Wat is jou waarde?

Een boeiende vraag, zo lijkt me. Er is zelfs een T.V. programma dat aan de hand van je eigen bezittingen en schulden uitrekent hoeveel je waard bent. Net of je roerende en onroerende goederen bepalen wat je waard bent. Geeft je rijkdom dan een status die je kunt verdienen? De uitkomst bepaalt dan of je goed geboerd hebt in het leven. Wat jammer voor hen die het niet zo getroffen hebben. Wat ben ik dan blij dat ik voor hen en al die anderen mag vertellen dat God ons de Juiste status wil geven door het offer van Zijn Zoon Jezus Christus.

Moeilijk of makkelijk?

Voor veel mensen is het moeilijk om iets op de juiste waarde te schatten. Een groot ijsje lijkt in de ogen van kinderen veel lekkerder dan een kleine die veel fijner smaakt. Een keyboard met veel mogelijkheden is voor de beginnende jonge speler veel interessanter dan een eenvoudig apparaat die net zo mooi klinkt dan die andere. Zo zijn we heel makkelijk te beïnvloeden en worden we zomaar op het verkeerde been gezet door slimme mensen die goed gebekt zijn. Je wilt iets uit de reclame folder kopen en zonder je het echt te beseffen ga je met een veel duurder product de deur weer uit.

Zo kan het gaan wanneer je niet geleerd hebt om de juiste waarde van de dingen te zien. We kunnen ons heel veel informatie verschaffen, ‘zodat we beslagen ten ijs komen’. Dan zijn we meestal niet meer onwetend of om de tuin te leiden. De juiste waarde kennen, kan ons veel ellende besparen. Denk maar aan kennis over verslavende producten of gamen. De velerlei verleidingen op elk gebied zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Of wij ze de baas kunnen, hangt af van verschillende factoren. De juiste waarde van iets kunnen inschatten is dan wel heel doorslaggevend om staande te blijven in dit leven.

Let op!!

Waarschuwingen uit het verleden bieden helaas geen garantie voor vandaag en morgen.

Welke waarde ken jij aan jezelf toe?

Er lopen door veel misvattingen en onderwaardering - door een ander of door jezelf aangepraat - heel wat mensen rond met minderwaardigheidsgevoelens. En raken zo met zichzelf in de knoop dat ze tot pijnlijke keuzes kunnen komen. Velen van hen hebben langdurige zorg nodig om er uit te komen. Toch kunnen we een stuk ‘zelfzorg’ plegen zodat we niet in alles een slachtoffer zullen zijn. God heeft in het Woord veel kennis en inzichten mee gegeven zodat wij niet altijd een willoos slachtoffer zijn. We kunnen ons wapenen met Gods wijsheid zodat we de: ‘Meerderheid niet hoeven te volgen in het kwade’.

Wanneer je bereid bent om tegen de neergaande maatschappelijke ontwikkeling te strijden, om geen deel aan de kwade praktijken te hebben, dan staat God aan je zijde met goede raad en kracht om nee te kunnen zeggen tegen elke verleiding.

 • Leer hen dat ze geen slechte dingen mogen rondvertellen over anderen
 • Geen ruzie mogen maken
 • Ze moeten tegen iedereen vriendelijk en geduldig zijn
 • Vroeger waren wij zelf ook verblind, ongehoorzaam
 • Verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens
 • We leefden in een wereld van haat
 • We haatten andere mensen en werden zelf gehaat
 • Deze items kunnen ons veel leed besparen. Het zijn wel de meest voorkomende zaken waardoor veel ellende uit voort kan komen.
 • Zo kent God de mensheid door en door, het moet ons daarom ook verrassen dat dergelijke dingen in de Bijbel staan zodat ieder mens, gelovig of ongelovig, hier voordeel uit kan halen. Laten we nog even verder lezen wat God aan onze problemen heeft gedaan, hopelijk draagt dit bij aan een andere kijk op wie God voor jou wil zijn.
 • Maar toen kwamen de vriendelijkheid,
 • goedheid en mensenliefde van God onze Redder
 • Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte
 • Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest
 • Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan
 • Nee, Hij deed dat omdat Hij medelijden met ons had
 • Toen heeft Hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort
 • Dat kon Hij doen door wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan
 • Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld
 • Zo werden we Gods kinderen
 • En zo kon Hij ons het eeuwige leven laten erven

Zie Titus 3:2-7 BB.

