Wie een huis gaat kopen zal dit heel bewust doen. Impulsieve kopers krijgen later altijd spijt, omdat het niet aan hun verwachtingen voldoet. Dus wil je voor jaren woonplezier hebben, dan zul je jezelf moeten toevertrouwen aan een makelaar. Die zal op zijn of haar beurt een gesprek met je hebben over je woonwensen je financiën, enz.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Waarheid boven alles
  • De kelder - je motieven
  • De gang - je houding
  • De boekenkast - je gedachten
  • De studeerkamer - training
  • De badkamer - je uiterlijk je hygiëne
  • De slaapkamer - zelfbeheersing
  • Een goede huismeester
  • De keuken - de Bijbel
  • Het toilet - gebed
  • De zitkamer - getuigen
  • Het stookhok - kracht
  • Tot slot

  Inleiding

  “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam1 CORINTHIËRS 6:19-20.

  Voordat je een huis gaat kopen zul je het zelf ook grondig nakijken of je iets kunt vinden wat je niet aanstaat. Zo kan achterstallig onderhoud de vraagprijs een stuk lager doen uitkomen. Je begrijpt, een huis kopen doe je niet zomaar. Er komt heel wat kijken voordat jij een dergelijke beslissing neemt. Want je wilt je niet bekocht voelen. Nee toch?

  Een huis kan in grote en indeling variëren maar een woonkamer, keuken, slaapkamers e.d. hebben ze allemaal. Nu kun je een huis met je leven vergelijken, want dat bestaat ook uit een bepaalde indeling. De belangrijkste kamer maar ook de meest moeilijk te bereiken kamer, is je hart.

  In deze studie zullen we aan de hand van een aantal vergelijkingen de menselijke kamers onderzoeken. Misschien moet je als een kritische makelaar je levenshuis eens aan een grondige inspectie onderwerpen. Dit onderzoek zal misschien van alles aan het licht brengen, maar loop er niet voor weg. Achterstallig levensonderhoud heeft de mens al veel ellende bezorgd. Dus wees eerlijk want het gaat om jou.

  Waarheid boven alles

  David heeft veel moeilijke momenten in zijn leven gekend. Dingen die jij en ik misschien nooit zullen doen. Maar één ding moet je hem toegeven, hij liep nooit voor de waarheid weg. Wanneer God hem confronteerde met zijn fouten, dan wilde hij een totale vernieuwing ondergaan. Om dit beter te kunnen begrijpen moet je PSALM 51 maar eens lezen. Daar ontdekt David dat God waarheid wil in het verborgene VERS 6 NBG. Letterlijk staat er; ‘waarheid in de binnenste regionen, in de verborgen plaatsen’. Dus Gods waarheid wil eigenlijk je hele leven binnen dringen. Lees in dit verband ook eens HEBREEËN 4:12. God wil Zijn licht in alle verborgen plaatsen laten schijnen. Het doel zal ons duidelijk zijn. Hij wil ons testen in hoeverre wij Hem echt willen volgen. Je kunt dit een test voor ‘toewijding’ noemen.

  Daarom is het goed om je levenshuis van tijd tot tijd eens grondig te inspecteren. Je lichaam is het huis waar je in moet wonen. En de kamers van je levenshuis zijn de verschillende gebieden van je leven. Iedere kamer heeft een deur die al dan niet op slot zit. Er zullen kamers bij zijn waar je misschien niet zo vaak komt. En die deur houd jij angstvallig op slot. Jij bent bang voor de waarheid achter die deur. Je wilt niet dat anderen zien wat je probleem is. David was niet bang om zijn levenskamer te onderzoeken. En als jij inmiddels PSALM 51 hebt gelezen dan zie je dat zijn ‘open-huis’, richting God, hem een geweldige bevrijding heeft gegeven.

