Geraadpleegde literatuur

  Verschillende Bijbel vertalingen
  Studie Bijbel - Centrum voor Bijbelonderzoek
  Bijbel met kanttekeningen - Bosch & keuning N.V.
  Bijbels kompas - Het morgenrood.
  De 1e Brief aan Timotheüs - M. R. v.d. Berg.
  Ons gedrag in Gods huis - H. Medema.
  De 1e Brief aan de Galaten - M. R. v.d. Berg.
  Ons geloof overwint - H. Legiehn.
  Handboek voor christenwerkers - Billy Graham.
  Bijbelstudie voor zelfonderricht – M. A. Alt.
  God is bij machte - J. Lukasse.
  Gemeentegroei – B. Krol.
  Bijbelse woorden en hun geheim - F. J. Pop.
  Gemeente tucht - S. Gerber.
  Tijdschrift voor Theologie & Past. Coun. - 1e en 2e kwartaal 1994.
  De Gemeente Dogmatiek & Ecclesiologie - P. Nullens.
  Tijdschrift Parakleed - Nummer 45.

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?