Een slechte eigenwaarde kan resulteren in een verloren leven, en het grootste drama in onze wereld zijn beschadigde mensenlevens. Er lopen miljoenen mensen op deze aardbol rond die zo getraumatiseerd zijn dat velen van heb hun eigen leven beëindigen. Het is zo triest te zien dat er ook in ons land veel mensen zijn die nergens meer te plaatsen zijn, dus niet te helpen zijn en zo permanent op straat leven. En niemand kan wereldwijd overzien hoe dit opgelost kan worden. Er is geen ontsnappen aan zolang we weigeren om onze ogen geestelijk te openen door de kracht van de heilige Geest. En wie van ons heeft al de keuze gemaakt om Jezus te volgen? En wie van ons moet zichzelf nog eens onderzoeken of Jezus in Hem woont? Of dit van belang is? Jazeker in Hem ligt onze echte waarde verborgen.

Geestelijk gezien worden de mensen blind geboren en om geestelijk te zien moet er eerst een wedergeboorte plaatsvinden. Dat is de reden waarom Paulus aan de gelovigen te Corinthiërs schrijft:

 • Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven.
 • Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is?
 • Als Hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd.
 • Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn.
 • Ja, we bidden God dat jullie Hem nooit ongehoorzaam zullen zijn.

2 Korintiërs 13:5-10 BB.

Voor de juiste waardebepaling van onroerende goederen hebben we experts die alles berekenen aan de hand van tabellen en eigen inzichten. Dan gaan ze plussen en minnen en komen zo tot de juiste waarde van een huis of een boot, enz. Dit is een goed voorbeeld om te begrijpen hoe wij onszelf ook kunnen testen op welke waarde we ons moeten inschatten.

Maar hebben we dan, de échte juiste waarde van onszelf vastgesteld?

Nee, want dit kan alleen wanneer we leren te ontdekken of Jezus Christus in ons leeft. En Hij kent een Hemelse waardebepaling, waar we soms helemaal nog niets van begrijpen. Maar dat wordt ook niet van ons gevraagd, zegt Paulus.

De vraag is en blijft: ’Woont Jezus Christus in ons’.

“Als Hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd”. Dan ben je niet geschikt voor een goedkeuring om recht te hebben om een kind van God te zijn. Vgl. Johannes 1:12.

Zo wil God de Vader ons leren om jezelf anders te gaan zien. Niet jezelf meer bekijken door een bril van fouten en zonden of wat anderen van je zeggen. Het is veel verstandiger om jezelf te zien door de bril van Gods Woord, dan ontdekken we een heel ander beeld over onszelf, dan ligt er geen geestelijk bedekking meer over ons leven. Dat is een belangrijk gegeven in de Bijbel. Want wie zonder de Genade van Jezus leeft, leeft onder een bedekking waardoor er geen duidelijk zicht op het verlossingswerk van Jezus is. Paulus geeft hierover een duidelijk inzicht in de volgen verzen:

“De wet van Mozes, waarvan de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zóveel zelfs, dat het volk Israël niet naar Mozes' gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer.

Maar het werk van de Geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit er in te zien. Het werk van de Geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dat laat nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit (de wet van Mozes), is dus toch nog niet echt vól daarvan, als iets anders (het goede nieuws) nog méér macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou (de wet van Mozes) al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijven zal (het goede nieuws), nog veel voller van Gods macht en majesteit.

Het licht van Gods Geest

"We verwachten dus nog geweldige dingen! Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed: hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes' gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de Boeken wordt voorgelezen. Ze zien niet waar de Boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die 'doek' kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de Boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die 'doek' over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de 'doek' van zijn hart weggehaald.

