aresko

Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van aresko.nl.

Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar (artikelen op) aresko.nl op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de uitgever via info@aresko.nl Ook verzoeken om het gehele artikel over te nemen kun u richten aan de site beheerder van aresko.nl. Wij sturen u dan onze voorwaarden.

Indien bij gebruik van artikelen van aresko.nl niet is voldaan aan bovenstaande, is aresko.nl gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is aresko.nl niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Aresko.nl zal deze claims verhalen op de veroorzaker.
 

    

Lees meer