Wie ben ik? Een goede vraag zul je misschien zeggen. Of, dat gaat jou niks aan. Hoe je hier ook over denkt; één ding is zeker, ‘je bent iemand’. En je bent hier niet toevallig. Er zijn mensen die een daad hebben gesteld waardoor jij hier op aarde rondloopt. Of het nu een bewuste keuze was of een ongelukje er is voor jou beslist.

  Inhoud:

  • Je geboorte
  • De verkeerde keuze
  • God houdt van je
  • Je identiteit
  • Verschillende vaders
  • De afstandelijke of passieve vader
  • De autoritaire vader
  • De misbruikende vader
  • De afwezige vader
  • De beschuldigende vader
  • Moeilijk of verhelderend
  • Een gebed
  • Wie ben ik

  Je geboorte

  Of je dat nu leuk vindt of niet. Zo zijn we allemaal verwekt en geboren en met een bepaalde identiteit in deze wereld terecht gekomen. Het tijdstip van je geboorte heb je niet zelf kunnen bepalen. Daar heb je geen enkele inspraak in gehad. Als dat hád gekund waren sommigen van ons er niet geweest. Want er zijn veel mensen die helemaal niet blij zijn met het leven.

  Je moet goed begrijpen dat dit niets met je geboorte te maken heeft. Je geboorte is een uniek feit. Voor God was het een feest om je te verwelkomen, want het leven is Zijn plan. Het was Zijn beslissing om mensen te scheppen die konden leven in een door Hem gemaakte wereld waarin alles goed was. Goed we weten dat Adam en Eva de fout zijn ingegaan om tegen Gods wil van ‘de boom’ te eten die niet voor hen bestemd was. Lees het maar eens na in de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

  De verkeerde keuze

  Het resultaat van dit feit zien we dagelijks om ons heen. Maar ook in je eigen leven kom je dit feit tegen. Of je dit nu wilt of niet, het is zo. Begrijp dus goed, dat alle ellende in deze wereld niet Gods wil is. Door de keuze van de mens zijn we Gods heerlijkheid kwijtgeraakt. Vgl. ROMEINEN 5:12. Dus door de keuze van de ander moeten wij leven in een wereld wat nooit Gods bedoeling is geweest. Gods plan was goed. Maar de mens heeft het verknald.

  Denk nu niet dat jij het beter had gedaan dan Adam en Eva. Want de satan is heel slim. En je zult dan ook toe moeten geven dat je ook wel eens iets hebt gedaan wat de satan bedacht heeft.

  Maar om terug te komen op de vraag ‘wie ben ik’, wel dit heeft alles te maken met je ouders. En statistisch gezien het meest met je vader. Dan kun je denken aan verslaving, incest, geweld, misbruik, echtscheiding, verwaarlozing enz. Hierdoor ontstaat een verwrongen vaderbeeld. En dat is nou precies wat de satan kan gebruiken. Want in de praktijk komt het vaak voor dat een verkeerd vaderbeeld ook een verkeerd Godsbeeld oplevert. Dan ga je God de schuld geven van wat jou is overkomen. En dat is precies wat de satan wil.

  God houdt van je

  Waarom doen we dat? Omdat we niet inzien dat God een Vader voor je wil zijn, Die eindeloos veel om je geeft. En de vraag, ‘als God liefde is waarom moet me dit dan overkomen’, klinkt velen van ons bekend in de oren. De satan weet, dat wanneer wij God de schuld geven, hij buiten beeld kan blijven. En dat is nu precies zijn tactiek. Dingen doen waar een ander de schuld van krijgt.

  Dit leert ons dat we ervoor moeten zorgen om de dingen wél goed te zien. Je kunt iemand zijn die je niet wilt zijn. Je kunt dingen doen die je niet wilt doen. Je kunt rare gedachten hebben die je niet wilt bedenken. Je kunt heel nare dromen hebben die je niet wilt dromen. Hoe dit komt? Al dit soort dingen heeft te maken met wie je bent. Meestal heeft dit met je achtergrond te maken. Met wat je hebt meegemaakt. Of wat jou is overkomen.

  Ik zei net al, dat het meestal met je ouders te maken heeft. En vaders spelen hier doorgaans een grotere rol in dan de moeders. Daarom is het belangrijk te weten dat er verschillende soorten vaders zijn. Zodat jij hierdoor iets meer van jezelf kunt of gaat begrijpen. Want jij bent niet de enige die zich (zo nu en dan) afvraagt ‘wie ben ik’. Ik wil in het kort hier iets over zeggen.

  Je identiteit

  Iedereen is gevormd door zijn of haar achtergrond, dus ook je ouders. Daarom kun je in de meeste gevallen zeggen ‘de appel valt niet ver van de boom’. Hun genen hebben mede bepaald wie je bent. Maar ook hun voorgeslacht speelt hierin een grote rol. Anders is het wanneer je slachtoffer bent geworden van dingen die ik al eerder genoemd heb. Dan erf je niet alleen het ‘bekende appeltje’ maar ook nog eens een extra verwonding door wat jou is aangedaan.