De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen 'doek' over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer”

2 Corinthiërs 3:7-18 BB.

Maar het werk van de Geest brengt leven.

Dat is de kern waar het hier om gaat. We kunnen nu begrijpen dat onze waarde drastisch zal veranderen wanneer we Jezus Christus in ons leven toelaten. Dan komt de ‘geestelijke mens’ tot leven en gaan we de dingen heel anders zien.

De wet moest het afleggen tegen de Genade. Niet dat ‘De Wet’ niet goed was? Integendeel, de eis der wet was zo volmaakt dat niemand er aan kon voldoen. Het lag dus niet aan de Wet. Daarom kwam Gods Zoon uit de Hemel om de Wet, wél te kunnen vervullen. Zo kon Jezus’ Genade Zich verheffen boven de ceremoniën van het Oude Testament. Hoewel God Zelf de Wet had laten zien, in steen uitgehakt, en Mozes met Licht omgeven door de Aanwezigheid van God, verloor de wet door de loop der eeuwen toch haar glans, haar heerlijkheid. Want geen mens kon aan die wet voldoen dat maakte de wet in zekere zin glansloos. De wet kon geen dienst meer doen totdat de heilige Geest werd uitgestort. Toen kon Gods Geest de lieflijkheid van de wet vertalen in de harten van de wedergeboren mens.

Het moet voor Mozes zeer pijnlijk zijn geweest hoe bij zijn leven al te zien was dat de glans van Gods heerlijkheid aan het ‘minderen’ was. Daarom bedekte hij zijn gezicht dan hadden de mensen daar nog geen weet van. Heel dit gebeuren is te herkennen in de reacties van de mensen wanneer de profeten hen waarschuwden of hen andere dingen namens God doorgaven. Men wilde het niet weten, zodoende werden vele Profeten gedood of gevangengezet. Hieruit kunnen we vaststellen dat het al zichtbaar was dat de harten en gedachten van Gods volk bedekt was met een sluier die hen geen inzicht gaf, in de Waarheid over Jezus’ komst én Zijn Verzoeningswerk. Dat kan, zo hebben we zelf kunnen lezen, door onze overgave en aanvaarding van Gods Verzoeningsoffer.

Ieder mens heeft soms last van een ‘verloren eigenwaarde’. De een kan hier beter mee omgaan dan de ander en gelovige mensen maken hierop geen uitzondering. Toen Jezus was opgestaan uit de dood toen gebeurde er voor ons iets wat we moeilijk zullen begrijpen.

“Er staat immers in het Oude Testament, ‘De eerste mens, Adam, kreeg een natuurlijk leven. Maar Christus, de laatste Adam, geeft geestelijk leven.

Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke.

Adam, de eerste mens, werd uit stof van de aarde gemaakt. Christus, de tweede mens, kwam uit de hemel. Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam, net als hij. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, zullen een hemels lichaam krijgen, net als Hij”.

Zie 1 Corinthiërs 15:45-47 NGB.

We krijgen net als Christus Jezus, ‘Een compleet nieuwe manier van leven, van bestaan. We transformeren naar een totaal ander nieuw leven er zal een tijd komen dat we aan Hem gelijk zullen wezen. Vgl. 1 Johannes 3:2. Wat doet dit met onze eigenwaarde? Geeft dit hoop of verlorenheid? Hoever moet een mens wegzinken in het eigen verdriet? Soms hoor ik mensen zeggen was Jezus nog maar op aarde dan ging ik wel naar Hem toe. Maar beste mensen, juist omdat Jezus door Zijn dood en opstanding weer Zoon van God is geworden is Hij ‘meer’ op aarde dan ooit tevoren. Want door Zijn nieuwe levensvorm, - het terug keren naar Zijn Vader zie Handelingen 1 - Kan Hij zowel Zoon van God Als Zoon des mensen zijn. 1 Corinthiërs 15:46

Hij kan én in de Hemel wonen én in het hart van de gelovigen.

