Een uit steen opgetrokken bescherming met een toegangsdeur moet ons en wat we bezitten beschermen tegen ongenode gasten. De enige variatie die ik me kan bedenken is, dat sommige eigenaren op de bovenkant glasscherven in een laag cement plaatsen. Dit is omdat er mensen zijn die heel graag willen weten welke rijkdommen je vergaard hebt.
   
  Tja, een mens moet toch iets doen tegen zulke mensen. Iedere muur heeft ergens een ingang die door een stevige deur, al dan niet met een gemene hond ervoor moet zorgen dat de plek daarachter een ‘privé terrein’ blijft.

  Deuren zijn heel belangrijk ze ontzeggen óf ze verlenen je de toegang, tot dat wat achter die deur aanwezig is. Deuren roepen verschillende reacties op en zorgen soms voor een zeker spanningsveld, omdat je eigenlijk wel weet wat achter die deur plaatsvindt. Er zijn mensen die een deur aankleden met welkoms matten, binnen zonder kloppen of ze gaan zomaar open wanneer jij er voor staat. Dat zorgt voor een aangenaam gevoel. Wil men niet dat je zomaar doorloopt dan zijn er deuren met een codeslot of die je open kunt krijgen met een soort creditkaart. Wat kun je je ongemakkelijk voelen wanneer je de voordeur sleutels verliest. Je hebt dan het gevoel dat je elk moment een insluiper kunt verwachten. En wat doet het met je wanneer je voor een extra grote deur staat in een statige gang met een bordje waarop te lezen staat,’Directeur’? Dan is het net of de drempel onder die deur veel hoger is dan onder andere deuren.

  Hier waak ik

  Maar er bestaat voor velen een deur met een nog hogere drempel. De tekst op deze deur is nog veel zeggender dan die van directeur. Het spreekt zo krachtig dat een klein bordje al voldoende is, dat is het bordje met het woord ‘Privé’ erop. Privé, duidt een gebied aan dat niet alleen de ruimtes, maar ook de persoonlijke zaken moet beschermen. Maar waarom hebben ze dit bedacht, waarom moeten er bordjes zijn die ons waarschuwen om er niet binnen te gaan. Want er zijn vele bordjes die ons iets te zeggen hebben. ‘Wacht u voor de hond’, ‘betreden op eigen risico’ of ‘hier waak ik’, en dan zie je een machinegeweer met een afschrikwekkend gezicht erop. Deze bordjes zijn er omdat we bang zijn dat anderen ongeoorloofde dingen bij of met ons doen.

  Tja, we voelen ons meer en meer onveilig zelfs in ons eigen territorium. Maar kun je zeggen, daar is onze maatschappij toch nog nooit tegen bestand geweest? Er moeten toch wel regels en voorschriften zijn om aan anderen duidelijk te maken hoe ze moeten functioneren. Maar is het dan zo slecht met onze maatschappij gesteld, dat we niet meer weten wat van die ander is? Of worden we beheerst door andere machten en geesten die ons het zicht op ‘mijn en dijn’ volledig ontnemen?

  Een ander bordje?

  Kijk nu staan we voor een drempel die je of alles duidelijk maakt, of waar je met een grote bocht omheen loopt. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen en deze tekst onder de aandacht brengen. Die zul je trouwens niet op een bordje tegenkomen vandaar dat ik het maar even doe, want het onthuld nogal wat.

  “U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn".

  Zo was het ook met ons.

  "Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, hadden wij Gods oordeel over ons gehaald” EFEZIËRS 2:2-3 HB.

  Een dergelijk bordje aan de deur van mijn drempeloos bestaan, had mij voor veel ellende kunnen bewaren. Maar ja, de leider en vorst van de geestelijk machten, had zijn werk in mij ruimschoots gedaan, toen iemand mij dit liet lezen. Mijn gedachten waren al gevormd door iemand die er kennelijk beter toe in staat was dan mijn opvoeders. Die liepen met wel meer dingen achter de feiten aan. Goed, het kon zijn dat ook zij dit bordje nog niet kenden, dus neem ik niemand iets kwalijk. En de betekenis van de volgende waarschuwing had mij mogelijk op het rechte pad kunnen houden.

  “Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij, Abba! Vader!” ROMEINEN 8:15 HB.

  De juiste deur

  Ik hoef dus geen slaaf van de zonde te zijn, maar ik was het wel en trouwens wie is het niet? Dus dergelijke bordjes zijn wel degelijk belangrijk. Want het niet naleven van de voorschriften uit Gods wereld heeft ons allemaal tot slaven van de zonde gemaakt. Maar hadden we dan de keus om ons helemaal te vrijwaren van een zondig bestaan? Toen wij aankwamen in de wereld van onze ouders, hadden we dit toch ook niet verwacht? Ons jonge leventje werd toch ook omgeven door een ingerichte maatschappij die bij voorbaad niet voor ons geschikt was. Maar we moesten het er allemaal maar mee doen. Als dit voor jou anders was dan hoor ik het graag.

