literatuur

Geraadpleegde literatuur

Verschillende Bijbel vertalingen
Studie Bijbel - Centrum voor Bijbelonderzoek
Bijbel met kanttekeningen - Bosch & keuning N.V.
Bijbels kompas - Het morgenrood.
De 1e Brief aan Timotheüs - M. R. v.d. Berg.
Ons gedrag in Gods huis - H. Medema.
De 1e Brief aan de Galaten - M. R. v.d. Berg.
Ons geloof overwint - H. Legiehn.
Handboek voor christenwerkers - Billy Graham.
Bijbelstudie voor zelfonderricht – M. A. Alt.
God is bij machte - J. Lukasse.
Gemeentegroei – B. Krol.
Bijbelse woorden en hun geheim - F. J. Pop.
Gemeente tucht - S. Gerber.
Tijdschrift voor Theologie & Past. Coun. - 1e en 2e kwartaal 1994.
De Gemeente Dogmatiek & Ecclesiologie - P. Nullens.
Tijdschrift Parakleed - Nummer 45.

 

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?