Vriendschappen zijn zeer waardevol je moet er zuinig op zijn. Maar ze zijn ook kwetsbaar. Er zijn veel factoren die een gezonde vriendschap zomaar kunnen verwoesten. Daarom lopen er heel wat verwonde mensen rond die het slachtoffer zijn geworden van verbroken vriendschap.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Vriendschap met God
  • Vriendschap met anderen
  • Gradaties in vriendschap
  • Investeren in vriendschap
  • Liefde en vriendschap
  • Barrières in vriendschap

  Inleiding

  In deze studie wil ik met je nadenken, hoe je een gezonde vriendschaps relatie kunt ontwikkelen met God je hemelse Vader en met de mensen om je heen. In het te lezen Bijbelgedeelte zitten een aantal bruikbare tips die ons op weg kunnen helpen. Het gaat hier om het feit dat jij actie moet ondernemen om je verlangens kenbaar bij God te maken. Wie dat leert zal ook veel nieuwe dingen leren en ontvangen.

  “Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” LUCAS 11:9.

  Een bekend gezegde is, ‘broers en zussen krijg je, maar vrienden kies je zelf’. Dat je vrienden kiest heeft te maken met een aantal factoren. Het moet klikken. Dezelfde interesses hebben kan belangrijk zijn. En zo kunnen we nog meer voorwaarden opsommen wat jij belangrijk vindt om vriendschap met iemand aan te gaan. Maar bij God is dit anders. Die stelt géén voorwaarden vooraf. Hij wil onvoorwaardelijke vriendschap met je aangaan. Alleen de vraag is, wil je dat. Want je zult begrijpen dat vriendschappen altijd gebaseerd zijn op wederzijdse belangstelling. Vanuit de Bijbel weten we dat God in Jezus alles gedaan heeft om vriendschap met jou te kunnen hebben.

  Vriendschap met God

  Misschien verlang je ook zo naar echte vriendschap. Ik heb geleerd dat dit veel meer diepte krijgt wanneer je een dieper inzicht krijgt, in het kennen van God als je eigen Vriend. Dat er een diepere relatie ontstaat met Hem die zo veel om je geeft. Het is misschien allemaal wat anders dan je gewend bent, maar het is wel belangrijk om hier aandacht aan te geven. Ik geloof dat God je wil helpen om te ontdekken dat Hij je vriend wil zijn. Misschien moet je er dan wel iets meer voor over hebben dan je tot nu toe gedaan hebt. Het kan ook zijn dat er moeilijkheden op je pad zijn gekomen, die je vriendschap met Hem in de weg staan. Misschien heb je het gevoel dat je op een ‘dood spoor’ zit. Je wilt wel verder maar je komt er niet doorheen.

  Wanneer dit zo is dan mag je, ondanks alles, bij God aankloppen. Niet een voorzichtig klopje? Nee, gewoon flink aankloppen. En soms, aanhoudend kloppen. Net zo lang totdat Hij de deur opent. Het is goed te weten dat kloppen soms meer tijd en geduld van je vraagt dan dat jij zou willen of gewend bent. Soms lijkt het of God geen haast heeft om de deur te openen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

  In de wereld waarin wij leven zijn we behoorlijk gewend geraakt dat we op onze wenken bediend worden. Maar bij God is dat anders. Hij kent de reden waarom je klopt. Hij kent je verlangens je motivatie je echte willen. En soms wil God ons leren te wachten op Zijn tijd. En dat kost ons soms veel inspanning en geduld. God wil geen robotten, maar mensen die Hem vrijwillig dienen.

  Soms gaat God een heel andere weg dan die jezelf had bedacht of uitgestippeld. En een dergelijk ingrijpen van God kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Soms heb je het nodig dat God je wakker schud, zodat Hij tot je kan spreken. Vaak hebben wij allerlei plannen, willen wij het zelf kunnen beslissen. En soms doorkruist God die plannen,vanuit telling. n dat vriendschappen altijd gebasserd zijn op wederzijdswat jij belangrijk vindt om vriendschap met iemand aante en heeft Hij iets anders met ons voor. Ik heb vaak moeten leren dat mijn plannen niet Gods plannen waren voor mijn leven. Hoe goed je de dingen ook kunt doordenken, God gaat vaak een andere weg met je. Het is net of God soms zegt, ‘Ik wil dat je mij een blanco briefje geeft met jouw handtekening eronder en dan zal Ik het voor je invullen’. Dit betekent dat jij je leven totaal uit handen geeft. Echte vriendschap wordt vaak op de proef gesteld, ook door God.