Ik moet toegeven dat ik dit ook niet altijd begrijp, we noemen dit dan ook een ‘geloofsgeheim’. Maar desondanks is Zijn realiteit in mijn hart iets waarvoor ik Hem elke dag dankbaar ben, en velen met mij. De weerspiegeling op het gezicht van Mozes verdween langzaam, maar bij de gelovigen zal dit gaandeweg toenemen. Wanneer dit niet zo is dan blijft ook de ‘geestelijke groei’ achterwege. Maar door ons geloof in het Offer van Jezus, de vergeving door Zijn bloed, zal de Goddelijke glans van de wedergeboorte ons hart van dag tot dag meer licht laten verspreiden. De gelijkenis met Jezus zal innerlijk toenemen zodat de glans ervan door anderen opgemerkt zal gaan worden.

 • Romeinen 8:29 HB - “Hij bepaalde ook dat die mensen Zijn Zoon zouden weerspiegelen”.
 • Galaten 4:19 GNB - “Ik doorsta barensweeën, totdat Christus in u gestalte heeft gekregen”.
 • Filippenzen 3:21 HB - “Ons sterfelijke lichaam zal veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne.

Wanneer Paulus niet bereidt was geweest om zich aan God over te geven hoe zouden wij dan het evangelie gehoord hebben? Ja, zul je zeggen dan had God wel iemand anders gestuurd. Maar wat als jij of ik nu eens die ‘ander’ zou zijn geweest, was het dan goed gekomen? Ik denk dat Paulus het beste was wat toen voorhanden was. Een man met zoveel eigendunk met een over-dosis aan meerderwaardigheidscomplexen en een enorme drive om zijn geloof te verdedigen. Daar keken de mensen wel van op dat deze Saulus uit Tarsus door God tot bekering was gekomen. Deze man had nu een andere missie ontvangen. Hij zag zijn waarde als een geschenk van God, en door deze enorme verandering kon Paulus door God gebruikt worden. Paulus was wel het’ beste wat ons kon overkomen’ om ons het verlossende Woord van God te brengen. Ik denk dat velen van ons dit niet hadden kunnen opbrengen.

Denk maar eens wat Paulus over zichzelf schrijft, dat hij veel heeft moeten lijden. We hebben het net gelezen; “Ik doorsta barensweeën, totdat Christus in u gestalte heeft gekregen”. Dat was een diep verlangen van Paulus, dat Jezus Zich in en door hem kan openbaren. Dat de gelovigen tot ‘geestelijke volwassenheid zouden komen. Hier zien we zijn ‘geestelijk vaderschap’ in de diepste vorm terug. Hier had hij alles voor over. Hoe diep gaat onze zorg voor mensen die geestelijke zorg nodig hebben? Gedragen wij ons ook als geestelijke ouders? Hoe ver willen wij gaan om mede gelovigen te helpen om volwassen christenen te worden? Want de kerk kan dan wel vol zitten en we schijnen allemaal genoegen te nemen om ‘kind’ van de Vader te zijn, maar God wil dat we ‘vaders in het geloof worden.

“En verlangt naar onvervalste melk, om te groeien tot zaligheid” 1 Petrus 2:2. Zie ook; 1 Johannes 2:13-14.

We hebben natuurlijk de ‘geloofsmelk’ nodig om te groeien maar hoeveel zuigelingen menen volwassen te zijn, maar zijn het niet? Vaders verlangen naar de ‘vaste kost’ om het geloof handen en voeten te geven. Om de verloren mensen weer hun gestolen eigenwaarde in Christus terug te mogen geven. Staan we daar wel voldoende bij stil, Dat we onze waarde met anderen mogen delen? Die waarde is veel groter dan we vaak denken, dus denk niet te klein van jezelf. Paulus leerde ons met inzet van eigen leven wat het werk van Jezus voor de wereld geschiedenis betekende. Gods uiteindelijke doel met een ieder van ons is dat wij volgelingen van Jezus zullen worden, om zo op Christus te gaan lijken en Zijn heerlijkheid weerspiegelen.