  Maar nu jij. Je moet dit wel willen. Jij beheert de sleutels van je eigen leven. En welke kamers mogen van slot? Durf je het aan om die ene bepaalde kamer van slot te doen en samen met God de inhoud te controleren? Als je wilt kun je iedere ruimte opnieuw toewijden aan de Heer, waardoor jij beter met Hem kunt leven. Stel jezelf de vraag; ‘heb ik dit gebied ooit volledig en met volle bewustzijn aan God de Vader toevertrouwd? Heb ik God de kans gegeven me te leren dit gebied, deze kamer, te gebruiken tot eer van zijn naam?’

  Laten we ons onderzoek starten en loop eens kritisch door de kamers van je levenshuis.

  De kelder - je motieven

  Een kelder zit gedeeltelijk of helemaal onder de oppervlakte verborgen. Het is een plek waar je dingen voor langere tijd kunt bewaren. Zomers koel en in de winter warm. Deze plek zou je kunnen vergelijken met je innerlijke leven. Dat is ook een plaats om je motieven te bewaren. Waar alles ligt opgeslagen, je pijn, je verdriet, enz. Soms moet je jezelf goed motiveren om hier goed mee om te gaan. Je innerlijk is een gebied waar niet iedereen zomaar bij kan. Zelfs voor jou kan dit behoorlijk lastig zijn. Je innerlijke pijn bepalen vaak hoe je motieven eruit zien. Waarom je dingen wel of juist niet doet. En om dat aan het licht te brengen is een bereidheid tot doelgerichte inspanning.

  God vraagt niet ‘wat doe je’, maar ‘waarom doe je het’. Voor wie leef je werkelijk? Dat is één van de belangrijkste vragen in het leven. Al je motieven, zou je kunnen samenvatten rond de vraag; ‘leef ik voor mezelf of voor God’? Wat doe ik er mee. Ben ik bereid om er afstand van te doen, van die motieven die mijn leven op slot houden? Dit zal een ware test zijn of je werkelijk een discipel van Jezus wilt zijn.

  Heb je deze ruimte, de kelder, toegewijd aan God? Ben je bereid te breken met een egoïstisch leven zodat dit je motieven kan zuiveren?

  Een belangrijke sleutel om deze ruimte te openen voor God is:

  “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” MATTHÉÜS 6:33. 

  De gang - je houding

  In de gang van statige huizen hangen vaak portretten van het vorige geslacht. Zo kunnen de huidige bewoners zien op wie ze lijken. Soms hangen er echt van die oude koppen aan de wand en ben je blij dat je niet op ze lijkt. Je kunt onze houdingen vergelijken met een dergelijke koppen galerij. We pronken met onszelf en denken dat het allemaal om ons moet draaien. We hebben een houding van ‘heb ik jou daar’, om maar te laten zien hoe goed je bent. Of, en dat is ook heel goed mogelijk, je bent precies het tegenovergestelde. Je wilt helemaal niet zo opvallen. Ze moeten jou maar met rust laten. Je houdt niet zo van dat gezeur aan je hoofd. Verlegenheid is net zo’n groot probleem als opschepperij.

  Nu is het Gods bedoeling dat Hij ons kan veranderen. Hij wil niets liever dat die ‘oude gezichten’, weer gaan stralen van Zijn liefde. Hij wil dat je weer ‘echt’ wordt. God houdt niet zo van die gemaakte portretten. Daarom is het voor ons zo belangrijk, dat we leren om onze verkeerde zondige houding aan Hem te geven. Trots is een heel slechte eigenschap voor een kind van God. Door wie of wat laat jij je houding bepalen?

  De juiste sleutel voor onze houding is:

  “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had” FILIPPENZEN 2:5.

  De boekenkast - je gedachten

  Iemand heeft eens gezegd; ‘laat mij je boekenkast zien en ik zal vertellen wie de bewoners zijn’. Een boekenkast herbergt veel van je persoonlijke leven. Het laat zien welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. Wat je hobby’s zijn. Welke schrijvers je intersant vindt, enz. Onze gedachten kun je vergelijken met een boekenkast. Er ligt van alles opgeslagen. Oude boeken waarvan je dacht dat je ze niet meer in je bezit had. In die “innerlijke bibliotheek’ kunnen zowel goede als verkeerde boeken staan.