  Waarom God niet direct antwoord geeft, zullen we nooit precies weten. Dat zal een levenslang spanningsveld blijven tussen God en ons. Maar laat dit nooit het struikelblok wezen om te groeien in vriendschap met God. God heeft mij vaak voor de keus geplaatst en ik wist, nu moet ik het aan Hem overlaten. Alles uit handen geven is niet gemakkelijk, vraag het maar aan mensen met een handicap. Niemand van ons wil afhankelijk zijn van de ander. Maar soms moet je op het punt komen dat je zegt, ‘Vader God doet u het maar, leidt U maar mijn leven’.

  Als je zover durft te gaan, dan ben je dieper aan het groeien in je relatie van vriendschap met God de Vader. Dan ga je uiteindelijk meer ontvangen dan ooit daarvoor. God stelt nooit teleur, dus blijf maar kloppen. Denk nooit het werkt bij die ander maar niet voor mij. Als God zegt ‘klop’ dan wil Hij ons uitdagen om te blijven kloppen. Het kan een soort test voor je zijn. God wil je vriendschap beproeven. Hij wil zien of je echt in Hem geïnteresseerd bent, dat je echt naar Hem verlangt.

  Toen David tegenover de vijand kwam te staan moest hij wachten op wat God hem zou zeggen hoe te handelen. En als je de vijand tegenover je ziet staan kan wachten een geweldig groot probleem voor je zijn. Maar voor God niet! Want in dat wachten kan Hij ons wijsheid geven en zeggen wat je allemaal moet doen om de vijand te kunnen verslaan. Als we leren wachten op God dan gaan we Hem ook veel beter begrijpen. Dan begrijp je zelf ook veel beter waar jij mee bezig bent. Wie op God wacht gaat zelf ook beter functioneren in moeilijke omstandigheden. Je mag in alles naar Hem toegaan en Hij zal je wijsheid geven, omdat Hij wijs is. Want zonder Gods wijsheid slaan we de plank voortdurend mis. Jacobus wist dit ook daarom schrijft hij:

  “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven” JACOBUS 1:5.

  Ik weet dat dit vaak moeilijk is, maar soms wil God eerst onszelf veranderen, voordat Hij onze problemen oplost. Want waar wij veranderd zijn, zullen we de situaties veel beter begrijpen. Het gaat niet altijd in de eerste plaats om die ander. Vaak zegt God, ‘Ik wil eerst bij jou beginnen, Ik wil in jou iets nieuws gaan doen’. Want Gods verlangen is dat Hij door vernieuwde mensen, onze omgeving, jouw leefwereld, wil veranderen. En dan moet jij je kwetsbaar opstellen. Hier moet je even over na willen denken! Je kunt denken aan landen waar onderdrukking heerst. We zien dat steeds vaker op de TV, dat een geweldige mensenmassa de straat opgaat, met gevaar voor eigen leven. Ze lopen grote risico’s. Maar door hun volharding hebben sommige machthebbers het veld moeten ruimen. Stel je voor dat jij één van die velen was, wat had je dan een goed gevoel gehad, ja toch? Maar bedenk dat je wel bereid moest zijn om je leven in te zetten voor die gezamenlijke missie. Het begint dus bij jezelf. Vgl. JOHANNES 15:13.

  Maar misschien wil je dit niet, is dit je een brug te ver. Misschien ben je te afwachtend. Misschien denk je; eerst die ander en als het werkt dan volg ik wel. Begrijp me goed God veroordeeld je niet, maar met een dergelijk houding kom je niet ver. Wil je de touwtjes uit handen geven? Ben je te controlerend of niet vergevingsgezind? Maar als je wilt groeien in vriendschap met God, dan verlangd Hij ernaar dat jij Hem uitnodigt en zegt; ‘Heer verander mijn leven en maak mij bruikbaar om U te dienen’.

  Toen Jezus de discipelen uitkoos keek Hij niet naar hun status of hun kerkelijke achtergrond, enz. Nee, het was een doorsnee van de totale bevolking. En door met deze mensen op te trekken, probeerde Jezus vriendschapsbanden met ze aan te gaan. Let maar eens op wat Jezus tegen hen zegt.

  “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht” JOHANNES 15:15-16b.

  “Ik noem jullie geen slaven meer”, zegt Jezus. En hiermee spreekt Hij ze vrij van hun achtergrond. Zou dat niet gebeuren, dan kan Hij ze ook geen vrienden noemen. Dat is ook voor ons een belangrijke les. God verlangd naar vriendschap met ons. De discipelen werden onderwezen hoe ze Jezus moesten volgen. Maar ook werden ze geconfronteerd met het feit wat het hun ging kosten. “Willen jullie soms ook weggaan”, is een opmerking van Jezus toen sommige volgelingen Hem niet langer wilden volgen. Het ging hen teveel kosten. Zie JOHANNES 6:67.