Paulus had ook kritiek op de zelfgenoegzame christenen. Op mensen die eigenlijk in naam christen zijn maar niet het ‘voorbeeld van Jezus’ uitdragen. hoeveel oog hebben wij voor Jezus ‘dienstbaarheid en zelfopoffering’? Vrijheid in Christus wil niet zeggen dat we een ‘luilekkerland met geestelijke heerlijkheden’ zijn binnen gegaan. Dat schept geen goed beeld bij anderen wanneer we op slinkse wijze onze vrijheid misbruiken voor de zondige doelen in ons. Lees deze teksten maar eens in Jeremia 3:2-4 HB vert. dan zien we hoe diep de gelovig vrije mens kan wegzakken en elke waardigheid verliest. Luister naar Petrus als hij schrijft;

“Leef als vrije mensen, zonder de vrijheid te misbruiken als dekmantel voor zondige praktijken. Met uw vrijheid moet u God dienen” 1 Petrus 2:16 GNB.

Met uw vrijheid moet u God dienen

Wat is hier voor nodig?

Ik denk dat we heel goed begrijpen dat voor een beter zelfbeeld, of de juiste waardebepaling van je leven, iets meer nodig is dan zondags als een consumptie christen in de kerk te zitten. De tijd van slapend op U wachten, is voorbij. Wordt wakker en zorg dat er voldoende olie in je lamp is. Met dit beeld wil Jezus zeggen; ‘Zorg dat de heilige Geest met je leven mee kan reizen. Maak hiervoor je leven op orde. Want zo laat Titus ons weten;

“Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, Hij deed dat omdat Hij medelijden met ons had” Titus 3:5 BB. Vgl. 1 Petrus 1:3 BB.

En Paulus herinnerde ons hier ook heel duidelijk aan:

“Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hém kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel (…) ‘Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God” 1 Korintiërs 3:16-17 BB.

Kennen we de diepere waarde van het feit dat wij ‘De Tempel’ van God zijn? Dat kunnen we begrijpen wanneer onze geestelijk blindheid, het tijdelijke leven, hebben mogen verruilen met ogen die het geestelijk kunnen zien. Laten we daarom de volgende woorden heel serieus nemen.

“Daarom raad Ik jullie aan (…) En koop van Mij oogzalf om op jullie ogen te doen. Dan zullen jullie weer kunnen zien. 19 De mensen van wie Ik houd, voed Ik ook streng op. Wees dus ijverig en ga weer leven zoals Ik het wil” Openbaring 3:18-19 BB.

Geopende ogen, hiervoor moeten wij bij God zijn, Hij heeft ogenzalf met een wonderlijke werking. De kerk in Laodicea was een rijke stad en kende veel producten om het leven te veraangenamen. Ook verkochten ze daar ogenzalf die oogproblemen kon helpen genezen. Maar vertelde hen dat Hij een beter medicijn had voor hun ogen, hiermee konden ze de waarheid zien en begrijpen, echte waarheid ligt niet in kennis in rijkdom in slim zijn, nee, hiervoor moet men bij Jezus Christus zijn. Met Hem een relatie aangaan geeft ons zoveel terug waar onze ziel naar hunkert en verlangt om met Hem een wedergeboren relatie te kennen.

Hoeveel tijd en energie steken wij in de werkelijke zoektocht naar onze ‘échte waarde en vrijheid’? laten we het onszelf goed inprenten dat de zichtbare dingen tijdelijk zijn.

“Daarom geven we nooit op. Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, maar onze geest wordt elke dag gesterkt. De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig” 2 Korintiërs 4:16-18 BB.

Jezus heeft veel gesproken over redding en verandering van normen en waarden. Deze tekst is dan zo toepasselijk;  

“Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven? En wat kun je geven in ruil voor je leven”? Markus 8:36 BB.

Het is erg om nu al te zien hoe sommige mensen hun leven volkomen onwaardig maken door hun manier van leven. Dat ze dan alles zullen verliezen wanneer ze voor Jezus moeten verschijnen.

