Overzicht van de studie: Het Avondmaal Vieren
  Hoofdstuk 1 - Inleiding

   

  • Inleiding
  • Avondmaal en zegen
  • Symboliek

  Hoofdstuk 2 – Het begrip Heilig

   

  • Inleiding
  • Het woord heilig
  • Een meerwaarde
  • Welke formule
  • Geen magisch gebeuren
  • Een nieuw verbond
  • Verbond en offer.
  • Offer en maaltijd
  • Een maaltijd van Vrede

  Deze vrede omvat drie gebieden

    • Vrede met God.
    • De vrede van God.
    • Vrede op aarde.

  Hoofdstuk 3 – Het begrip sacrament

   

  • Inleiding
  • Een stukje geschiedenis
  • Het toelatings ritueel
  • Sacrament als middelpunt
  • Gods norm als middelpunt
  • De doop
  • Het vormsel
  • Eucharistie
  • De biecht
  • De priesterwijding
  • Het huwelijk
  • Het heilig oliesel
    • Rituele zalving
    • Genezing
    • Zondevergeving
    • Bijstand aan de stervende

  Samenvatting

   

  Hoofdstuk 4 – Sacramenten

   

  • Het woord geheimenis
  • Ontzag voor het sacrament
  • Bediening en sacrament
  • Enkele voorbeelden

  Hoofdstuk 5 - Afhouding van het avondmaal

   

  • Een gevoelig punt
  • Wat zegt het Nieuwe Testament
  • Een modelgemeente
  • Blijde Boodschap

  Hoofdstuk 6 - De zelfbeproeving

   

  • Angst voor het oordeel
  • Wat was er fout in die gemeente?
  • Het Avondmaal als een herinnering.
  • Geen verschil tussen de gelovigen.
  • De achtergrond van dit probleem.
  • Leven vanuit je verleden
  • Onderzoek je in Bijbelse zin.
  • Waar het omgaat

  Hoofdstuk 7 - Van Pascha tot Avondmaal

   

  • Maaltijd en verlossing
  • Twee belangrijke zaken
  • Wat de mens niet kon
  • Een vervulde wet
  • Het bloed van het verbond
  • Het doel van het verbond
  • Een nieuw begin
  • Waarom deed God dit
  • Hemels brood
  • Hemels water
  • Goddelijke leiding

  Hoofdstuk 8 - Pascha en Avondmaal op één lijn

   

  • Dood brengt leven
  • Eén offer is voldoende
  • De kwaliteit van het offer
  • Eén zijn met het offer
  • Actief omgaan met het offer
  • Het bewijs dat je deel hebt
  • Waar leidt het offer heen

  Hoofdstuk 9 – Kind en Avondmaal

   

  • Kinderen en Avondmaal
  • Bewustwording
  • De opdracht
  • Serieus nemen

  Hoofdstuk 10 – Aanvullende onderwerpen

   

  • Mag je het alleen vieren?
  • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
  • Het Avondmaal is alleen voor gelovigen
  • Het Avondmaal getuigd van eenheid
  • Herinneringsmaal en feestmaal

   Gebruikte literatuur.

   

  Algemene Bijbelse Encyclopedie

  - Servire Wassenaar

  Bijbel met kanttekeningen

  - Boosch & Keuning n.v.

  Bijbelse woorden en hun geheim

  - F.J. Pop

  Bijbelstudie voor zelfonderricht

  - M.A. Alt

  CD ROM Encarta Encyclopedie

  - Winkler Prins

  CD ROM Online Bijbel

  - Importantia

  CD ROM Multi Medema Bijbel

  - Medema Vaassen

  CD ROM Personen en Kernwoorden

  - Oosterbaan & Le Cointre B.V.

  Doe dit tot mijn gedachtenis

  - A. Klein Haneveld

  De wereld godsdiensten

  - J.N. Voorhoeve

  De Heidelberger Catechismus

   

  De geschiedenis van het christendom

  - J.N. Voorhoeve

  Het nieuwe leven

  - A. Murray

  Kinderen aan het Avondmaal

  - Fijnvandraat

  Met de Heer aan zijn tafel

  - J.v.d. Bijl

  Studie Bijbel

  - Centrum voor Bijbelonderzoek

  Van Pascha tot Loofhutten

  - Warnock Noordzij

  Voor wie is het Avondmaal

  - M.R.v.d. Berg

   

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?