  Kijk nu ga je misschien begrijpen dat je ook behoefte hebt aan regels maar dan wel de juiste. Nu verlang je misschien toch wel om de door jou gemeden deur binnen te gaan. Want de grens van Privé geeft toch wel die bescherming die nodig is voor ons allemaal. De grijze maatschappij van het, ‘doe maar wat je leuk vindt’, dat geeft toch niemand blijvende vrede, aanvaarding en gemoedsrust? Nee, tijd voor een verandering is het wel, dus ons innerlijk kan wel een goede wasbeurt gebruiken.

  Iedere doorgewinterde vrijheidsstrijder zal vroeg of laat de geur van zijn eigen bestaan,
  willen inruilen voor een ander geurtje.
                                                                           
  Het andere leven

  Maar ja, dan moet je wel een account aanmaken bij de hoogste sferen brigade, en je eigen harde-schijf moeten formatteren en zul je het ook goed moeten beveiligen met een virusscanner. Want je bent nog steeds kwetsbaar dat moet je begrijpen. Zolang je hier bent loop je het gevaar weer terug te vallen in het oude systeem, je weet wel. Dat kun je trouwens helpen vermijden door je nieuwe levensstijl zichtbaar te maken. Door te laten zien dat je anders bent omdat je Jezus hebt leren kennen. Zie EFEZIËRS 4:20 NBG.

  Een vrij mens ben je, laat het maar zien en de kans bestaat dat er mensen zijn die deze vrije vorm van leven ook willen ontvangen. Want jij hebt de zwaarste deur, die van een zondig bestaan, dichtgeslagen en verlangt die nooit meer open te doen. Het unieke van die allerhoogste drempel is de vrijmaking van de innerlijk mens. Wanneer je die drempel bent overgegaan wil je nooit meer terug. Niets van het oude systeem, de wereld, was in staat om je te geven wat je werkelijk nodig was. Moet ik hier nog meer over uitweiden? Je weet best welke bordjes je hebt genegeerd in je leven. Misschien die van, ‘eer je ouders’, of ‘blijf trouw aan je partner’,of ‘doe geen kwaad’, zo kunnen er veel zaken zijn die eigenlijk anders hadden gemoeten.

  Weet je waarom de duivel je het verkeerde bordje voorgehouden heeft, omdat hij niets anders kan dan liegen en bedriegen, want dat staat op zijn voordeur, “De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien” JOHANNES 10:10 HB. Alleen dat laat hij jou niet lezen, dat is enkel voor ingewijden, voor zijn directe volgelingen de demonen. Nee, ons wil hij laten geloven hoe heerlijk het is om zonder god en gebod te leven. Maar wat is de winst hiervan, heeft het je gelukkig gemaakt? Je tot een beter mens gemaakt? Je een grotere vrijheid gegeven?

  Er is een verhaaltje over een grote diepe vijver die in Gods tuin te vinden is. In het midden van de vijver drijft een bordje met deze tekst erop, ‘Verboden te vissen’. En weet je waarom, omdat jij er niet zult vangen waar je naar op zoek bent. Lees dit bordje maar eens:

  “Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is” PSALM 103:12 HB.

  De prijs van jouw vernieuwing

  Nu zul je nog beter begrijpen dat Jezus zegt: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven” JOHANNES 10:10. En dit zegt Jezus nadat Hij ons het karakter van de satan heeft laten zien. Want dat is een duistere toekomst, maar Jezus geeft het tegenovergestelde. Als je dit op je laat inwerken dan gooi je gelijk de deuren van je verdorven leven wagenwijd open. Dan wil je heel graag ontvangen wat God de Vader voor jou heeft gedaan in Zijn Zoon, Jezus Christus. Maar, en dat besef ik me nu ook weer ten volle, het heeft Hem heel wat gekost. Zijn hemelse heerlijkheid heeft Hij verlaten om ons vrij te kunnen kopen uit de macht van de satan.

  De deur naar deze vrijheid heeft Hem alles gekost, vernedering, verachting, spot en de kruisdood, het was Hem niet teveel. Want Jezus wist welke heerlijkheid daarna kwam wanneer Hij verenigd zou worden met de Hemel. Deze vereniging met de Eeuwige God en Vader gunt Hij jou en mij ook. Dat had Hij voor ogen toen Hij aan het kruis hing en daar zijn laatste schreeuw liet horen, ‘Het is volbracht’. Had Jezus het hier voor ‘Zijn eigen volbracht’ nee, hier heeft Jezus het ‘voor ons volbracht’. Alles is nu klaar om door Jezus tot de Vader te komen.
  Jezus stond ook eens voor een deur met een zeer hoge drempel, dat was bij de tuin van Gethsémané. Daar zei Hij tegen zijn Discipelen:

  “Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen” JOHANNES 16:33 HB.

  Het paradoxale van Zijn onafhankelijkheid ligt in zijn onderwerping aan de Vader. Hij bleef trouw aan Zijn opdracht, aan Degene die Hem gezonden had. Hij vernederde Zich en de Vader bekrachtigde Hem, zo kon Jezus blijvende vrijheid en vrede demonstreren aan de mensheid die gebonden was aan een gevallen schepping. Wat is het dan hoopgevend dat Jezus zegt: “Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn” JOHANNES 8:36 HB.