  Welke titels heb jij op de plank staan? De verleiding komt meestal binnen via je gedachten. En zo kunnen er in de loop der tijd, heel wat gedachten zijn opgeslagen waar jezelf niet zo gelukkig mee bent. Daarom is een grondig onderzoek van die ‘gedachten-bibliotheek’ zo gek nog niet. Want als die innerlijke bibliotheek grotendeels vuilnis bevat, zal dit zeker zijn invloed hebben op je dagelijkse leven. Misschien kom je daar wel een heel groot boek van jezelf tegen met de titel ‘ik’. Zo’n boek zal je leven voor een groot deel hebben gevormd. Veel van je daden zullen bepaald worden door de inhoudt van een dergelijk boek.

  Begrijp me goed, iedereen laat zich wel eens leiden door zijn ik. En allemaal hebben we wel eens verkeerde gedachten. Maar als je ik een dominante plaats inneemt in je levensboek dan zul je daar de juiste aandacht aan moeten besteden. Hoe ga je met jezelf om? Wie bepaalt wat je bent? Het is voor ons allemaal van groot belang dat we leren om de verkeerde gedachten te weerstaan. Want hoe is het met de gesteldheid van je brein? Door wie of wat word jij beïnvloed? Misschien moet je zowel letterlijk als figuurlijk, je boekenkast eens grondig laten reinigen.

  Een goede sleutel om je gedachteleven op orde te krijgen is:

  “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” ROMEINEN 12:2.

  De studeerkamer - training

  De studeerkamer is een plek waar je dingen leert, waar je je voorbereid voor de toekomst. Soms gaat het fout en moet je bepaalde opdrachten overdoen. In de studeerkamer leer je aan je zelf te werken. Je maakt daar een bepaalde ontwikkeling door die je later goed van pas kan komen. Zo heb ik al heel wat uurtjes in mijn studeerkamer doorgebracht. Soms met vreugde en soms met tegenzin. Het valt niet mee om ‘aan jezelf’ te werken. Ja, we weten het wel, niets gaat vanzelf. Je moet er wat voor over hebben. Investeren noemt men dat en later zie je dan het rendement.

  Een goede training heeft ieder mens nodig. Het komt je niet aanwaaien werd mij altijd gezegd. Je hebt discipline nodig om wat te bereiken. Dat is in de maatschappij een ijzeren vuistregel. Maar geldt dit ook in je persoonlijk geloofsleven, in je kerk. Ik denk van wel. Want we kunnen het ons niet veroorloven om gemakzuchtig of onnauwkeurig te zijn. God werkt niet met ‘inval of tijdelijke’ krachten. Wanneer je Jezus hebt aangenomen kom je gelijk in ‘vaste’ dienst. Dat wil niet zeggen dat je gelijk dit of dat goed kunt doen, nee, ook in het koninkrijk van God, Zijn gemeente, is training van levensbelang. Je bent wel volmaakt in Hem maar nog niet in je daden. De tijd die je in de studeerkamer van je leven doorbrengt, laat je inzet zien voor het Koninkrijk van God.

  Open je studeerkamer met deze sleutel:

  “Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid” 2 TIMÓTHEÜS 2:15.

  De badkamer - je uiterlijk je hygiëne

  In onze moderne huizen is de badkamer een plaats geworden voor de totale persoonlijke hygiëne. We wassen en verzorgen ons daar zodat we er tiptop uitzien. Want dat is wat wij willen. Nu daar is niets mis mee zolang het maar niet doorslaat.