Want in Zijn Licht wordt dan gezien hoe waardeloos al het tijdelijke is. Laten we de vermenging van ‘waar en onwaarheden’, zuiveren door de Kracht van het Woord en De Geest. Laten we ons leven niet verspillen omdat we de zuivering van ons vlees niet toestaan, zodat we met een ‘ingebeelde hemelse eeuwigheid’ uitkomen op een plek waar je voor eeuwig van God gescheiden zult zijn, dat is de tweede dood.

“Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden” Openbaring 2:11

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht” Openbaring 20:6. Zie ook Openbaring 20:14 en 21:8.

De eerste dood moeten we allemaal ondergaan. Dat is een sterven aan je vlees. Maar de tweede dood dat is een geestelijk gescheiden worden van God de tweede dood. Hier moet je mogelijk even bij stil staan. Het is geen willekeur van God dat Hij zou zeggen; ‘jij wel en jij niet’. Nee, God zegt; ‘allemaal wil IK jullie redden’. Dat dit niet zal gebeuren ligt niet aan God Hij wil ons leren begrijpen wat de juiste waarde is van je leven. Wie Jezus niet wil aannemen zal leven in een ‘schijnwaarde’, in een waarde die niet echt is. Het bestaat uit dingen die voortkomen uit het aardse dat zal vergaan. We zeggen het elkaar toch o zo vaak, dat je niets kunt meenemen of dat er op het doodskleed geen zakken zitten. Dus we begrijpen het wel maar de keuze is soms moeilijk omdat we vast zitten aan dit aardse bestaan. Maar Jezus wil die banden breken wanneer je tot Hem gaat. Want De Verlosser leeft.

Voor hen die zich hebben overgegeven aan die Verlossende genade, die zijn op weg naar het Hemelse leven. Zij hebben zich laten zuiveren van de onzuiverheden, verlossing van zonde-machten en weten dat hun zonden zijn vergeven door het bloed van het Lam, Jezus de Christus. Weet jij al wat je waard bent?

Wat je waard bent ligt in je eigen hand, dat is een persoonlijke keuze.

 • “Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus.
 • Maar op deze grondslag kan men voortbouwen
 • Met goud, zilver en kostbare stenen
 • Of met hout, hooi en stro.
 • Wat ieders werk waard is,
 • Zal blijken op de dag van het oordeel
 • Want het vuur waarmee die dag verschijnt
 • Zal ieders werk testen
 • De kwaliteit ervan aantonen.

Blijft iemands bouwwerk overeind, dan zal hij loon ontvangen. Maar brandt het af, dan zal hij de schade moeten dragen. Zelf zal hij echter gered worden, als het ware door het vuur heen” 1 Corinthiërs 3:11-15 GNB.

Deze waarschuwing moeten we niet negeren, want we kunnen als kinderen van God bezig zijn met zaken die er voor God niet toe doen. Het kan dan ook geen stand houden op de dag van het oordeel. Met ‘geen stand houden’. worden niet de kinderen van God zelf maar hun werken bedoeld. En wat zal het je dan spijten dat je misschien wel heel je leven met God bezig bent geweest, met het vergankelijke. En begrijp me goed dat kunnen zelfs kerkelijk georiënteerde zaken zijn. Wanneer God dit ziet als hout en stro, dan zal het van je afgenomen worden als iets waardeloos en alleen geschikt om te verbranden. Het lijkt me dan moeilijk te moeten ontdekken dat hun zielen gered zijn, maar hun werk zal vergaan. Ik ken ook ‘kerkelijke toeschouwers die toekijken hoe een paar christenen hun leven en tijd inzetten om de kerk draaiende te houden.

Zo kun je diep gelukkig zijn met het feit dat je behouden bent maar je was een toeschouwer. Je hebt niet of nauwelijks deel gehad aan het werken met goud, zilver en kostbare stenen dat vuurbestendig is.