  Deze woorden kun je niet zomaar kopiëren naar je eigen leven. Om dit te beleven moet je dit Offer van Hem met heel je hart aanvaarden. Dan pas staan zijn daden garant voor alles wat Hij gedaan en gezegd heeft. Bij Jezus ging het ook niet om ‘uiterlijk vertoon’ nee, Hij demonstreerde Gods liefde en genade door middel van wonderen en tekenen. Zo brengt Jezus zijn verlossende Liefde gedemonstreerd aan het kruis van Golgotha, tot aan de voordeur van je hart.

  “Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem” OPENBARING 3:20 HB.

  Wanneer jij de deur voor Hem open doet dan zal de vrijheid en de vrede met alles wat daar bij hoort, je leven binnenstromen. Dan zal de Kracht van dit Offer elke barrière die de zonde heeft opgeworpen wegnemen, en je reinigen met Zijn bloed. Het Middelpunt van Zijn offer zal dan ook het centrum vormen voor jouw dagelijks bestaan. Van daaruit zul je de ‘overgave aan Zijn wil’, als een persoonlijk opdracht ervaren namens Hem, die jou heeft vrijgekocht met Zijn Offer. De kracht, de motivatie en het verlangen om Zijn liefde te demonstreren, zal je getuigenis zijn. Dit mag je namens Hem die jou heeft liefgehad, aanbieden aan de mensen om je heen. Je doet dit niet om een uiterlijke vorm van godsdienst te verkondigen, maar om Jezus Christus te demonstreren aan mensen in een, ‘overheerste wereld’ om hen te wijzen op Gods Privéterrein: Het Koninkrijk van God.
   
  Op zijn Paasbest

  Dan mag je elke dag de kracht van Pasen laten zien en vervolg jij je leven op ‘zijn paasbest’. Vroeger kende men de ‘Paas-pronk’, dat betekende dat je op zijn mooist gekleed ging met Pasen. Dat uiterlijk beeld wilde zeggen; ‘Zijn offer maakt ons nieuw’. Het was een getuigenis waarmee je over straat ging op weg naar de kerk. Ik wil dit beeld verplaatsen naar het hart van de ‘verloste mens’, die zijn of haar Verlossing wil demonstreren door de, ‘vernieuwing van het hart’. Dan is Gods woord een innerlijke kracht met een zichtbaar manifestatie. Waarom, omdat God zegt:

  Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld” KOLOSSENZEN 3:12 HB.

  Dit ‘innerlijk medeleven’, zal niet aan kracht inboeten, zelfs niet wanneer we ouder worden of nu oud zijn.

  Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter” 2 KORINTIËRS 4:16 HB.

  Zo kunnen wij een leven lang op zijn Paasbest gaan die met het verstrijken van de jaren ‘mooier wordt’. Dit zal zich uitten omdat je:
  • De verdraagzaamheid van Christus,
   Toont: “Innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld”*
  • Je laten leiden door Zijn Liefde,
   Want: “dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven”*
  • De vrede van Jezus je hart beheerst,
   Opdat: “u één bent in het Lichaam van Christus”*
  • Je altijd dankbaar bent,
   Want: “God wil dat zo”*
  • Je leven vol is van Zijn woord,
   Want het zal: “uw leven verrijken en u wijsheid geven”*
  • Je leeft als een vertegenwoordiger van Jezus Christus dus,
   Wat u ook: “zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus”*

  *  Tekst is uit, KOLOSSENZEN 3:12-17 HB.

  Dit getuigenis zal je innerlijke kracht doen toenemen. Is het dan ook makkelijker om vol te houden? Hebben we dan nooit meer de behoefte om het bijltje er bij neer te gooien? Het is geen garantie, maar het kan je er wel voor behoeden wanneer je in moeilijke situaties terecht komt, want die zullen onze deur niet altijd voorbij gaan. Paulus dacht niet aan ophouden, zelfs gevangenschap ontnam hem zijn geloof niet, hierdoor ontwikkelde hij een innerlijke kracht en bleef hij trouw aan zijn getuigenis.

  Laat je nooit uit het veld slaan door tegenslag van welke aard ook. Doe net als Paulus, vernieuw op dergelijke momenten je innerlijke relatie met Jezus, en dien Hem met nog meer toewijding en liefde. Laat je eeuwige Erfenis niet afpakken, maar kijk met des te meer blijdschap uit naar het eeuwige leven, ook al doet het leven zeer, geef niet toe. Door onze zwakheid kan de Opstandingskracht van Jezus Christus je elke dag sterker maken. Laat niets je geloof aantasten maar denk er over na, hoe dit je leven rijker kan maken.

                                  Pasen, dat is Passen in Gods plan.

  Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik terwille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk2 KORINTIËRS 12:10 HB.

  Ik wens je een leven, 'Op Zijn Paasbest'. 

  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?