

   

  Copyright

  Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van aresko.nl.

  Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar (artikelen op) aresko.nl op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de uitgever via info@aresko.nl Ook verzoeken om het gehele artikel over te nemen kun u richten aan de site beheerder van aresko.nl. Wij sturen u dan onze voorwaarden.

  Indien bij gebruik van artikelen van aresko.nl niet is voldaan aan bovenstaande, is aresko.nl gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is aresko.nl niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Aresko.nl zal deze claims verhalen op de veroorzaker.
   

      

  Mededelingen

  Bijgewerkt op - zaterdag 26 juni 2021

  Beste lezers en geïnteresseerden,

  Met vriendelijke groet - W. J. Yzm.

  Bedankt W.J. voor al je werk aan deze site.

  =========

  Wilt u naar aanleiding van een studie, meditatie of gedicht, uw getuigenis/verhaal met ons delen, dan stellen we dit op prijs.

  let op deze aandachtspunten 

  • Door uzelf geschreven tekst wat aansluit bij onze doelstelling
  • Geen tekst dat politiek of van seculier religieuze aard is
  • Niet meer dan 1000 woorden
  • Wij plaatsen geen gedichten
  • Geef ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen via uw E-Mail
  • De copyright rechten blijven bij www.Aresko.nl (tenzij het van uw eigen website is)

  Zo kunt u ook anderen bemoedigen met wat God doet in uw leven.

  Onze Doelstelling is:

  • De geloofsbeleving van anderen te ondersteunen doormiddel van Studie, Meditatie, Gedichten en Bemoediging.

   Onze Missie is:

  • Zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods liefde via onze site.
  • We doen ons uiterste best om de site er verzorgd uit te laten zien.
  • Onze dank gaat uit naar God die ons deze bediening heeft toevertrouwd.

   We willen dit werk doen in de geest van Gods Woord:

  Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken Romeinen 1:16 HB.

  • Gebed voor dit werk wordt zeer op prijs gesteld,
  • Wilt u ons werk ondersteunen of heeft u andere vragen –  info@aresko.nl
  • Deze site is gebouwd, wordt onderhouden en steeds verbeterd door - W.J. Yzm

  Hopende u met onze inzet een dienst te bewijzen  - namens het Team - Fred