  Nu moet je weten dat het niet mijn bedoeling is om in deze studie jou probleem eventjes op te lossen. Dat kan niet. Daar is meer voor nodig. Maar misschien mag ik je op weg helpen door in het kort iets te zeggen over de verschillende vaders. Het is dan heel goed denkbaar dar jij hierdoor een beter beeld van jezelf kunt vormen. Of gaat begrijpen hoe jou identiteit ontwikkeld is.

  Natuurlijk is mijn visie op ‘de verschillende vaders’ niet volledig. Maar ik wil je zo graag helpen om af te kunnen rekenen met ‘die verkeerde kijk’ op jezelf. Dat je verlost gaat worden van je verwonding, je pijn je boosheid of wat dan ook. Mijn verlangen is dat je door Jezus Christus - en wat Hij voor jou persoonlijk gedaan heeft - gaat ontdekken ‘ik ben in Hem een nieuwe schepping het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’. Vgl. 2 KORINTIËRS 5:17 en GALATEN 6:15

  Verschillende vaders

  De afstandelijke of passieve vader

  • Laat weinig liefde zien
  • Gaat ervan uit dat zijn kinderen weten dat hij van ze houdt, maar zegt het niet

  Het gevolg is:

  Jij ziet God als een passieve persoon, die niet voor je zorgt of in jou geïnteresseerd is. Het is moeilijk te geloven dat God van je houdt.

  De autoritaire vader

  • Heeft een lijst met geboden en verboden
  • Zegt nee tegen dingen die belangrijk voor je zijn
  • Heeft geen interesse in jouw wensen en doelen, wel in die van zichzelf
  • Kan niet intiem zijn
  • Wil alleen gehoorzaamd worden

  Het gevolg is:

  Jij plaatst je vaderrelatie in de sfeer van dictatuur.
  Ervaart geen genade alleen maar spanning.
  Je ontwikkeld rebellie.
  Je probeert onder zijn juk weg te komen.

  De misbruikende vader

  • Veroorzaakt willens en wetens pijn bij kinderen
  • Hierdoor brengt hij emotionele, mentale, lichamelijke of seksuele schade toe

  Het gevolg is:

  Je ervaart een misvormde relatie tot God omdat je natuurlijke emoties ontwricht zijn.

  De afwezige vader

  Dit kan een vader zijn die je nooit gekend hebt, die overleden is voordat jij werd geboren, of die gescheiden is van je moeder.

  • Was er nooit om je te helpen als je hem nodig had of in moeilijkheden was
  • Je voelde je totaal verlaten, in de steek gelaten door je natuurlijke vader

  Het gevolg is:

  Je wordt belemmerd in het ervaren van de tegenwoordigheid van God de Hemelse Vader.

  De beschuldigende vader

  • Houd vol dat hij van zijn kinderen houdt
  • Veroordeelt iedere fout
  • Zal je wijzen op je fouten zodat het een volgende keer beter moet gaan
  • Toont zelden zijn liefde voor je
  • Heeft moeite om je te bevestigen in het goede wat je doet

  Het gevolg is:

  Je vindt het heel moeilijk om de liefde van God de Vader te begrijpen.

  Tot zover de verschillende vaders.

  Moeilijk of verhelderend

  Nou dit is misschien niet allemaal zo opbeurend en je emoties kunnen nu aardig van streek zijn. Maar weet één ding, hoe je leven ook verlopen is; God was erbij. Hoe ik dit zo stellig durf te zeggen?

  “Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus” EFEZIËRS 1:4-5 HB.

  “Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken” ROMEINEN 8:31-32.

  Duidelijker kan ik het niet zeggen. Hoe je omstandigheden er ook uitzien God is niet tegen je, maar vóór je. Hij sluit je niet buiten Zijn liefde maar wil je verwelkomen in zijn Koninkrijk. De vraag is of jij dat wilt. Misschien heb je Hem al zolang buitengesloten omdat je zo gekwetst bent. Ook dat begrijpt God. Misschien is het nu de tijd om na te denken. Om te gaan erkennen ik heb Hem nodig want zelf kan ik het niet meer aan. Als je dit wilt kun je het volgende gebed bidden:

  Een gebed

  Heer ik heb al zolang pijn. Ik ben al zolang bang en boos. Ik kan deze pijn en bezorgdheid niet meer aan. Ik kom tot U en geloof dat U mij herstellen wilt.

  Ik wil dit samen met U doen Here Jezus. Ik geef mijn wil aan U over Vader God en dat betekent dat ik mezelf onderwerp aan Uw wil. Uw woord heeft me duidelijk gemaakt dat Uw wil goed is voor mij. Ik geloof dat Uw gedachten hoger zijn dan die van mij. En dat betekent dat ik er voor kies om Uw gedachten te omarmen en te aanvaarden.