  Als je iemand ontmoet is meestal de eerste indruk de beste, hoewel je je ook kunt vergissen. Op belangrijke momenten zorg je uiteraard dat je er verzorgd uitziet. Want je wilt een goede indruk maken. Indruk maken, dat is heel belangrijk in onze maatschappij. Dus let je op hoe je je kleedt of het er verzorgt uitziet. Maar ook je haar je nagels de make-up die je gebruikt, en of je goed geschoren bent, het is allemaal even belangrijk. Je wilt niet ‘out maar in’ zijn, dus let je extra op de details. En met alle mogelijke middelen zet jij de puntjes op de i.

  Nu moet je natuurlijk wel oppassen dat je niet teveel aandacht voor jezelf opeist. Want het gaat er om, wie je bent en niet wat je van je zelf kunt laten zien. Dat is van tijdelijke aard, dat is de buitenkant. De beste verzorging komt van binnenuit. Hoe leef jij met God? Is je leven in goede balans? Je kunt een geweldig mens zijn maar als je jezelf niet verzorgd komt dat er niet uit. Het komt in het leven met God vaak op kleine dingen aan. Je persoonlijke verzorging zal ertoe bijdragen dat je positieve indruk maakt bij de mensen en bij God.

  Een goede sleutel voor de juiste verzorging is:

  “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u” ROMEINEN 12:1.

  De slaapkamer - zelfbeheersing

  De slaapkamer is een ruimte die we meestal goed afschermen voor de buitenwereld. Wat daar gebeurd is privé, daar heeft een ander niets mee te maken. We kunnen ons daar ontspannen, uitrusten, lekker lezen in bed of televisie kijken. Vroeger stond er alleen maar een bed een klerenkast en een stoel om je kleding op te leggen. En als je geluk had was er ook nog een wastafel met koud water. Er is veel veranderd als we kijken naar de nieuwste interieur trends. Onze slaapvertrekken worden uitgerust met beeld en geluidstechnieken. Want we moeten niets missen wat de wereld ons te bieden heeft. Nieuws, sport en leuke films hoeven we niet meer in de woonkamer te volgen.

  Door deze trends kunnen er allerlei nieuwe verlangens ontwikkeld worden. Verlangens waar je het soms heel moeilijk mee kunt hebben. En laat ik maar eerlijk zijn, de meest moeilijke is het seksueel verlangen. Hoewel God ons hierin iets heel moois heeft gegeven, kunnen wij daar iets heel walgelijks van maken als we ons op dit terrein niet kunnen of willen beheersen.

  Het is een strijd die je met jezelf moet voeren, door je lichaam niet te misbruiken. Ga geen verkeerde relaties aan en wees alert op de manier waarop je denkt. God kan je niet gebruiken, als je bezig bent via de slaapkamer van je leven, allerlei verkeerde dingen binnen te halen. Zijn je verlangens onder de controle van Christus? Hoe zit het met jouw relaties met de andere sekse? Ik weet dat dit heel persoonlijk is, maar vergeet niet, de meeste echtscheidingen vinden plaats op dit terrein. De zelfbeheersing is een vrucht van de Geest, lees het maar in GALATEN 5:22.

  Een sleutel die heel toepasbaar is voor de intieme gebieden van je leven is:

  “behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet1 THESSALONICENZEN 5:22.

  Een goede huismeester

  We hebben gezien dat de kamers van ons leven, centra’s zijn van waaruit andere gebieden van ons leven bestuurd worden. Je zult dus een goede huismeester moeten zijn, want jij bent verantwoordelijk hoe de kamers eruit zien. Ze bepalen ook hoe je relatie met God zal zijn. De kamers van je leven kun je voor diverse doelen gebruiken. De inrichting maakt meestal duidelijk in welke kamer je je begeeft. En dat zal dan ook bepalen wat je daar doet. Laten we nog eens een aantal kamers onder de loep nemen.

  De keuken - de Bijbel

  Onze keukens zijn de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen. Niet alleen qua luxe maar ook de inrichting lijkt steeds meer op een woonkeuken. Het is een plek waar we veel tijd doorbrengen. Gezellig koken is een sociaal gebeuren aan het worden. De tijd dat moeders grote potten met eten in een veel te klein keukentje stonden te bereiden hebben we achter ons gelaten. De keuken wordt steeds meer het sociale hart van onze huizen. Het is niet meer dat uitgebouwde hokje met een veel te krappe inrichting. Nee, luxe slaat de boventoon. En de keukenspecialist speelt daar handig op in getuige mijn brievenbus.

