Inleiding

  Het avondmaal is een gebeurtenis wat verschillende reacties oproept. Sommigen hebben moeite om er deel aan te nemen. En anderen weten niet precies wat het avondmaal inhoud of moet voorstellen. Als de viering plaatsvindt, blijven sommigen liever thuis. Daar kunnen zowel goede als negatieve redenen voor zijn. Zo is het voor de één een enorme beleving en voor de ander een moeilijk moment!

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Avondmaal en zegen
  • Symboliek

  Inleiding

  Het kan ook zijn dat jij je niet waardig genoeg acht om aan het avondmaal deel te nemen. Dit komt, omdat we het avondmaal boven de ‘normale geloofsbeleving’ hebben uitgetild. De uitdrukking ‘Het heilig avondmaal’ is hier een duidelijk voorbeeld van. Hiermee zeg ik niet dat het geen ‘heilige handeling’ is waar we goed over na moeten denken. De Bijbel is hier heel duidelijk over. zie 1 CORINTHIËRS 11:17-34. Maar door het een ‘Heilig avondmaal’ te noemen, krijgt het een bijzondere lading. Velen denken dan, dit is niet voor mij want ik zondig nog. Of, ik mag niet deelnemen omdat ik mijn verkeerde gewoontes niet kan nalaten. Anderen vinden zich niet heilig genoeg. En hoewel daar veel voor te zeggen is, wil ik toch proberen het een en ander uit te leggen. Want het avondmaal is voor alle gelovigen ingesteld als een herinnering aan Jezus dood en opstanding.

  Natuurlijk zijn er voorbeelden en vragen die laten zien dat het beter is om er als enkeling of als gemeente niet aan deel te nemen. Een sprekend voorbeeld hiervan is 1 CORINTHIËRS 11:27-30. Hier zien we dat het voor sommigen en misschien wel voor de hele gemeente, meer tot schade dan tot zegen was. Want hoe sommigen het avondmaal vierden, had niets te maken met de eigenlijke inhoud. In dit bijbelgedeelte staan zeer schokkende dingen, waar we best eens wat meer of opnieuw aandacht aan mogen schenken. De bewoording van Paulus liegt er niet om als hij zegt: “want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.” VERS 29

  Avondmaal en zegen

  Het is Gods wil dat er van de Avondmaalsviering een zegen uitgaat. Met andere woorden, je mag er beter van worden, naar geest, ziel en lichaam. Want dàt houdt juist Jezus offer in! Dat moet in elke viering een steeds terugkerende boodschap zijn. Jezus wil zegenen, herstellen en terug geven wat de satan van ons geroofd heeft. JOHANNES 10:10 En een goede Avondmaalsviering zal ook zeer zeker een zegen geven aan de gelovigen. Dat zit al verpakt in de woorden van Jezus als Hij zegt: “Doet dit tot Mijn gedachtenis.” God wil door het avondmaal heen Zichzelf aan ons geven zodat we kunnen standhouden in deze wereld! Doet dit tot Mijn gedachtenis, zal een voortdurende herinnering aan Jezus’ verlossingswerk bij ons oproepen.

  Symboliek

  Als we naar het brood en de beker kijken, dan kunnen we daar verschillende symbolen in zien. Het brood, in bijbelse tijden, was rond van vorm, een soort pannenkoek maar dan veel dikker. Deze ronde vorm is een cirkel zonder begin en zonder eind. Dit beeld duidt op een eeuwige God. Een lege cirkel betekent niets. Daarom kwam Jezus om voor ons ‘het levende brood’ te worden.

  Als we tijdens het avondmaal het brood eten dan accepteren we eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats Zijn sterven aan het kruis en in de tweede plaats, dat Zijn dood ons nieuw leven geeft. Het kruis brengt voor ons de ‘verloren eeuwigheid’ tot leven. Het geeft weer waarde aan het gehele menselijke bestaan. Tenminste, voor degenen die Zijn offer wil aannemen. Jezus zegt dat met deze woorden: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam” JOHANNES 6:51.

  Door het kruis van Jezus, krijgt de eeuwigheid opnieuw die invulling zoals God die voor ogen had, toen Hij ons op deze wereld plaatste. Door Zijn offer komen wij tot ons wezenlijke doel, namelijk één met Hem te zijn! Daarom zegt Jezus: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken” JOHANNES 6:54.

  De beker, ook wel ‘kelk’ genoemd, is een wijd uitlopende beker op een voet. Deze beker geeft door zijn vorm drie dingen aan:

  Hij is aan de bovenkant open, om te ontvangen. De binnenkant is gemaakt om er iets in te bewaren. De voet van de beker dient als handvat, en dat duidt op doorgeven.

  Zo staat de wedergeboren mens open naar de hemel. Hij bewaart de ontvangen genade en verlossing in zijn binnenste. En draagt dat weer uit in de wereld. Hij houdt het niet voor zichzelf maar geeft de boodschap van verlossing en genade door aan zijn omgeving.

  Jezus zegt: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem” JOHANNES 6:56. En dat “Hij in ons”, mogen we doorgeven. Vgl. HANDELINGEN 1:8

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?