  Ik kies ervoor om mij uit te strekken naar Uw vertroostende woorden. Ik geef mijn emoties over aan de genezende Kracht van de heilige Geest. Dat betekent dat ik Jezus vertrouw om mijn gescheurde en gebroken emoties te helen en te vernieuwen. Ik geef mij over aan de waarheid van Uw woord. En ik belijd dat Uw woord waar en krachtig is. Vader ik kan niet leven zonder Uw woord.

  Ik weiger alle leugens, misleidingen, halve waarheden, verkeerde leringen en alle effecten en invloeden van verkeerde beslissingen, die mijn ziel verwond hebben, in Jezus Naam. Reinig het littekenweefsel dat mijn ziel gelegd heeft over elke beschadiging, zodat U daar kan komen en mij kan helen.

  Ik weet dat mijn ziel zo vaak verkeerde keuzes heeft gemaakt en dat ik zo vaak leugens en misleidingen omarmt heb, maar nu ontbind ik deze allemaal. Ik leg elk patroon en elk verkeerd denken dat mijn oude natuur probeerde te beschermen af. Ik leg al mijn maskers van zelfgerichtheid, eigen wil, vertrouwen op mijzelf, zelfbescherming en zelfverdediging bij U neer. Ik weiger het zodat U weet dat ik de goede keuzes wil maken om samen met U te leven.

  Ik kies voor Uw hulp en herstel en ik verlang met heel mijn hart, dat U mij een transplantatie geeft van waarheid, vreugde, liefde en vrede in het centrum van mijn ziel. Ik kies om mijn ziel aan U te onderwerpen. Dank u Heer voor Uw waarheid, voor Uw liefde en zorg. Ik ben de Uwe help me, houd me vast en dicht bij U, totdat ik helemaal genezen ben. Dit bid ik U in Jezus’ Naam.

  Amen.

  Wie ben ik

  Nu mag je weten, ‘Wie ben ik?’ De volgende Bijbelsteksten zullen dit keer op keer bevestigen. Mag ik je aanraden om de teksten in je eigen Bijbel op te zoeken?

  • Ik ben het zout der aarde - MATTHÉÜS 5:13
  • Ik ben het licht der wereld - MATTHÉÜS 5:14
  • Ik ben een kind van God - JOHANNES 1:12
  • Ik ben een rank van de ware wijnstok - JOHANNES 15:5
  • Ik ben een vriend van Christus - JOHANNES 15:14
  • Ik ben door Christus uitgekozen - JOHANNES 15:16
  • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid - ROMEINEN 6:18
  • Ik ben een dienaar van God - ROMEINEN 6:22
  • Ik ben een zoon van God - ROMEINEN 8:14-15
  • Ik ben een kind van de Vader - GALLATEN 3:26; 4:6
  • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus - ROMEINEN 8:17
  • Ik ben Gods tempel - 1 CORINTHIËRS 3:16; 6:19
  • Ik ben één geest met Hem - 1 CORINTHIËRS 6:17
  • Ik ben lid van het lichaam van Christus - 1 CORINTHIËRS 12:27; EFEZIËRS 5:29-30
  • Ik ben een nieuwe schepping - 2 CORINTHIËRS 5:17
  • Ik ben verzoend met God - 2 CORINTHIËRS 5:18-19
  • Ik ben in Christus één met andere christenen - GALATEN 3:26, 28
  • Ik ben een erfgenaam van God - GALATEN 4:6-7
  • Ik ben een heilige - EFEZIËRS 1:11; CORINTHIËRS 1:2
  • Ik ben in Christus Jezus geschapen - EFEZIËRS 2:10
  • Ik ben een huisgenoot van God - EFEZIËRS 2:19
  • Ik ben rechtvaardig en heilig - EFEZIËRS 4:24
  • Ik ben een burger van Gods Koninkrijk - FILIPPENZEN 3:20; EFEZIËRS 2:6
  • Ik ben verborgen met Christus in God - KOLOSSENZEN 3:3
  • Ik ben een uiting van het leven van Christus - KOLOSSENZEN 3:4
  • Ik ben door God uitverkoren - KOLOSSENZEN 3:12; 1 THESSALONICENZEN 1:4
  • Ik ben een kind van het licht - 1 THESSALONICENZEN 5:5
  • Ik ben een deel van Gods hemelse roeping - HEBREEËN 3:1
  • Ik ben een deel van Christus - HEBREEËN 3:14
  • Ik ben een levende steen - 1 PETRUS 2:5
  • Ik ben een uitverkoren geslacht - 1 PETRUS 2:9-10
  • Ik ben een bijwoner en vreemdeling - 1 PETRUS 2:11
  • Ik ben een vijand van de duivel - 1 PETRUS 5:8
  • Ik ben zal aan gelijk Christus zijn - 1 JOHANNES 3:1-2
  • Ik ben uit God geboren - 1 JOHANNES 5:18

  “Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade” 1 CORINTHIËRS 15:10.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?