Hoeveel is jou ‘christelijk leven’ waard? Ik wil je met klem vragen om hier eens met rustige ernst over na te denken. Je kunt alle conferenties aflopen elke Bijbelstudie bijwonen of de wekelijkse gebedstijd zonder dat het jou naar een hoger niveau brengt. Je zult het met me eens zijn dat een bezochte conferentie je meer ‘last dan lust’ bracht. Wat is er overgebleven van je prioriteiten, die mooie uitgelegde voorbeelden? Waar is de navolging? Of verkies je om in incognito te leven met Jezus in je hart? Hoe lang gaan we dit dan volhouden hao leng kun je blind blijven voor de onbrandbare rijkdommen van God? Hoeveel geestelijk rijkdommen hebben wij (in onwetendheid) weggegooid omdat wij ze hebben afgekeurd omwille van de foute kerkelijke kleur. Want die tasten toch de fundamenten van jou kerk aan, of toch niet. Hoe pijnlijk zal de waarheid wezen voor hen die menen dat de kerk hun bezit is? Tot hoeveel geestelijke faillissementen zal dit leiden?

Raakt de kerk dan bankroet?

Een prikkelend zinnetje, vind je niet? En toch wil ik dit niet uit de weg gaan. Hoewel het veel makkelijker is om vooral niet moeilijk te doen, is het noodzakelijk om het hier weloverwogen te doen. Wanneer de kerk ons hart heeft zullen we toch ook zelfonderzoek moeten doen in hoeverre wij ons leven delen met Jezus Die alles, ja werkelijk alles heeft gegeven tot een gemeenschap van levende stenen.

“Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God Zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen Hem hebben afgewezen, is Hij voor God zó kostbaar dat Hij Hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen brengen, die voor Hem aanvaardbaar zijn” 1 Petrus 2:4-5 HB.

 • De levende steen waarop God Zijn bouwwerk neerzet
 • U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen
 • Waarop God Zijn geestelijk huis bouwt.
 • Geestelijke offers die voor Hem aanvaardbaar zijn.

Wie niet geestelijk blind is en begrepen heeft dat wij ‘levende stenen’ zijn, zal begrijpen wat God van ons vraagt. Herkennen we hier Gods bedoeling of lopen we als slaapwandelaars door Zijn geestelijke woning? Dan lopen we de kans dat we regelmatig botsen tegen andere slaapwandelaars of tegen de levende stenen. Kortom, dergelijke situaties zorgen voor een gecompliceerde kerkelijke samenleving.

Jezus wil ons wakker schudden ons de ogen openen om te kunnen ontdekken dat we voor Hem waardevolle mensen, levende stenen zijn tot de bouw van een ‘Geestelijk huis.

"Weet je niet dat jij zélf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in u woont (…) Of weet je niet dat jou lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest, Die God jou heeft gegeven en Die nu in je woont? Daarom ben je niet meer van je zelf. Zie 1 Corinthiërs 3:16; 19.

Dit was voor mij zo’n openbaring dat God mijn hele wezen als zijn Tempel beschouwde waar de heilige Geest kon wonen. Het gaf veel meer inhoud aan mijn geloof in Jezus Christus. En de woorden van Jezus; ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten”, kregen veel meer diepte als ooit tevoren. Hij had mijn ogen geopend mijn blindheid voor wie Hij werkelijk was weggenomen. Vanaf toen begreep ik wat de belangrijkste prioriteiten zijn in het leven.

Tegen Martha werd gezegd; ‘Eén ding is nodig’.

De rijke jongeling hoorde dit; ‘Het ontbreekt je aan één ding.

Jezus leerde hen begrijpen waar het werkelijk om draait wanneer je besluit om tot Jezus te komen. Mag Hij de grootste plaats in je leven innemen? Wat zei God tegen David; ‘Jij bent een man naar Mijn Hart’.

 • Ik heb de HERE slechts
 • Eén ding gevraagd
 • Daar gaat mijn hele hart naar uit
 • Dat ik mijn hele leven in het
 • Huis van de HERE mag blijven
 • Wat was David’ drijfveer?
 • “Om de lieflijkheid van de HERE te kunnen zien en steeds meer over Hem te leren in Zijn tempel” Psalmen 27:4 HB.
 • Wáár wilde David Dé lieflijkheid ontvangen en méér Leren over God?
 • IN GODS TEMPEL !!