  Maar hoeveel tijd brengen we door in de geestelijke keuken van ons leven? Hoeveel tijd en aandacht besteden we aan het geestelijke voedsel en hoeveel aan het lichamelijke? Hoeveel honger of verlangen heb je naar Gods woord? Petrus geeft een groeizaam advies:

  “En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt” 1 PETRUS 2:2.

  De reden hiervan is dat geestelijke ondervoeding, voor veel problemen kan zorgen. En wanneer jij Gods woord kent en toepast zul jij de confrontatie met het ongezonde wereldse leven kunnen aangaan.

  Bijbel lezen is je geestelijk leven onderhouden. En dat is noodzaak. Veel problemen ontstaan door gebrek aan geestelijk levensonderhoud. Luxe keukens, ik heb er geen probleem mee, maar wel met geestelijke ondervoeding want daar hebben de hulpverleners hun handen vol aan. Ik heb vaak moeten horen, ‘als ik dit had geweten dan was me veel ellende bespaard gebleven’. Misschien moet je bij je kookboeken gewoon een Bijbel leggen. Kun je ook nog eens een ander recept lezen.

  Een belangrijke sleutel om geestelijke ondervoeding tegen te gaan is:

  “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust” 2 TIMÓTHEÜS 3:16-17.

  Het toilet - gebed

  Wanneer je de krant of een tijdschrift zoekt kun je dat bij sommige mensen terug vinden in het kleinste kamertje. Even lekker rustig zitten. Het is misschien een rare vergelijking maar het toilet is in de meeste gevallen het enige vertrek waar je even alleen kunt zijn. Het verplicht zitten voor de grote boodschap kan een moment zijn om even tot jezelf te komen. Om even na te denken hoe je dit of dat moet doen. Het is jezelf even apart zetten, even de drukte ontlopen van je werk of anders zins.

  Deze gedachten roepen bij mij de vraag op hoeveel tijd ik apart zet om echt bij God te zijn. Om met Hem te spreken over het wel en wee van mijn eigen leven of dat van anderen. Of om mijn zegeningen te tellen. Of naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden. We mogen ons best beseffen dat Gods werk niet zonder gebed kan. Wat wij ook doen in het koninkrijk van God we zullen het moeten omgeven met de vraag of God het wil zegenen, beschermen en wil gebruiken tot Zijn eer. En dat kan maar op één manier en dat is bidden. Gebed is de belangrijkste factor in het leven van iedere christen. Je kunt niet zonder. Het is geestelijk adem halen. Ken jij ook een dagelijkse tijd van gebed, dat resultaten heeft en waardoor je antwoorden van God ontvangt? Vergeet niet de tijd te nemen om Hem te bedanken dat Hij er altijd voor je is!

  Mijn sleutel voor een goed gebedsleven is:

  “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen” MATTHÉÜS 6:6.

  De zitkamer - getuigen

  Mijn ouders hadden een huis met twee kamers die door middel van schuifdeuren met elkaar verbonden waren. Wanneer er belangrijk bezoek kwam zaten ze in de voorkamer met de deuren dicht. Wij mochten daar niet bij zijn. Dat bezoek had meestal te maken met kerkelijk huisbezoek, de dokter, de notaris, een familie probleem of de buren die wat hulp nodig hadden. Zo konden ze ongestoord praten over belangrijke zaken.

  Onze woonkamers functioneren als een ontmoetingsplaats voor familie, vrienden, gemeente leden, enz. En er wordt over heel wat zaken gesproken. Het is dan ook heel ontspannend om goede vrienden te hebben én te ontmoeten. Het is immers een deel van je leven?

