Profetie: “Er is een kind geboren, we hebben weer een koningszoon. Op zijn schouders rust de heerschappij. Men zal Hem noemen: Wijs Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst” Jesaja 9:6 GNB.
  Een koningszoon

  “We hebben weer een koningszoon”, met deze woorden geeft God zijn volk een machtige belofte bij monde van de profeet Jesaja. Maar, die Zoon van de Koning was hun Verlosser, hun Messias en dat is wel even iets anders dan ze verwacht hadden. Vgl. Handelingen 1:6-7. Zo lezen we in Mattheüs 4:16 HB “Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot Licht zien; een Licht, dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen”.

  De eeuwige Vader gedacht de ellende van zijn kinderen en juist in een ‘tijd van grote duisternis’ was daar dé Belofte van het Licht. Het Licht dat op iedereen zou schijnen die leefde in de schaduw van de dood. Dit machtige nieuws, deze boodschap van Hoop, werd vervuld door de geboorte van Jezus. Door Zijn komst in de wereld en door Zijn geboorte in ons hart, vestigde Hij dat nieuwe Koninkrijk. Jezus, kwam om alle mensen te bevrijden uit de macht van de duisternis, uit hun slavernij door de macht van de zonde en de dood te verbreken. Zie Romeinen 6:18-23.

  Titel: Het Begin van Gods schepping

  “Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping, spreekt aldus” Openbaring 3:14 GNB.

  Betekenis: Jezus is eeuwig.
  • In de schepping – Genesis 1-2
  • In de verlossing - Efeziërs 1:7
  • In de voltooiing der tijden - Openbaring 21:1

  Verklaring: Jezus had geen begin en heeft geen eind. Hij is de oorsprong van tijd, ruimte en de hele schepping.

  Vraag:
  • ‘Op Hem rust de heerschappij’, wat zie je hiervan in je eigen omgeving?
  • Het volk zal een groot Licht zien, hoe reëel is dit voor jouw leven?
  • Hoe geef jij uiting aan dat geweldige nieuws?

  Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman.
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?