Na lang nadenken over onze echte waarde denk ik dat we nu bij de kern van de juiste waarde aangekomen zijn. David verlangde zo sterk om in Gods huis te mogen verblijven en drukt zich nogal sterk uit; “Daar gaat mijn hele hart naar uit”. De meeste christenen verlangen dan pas naar de Heer als hun leven ten einde loopt. Dan is het onvermijdelijke aangebroken, dan ga je naar de Heer toe. Maar bij David en ook bij Paulus zien we duidelijk dat ze in hun functionele leven heel sterk naar de Heer verlangden. David vraagt en zegt het heel kernachtig; “Ik heb de HERE slechts één ding gevraagd”. Bij Paulus lag het iets anders, het was voor hem een keuze uit twee zaken. Of, om Gods kinderen te dienen of, om bij de Heer zijn intrek te nemen. Hoewel hij voor het eerste koos bleef hij zijn broeders en zusters dienen om hen op te voeden in het allerheiligste geloof. Om zo te kiezen, dan ben je geestelijk volwassen en een vader in het geloof, maar het verlangen was er wel

“Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik zoals altijd vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk: ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor júllie. Daarom vertrouw ik er op dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn. Dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en in blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen, zullen jullie redenen genoeg hebben om God voor mij te danken in Jezus Christus” Filippenzen 1:20-26 BB.

Beide mannen kenden hun waarde in en door Jezus, dat wakkerde hun verlangen zo sterk aan dat ze bij de Heer wilden zijn. Ze waren lang genoeg ‘van de Heer’ geweest, nu verlangden ze om ‘bij de Heer te zijn’. Zien we hoe die twee kleine woordjes ‘VAN en BIJ’ een wereld van verschil maakten? In dit leven zijn wij ‘van de Heer’ door ons wedergeboorte. Maar na ons sterven zijn wij, ‘bij de Heer’. Dan heeft onze wedergeboorte bezit mogen nemen aan het resultaat van het wedergeboren zijn. Dan worden wij geboren om werkelijk één met christus te zijn.

Dan zal Alles in alles zijn.

“En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal ook Hij Zich aan Zijn Vader onderwerpen. Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst” 1 Corinthiërs 15:28 HB.

Heeft het zout nog smaak?

We weten dat deze wereld ons nooit de waarheid in Christus zal laten zien. Misschien een beetje maar dan wel zo verdraait dat massa’s mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze kiezen moeten. Hierdoor is het moeilijk om de juiste prioriteiten te stellen in dit leven. Die invloed kent een meester die ‘geen genade kent’. Wees er van doordrongen dat zijn greep op ons mensen ongekend krachtig is. In onze tijd gaat de wereld sneller haar ondergang tegemoet dan ooit tevoren. De kracht van de duisternis wordt steeds ‘intenser’ gezien. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze échte waarde kennen. Dat wij het ‘bederf werende zout én Licht, mogen zijn. God zegt tegen al zijn kinderen, je bent gered om te redden. Dat maakte dat Paulus ervoor gekozen had om nog een tijd op aarde te blijven. Zijn verhaal was toen nog niet af, hij wilde zijn boek nog niet dicht doen. Hoewel hij van het leven verzadigd was gaf hij zich er nog niet aan over en bleef zijn roeping trouw.

Met deze gedachte wil ik deze studie afronden, Paulus bleef zijn roeping trouw, omwille van zijn medegelovigen. Dat is in de meest pure vorm, wat je waard bent laten zien.

Wat laten wij elkaar zien? Wat zie ik van mijn medegelovigen? Wat ziet de wereld van ons?

“Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon door niemand afnemen” Openbaring 3:11 HB.

ik kan me voorstellen dat jij je afvraagt; 'Wat is spoedig?' laat me dat dit tegen je mogen zeggen; 'spoedig kan wel eens dichterbij zijn dan je denkt!!

Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.

Datum gemaakt: 26-9-2019
Versie: 2
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?