  Mensen ontmoeten is heel boeiend, want je krijgt de mogelijkheid om even bij elkaar naar binnen te kijken. Dat doe je door te vragen hoe het met die ander gaat. En in die betrokkenheid kun je die ander op een heel ongedwongen wijze helpen. Zo zijn er al heel wat mensen bij ons thuis geweest, met wie we ons geloof mochten delen. Getuigen noemen we dat. Vertellen wat Jezus voor die ander kan betekenen in zijn of haar situatie. Zo mogen we Jezus’ vertegenwoordigen. Dat is een geweldig voorrecht!

  Iemand heeft eens gezegd: ‘De zitkamer van je geestelijk leven is overal waar je de gelegenheid hebt Jezus te laten zien en van Hem te vertellen’. Ben jij bereid om je hart een woonplaats te laten zijn voor die ander?

  Mijn sleutel om te getuigen is:

  “Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest” JOHANNES 15:26-27.

  Het stookhok - kracht

  Vroeger moesten wij om de beurt naar de scheur om de kolenkit te vullen. Dat was een smerig karweitje. We hadden daar als kinderen dan ook helemaal geen zin aan. Maar ja, je moest wel anders ging de kachel uit en dan zat je in de kou. En bovendien, wanneer de kachel uitging dan kregen we, als mijn vader thuiskwam, er goed van langs. Want je laat je moeder toch niet in de kou zitten? Dat was vroeger. Nostalgie noemen we dat.

  Tegenwoordig hebben alleen de grote gebouwen een soort van stookhok waar de centrale verwarmingsketel staat. Vanuit deze ruimte wordt het hele gebouw voorzien van warmte. Een wonder van techniek. Bij ons thuis hangt tegenwoordig een klein apparaat aan de muur die zorgt voor warmte en warm water. Vraag me niet hoe het werkt, maar het geeft wanneer ik erom vraag, de juiste energie. Geweldig zo’n krachtbron.

  Maar, en dat moeten we ons goed beseffen het werkt alleen als het de juiste brandstof krijgt. En wanneer iemand zou besluiten om ergens die grote kraan dicht te draaien, zitten we allemaal in de kou.

  Als christenen zijn we ook afhankelijk van een Krachtbron namelijk, de Heilige Geest. Zonder de Geest van God zijn we niet in staat om ook maar iets van Zijn liefde voor ons te begrijpen. En die liefde sluit ons regelrecht aan op de onuitputtelijke Krachtbron; ‘de Heilige Geest’. Paulus zegt dit zo mooi:

  “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is” ROMEINEN 5:5.

  Wij, als kinderen van God, zijn onafscheidelijk verbonden met de Kracht van Gods Geest. Zo kan God ons gebruiken en door ons heen werken. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus op aarde, die door ons heen Gods bevrijdende liefde wil laten zien. Zo mogen wij Gods werk op aarde voortzetten. En ter ondersteuning voor deze taak heeft God ons verschillende gaven gegeven. Hiermee mogen wij ‘de ander’ dienen. Wat een uitdaging. En ik besef me maar al te goed hoe belangrijk het is, om de leiding van mijn leven in Gods vaderhand te leggen. Dan kan ik, dan kan jij, vruchtbaar zijn voor Hem.

  De juiste sleutel voor je eigen dienstbaarheid is:

  “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest” 1 CORINTHIËRS 14:1.

  Tot slot

  Tot zover deze studie. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Misschien kun je het ook eens delen met een ander. Want je kunt van elkaar leren. Laat de Heilige Geest je levenshuis maar eens inspecteren. Of ben je bang dat er veel verborgen gebreken aan het licht komen? Dit is niet nodig. Besef heel goed dat Gods vermaning nooit een afstraffing is, maar een correctie om een beter leven te kunnen leiden. Wanneer je hiervoor openstaat dan zal jouw levenshuis een ‘thuis’ zijn waar Gods liefde woont.

  Tot slot nog een sleutel die past op alle deuren:

  Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem” KOLOSSENZEN 3:17.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?