Apeitheo

Betekenis: ongehoorzaam zijn, weerspannig.

Dit woord komt het meest in het O.T. voor, slechts twee keer in het N. T. waar het vertaald wordt met ‘weerspannigen’. ROMEINEN 15:31 “opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea”. HEBREEËN 10:27 “maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren”. Het woord ‘weerspannig’ is in het Grieks apeitheõ en dat betekent “ongehoorzaam zijn”.

Het woord apeitheõ staat in het N.T. in verband met het afwijzen van Gods genade. Zie JOHANNES 3:36 en ROMEINEN 11:30. Van het volk Israël wordt gezegd dat het een ‘ongehoorzaam en tegensprekend’ volk was, dus voortdurend problemen had om naar God te luisteren. Vgl. ROMEINEN 10:31 en JESAJA 65:1-3. In het N. T. is dat niet anders. Zo zijn er mensen ongehoorzaam aan:

  • De waarheid - ROMEINEN 2:8
  • Het Evangelie - 1 PETRUS 4:17
  • Aan het woord - 1 PETRUS 2:8

Ongehoorzaamheid en weerspannigheid zijn eigenlijk dezelfde woorden, het betekent letterlijk ‘tegenstrevend’ wat zoiets zegt als; ‘tegen het streven de doelstelling van iets of iemand, of God, ingaan’.

Waarom ik dit woord aanhaal in verband met tucht doe ik om deze reden, dat tucht altijd een gevolg is op de ongehoorzaamheid, het niet willen luisteren, naar God, ouders of opvoeders. Daarom komt dit woord ook vaak voor in het O. T. waar het vertaald wordt met weerspannigheid. In het Hebreeuws vinden we twee woorden die verschillende betekenissen kennen, maar die in uitleg allemaal cirkelen rond het woord ongehoorzaamheid.

Marah: rebels of opstandig tegen, ongehoorzaam tegenover iemand, weerspannig, weerbarstig of hardnekkig zijn, rebelleren, twisten, beledigen, krenken, aanstoot geven.

Letterlijk betekent het, ‘bitter of onaangenaam maken’. Een bijbelgedeelte wat ons deze betekenis duidelijk kan maken is EXODUS 15:22-26. Daar komen de Israëlieten na een lange reis in Mara aan. Ze hadden een geweldige dorst en waren blij met het water dat ze daar vonden, maar het was bitter en niet te drinken. Dit is een beeld van de ongelovige mens. Het was geen toeval of een vergissing van God dat Hij hen daar naar toe geleid had. God wilde hen confronteren met henzelf, want door de Ballingschap was het volk verbitterd, VERS 24. God wilde hen leren om naar Hem te luisteren, VERS 26. En dat was de les, als ze leerden om naar God te luisteren zou het bittere water veranderen in zoet water. Het geheim van ‘gehoorzaamheid’ is dat wat bitter was, maakt Hij zoet in ons, VERS 25.

Het woord ‘rebellie’ komt vaak voor en is één van de meest ernstige gegevens die geassocieerd wordt met de zonde. Vgl. DEUTERONOMIUM 21:18-20; 1 KONINGEN 13:21,26; JESAJA 50:5. Hoe reageert God op de rebellie van de mens? Hij geeft ons twee mogelijkheden die allebei te maken hebben met keuzen maken.

  1. Bekering tot Hem voor vergeving en redding door Jezus Christus.
  2. Volharding in rebellie met als gevolg straf en uiteindelijk voor eeuwig van Hem gescheiden worden.

Geestelijke rebellie is een overtreding of schending van de relatie die we met God hebben. Het Oud Testamentische concept van rebellie komen we ook tegen in het N. T. Daar wordt het weergegeven als een daad van ongehoorzaamheid tegen:

  • De gevestigde overheid - ROMEINEN 13:2; MATTHÉÜS 10:21.
  • Of tegen geestelijk gezag - HEBREEËN 3:7-19.

He riy, of Me riy: rebellie, bitter, verdorvenheid, weerspannig, hardnekkig.

Dit woord uit JESAJA 30:9 is afgeleid van het woord Marah. Van de twintig keer dat het woord Me riy voorkomt in het O. T. wordt het zestien keer gevonden bij Ezechiël, en gebruikt als uitdrukking, ‘Huis van rebellie’, verwijzend naar het afvallige, Huis van Juda.

 

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?