  Wie Jezus wil volgen moet bereid zijn om het roer uit handen te geven. Pas dan laat je zien dat je Hem vertrouwd. Dat je echte vriendschap met Hem wilt. En dan zal Hij je leven veranderen, zodat je op die plek komt waar Hij wil dat je zult zijn. Een plek waar je voor Hem en namens Hem kunt functioneren. God daagt je uit, en Hij verlangt dat jij blijft kloppen.

  Vriendschap met anderen

  Ieder mens verlangt naar vriendschap. Is dat niet het geval dan ben je waarschijnlijk enorm teleurgesteld door je vrienden. Dan is het logisch dat je even niet zo nodig moet denken aan vrienden, want die kunnen je gestolen worden. Heel begrijpelijk. Maar toch zul je op een gegeven moment weer behoefte krijgen aan een arm om je heen. Want de mens is niet geschapen om eenzaam en alleen door het leven te gaan. En dan is het goed dat er toch weer mensen in je omgeving zijn, die weer wat dichterbij mogen komen. Want ook jij hebt behoefte om dingen van je af te praten. Of om gewoon eens even te kunnen kletsen om weer even het gevoel te hebben, om bij die ander te kunnen zijn.

  Hoe je ook verwond bent, er zal altijd weer een moment komen dat ook jij weer verlangd naar vriendschappen. Misschien niet meer met die mensen die je pijn hebben gedaan, maar wel met anderen. Zo gaat het in dit leven. Iemand heeft eens terecht opgemerkt, ‘je stelt teleur en wordt teleur gesteld’.

  Ik wil graag verder nadenken over vriendschap, en gaan zien welke obstakels er kunnen zijn die vriendschap verhinderen. Dat we allemaal behoefte hebben aan vriendschap is voor mij een uitgemaakte zaak. Dat er zo weinig vriendschap is, heeft alles te maken dat wij elkaar zo vaak teleurstellen. Zo kunnen er vele situaties, bewust of onbewust ontstaan die goede vriendschapsrelaties totaal kunnen vernietigen. En ik denk dat ieder van ons wel eens een dergelijke situatie heeft meegemaakt.

  En de vraag die uiteindelijk overblijft is, wil ik nog wel weer vrienden. Wil ik me nog wel weer kwetsbaar opstellen. Durf ik mezelf weer toe te vertrouwen aan die ander. Soms moet je daar bewust voor kiezen. Ik noem dit ook wel, ‘een nieuwe toewijding zoeken’. Want dat is volgens mij de sleutel om je weer te geven in vriendschap. Is die ander voor jou de moeite waard om jezelf weer aan over te geven. Maar hoe je ook verder gaat, vriendschap zal altijd een kwetsbaar goed blijven. Want er zit soms zoveel wederzijds eigenbelang in relatie’s. Dus je zult altijd moeten waken over de kwaliteit van je relatie met de ander.

  We leven in een tijd dat alles snel moet. We zijn met van alles en nog wat bezig en binnen die grenzen past nauwelijks nog échte vriendschap. Wanneer jij jezelf hier een beetje in herkend moet je goed beseffen, dat God een God van vriendschap is. In Genesis drie wandelde Hij in de tuin en zocht elke dag relatie met de mens. Wat we hier zien is dat God behoefte heeft aan relatie met zijn eigen schepping, met jou en mij. Maar het verhaal verteld ons ook hoe dramatisch er een einde kwam aan die intieme verhouding tussen God en de mens. De zonde zorgde voor een verstoorde verhouding tussen God en de mens en tussen de mensen onderling. Dat is het gevolg van de zondeval. En nog steeds is dit de oorzaak dat wij te kampen hebben met vriendschappen die struikelen. Want we zijn egoïstische mensen geworden die een vorm van eigenbelang ontwikkeld hebben als het om vriendschappen gaat. Zo zijn we allemaal slachtoffer geworden en dragen de gevolgen van de zondeval dagelijks met ons mee.

  Omdat God verlangd naar een herstelde wereld heeft Hij het initiatief genomen om hier iets aan te doen. En om te kunnen herstellen wat de mens kapot had gemaakt kwam Jezus. En Hij heeft elke vorm van vijandschap tussen God en de mens verbroken. Zie EFEZIËRS 2:14. Jezus heeft de kapotte relatie tussen Zijn Vader en de mens weer hersteld. God rekende in Jezus Christus voorgoed af met het feit dat wij, in Adam, van de verkeerde boom hadden gegeten. Zie 1 CORINTHIËRS 15:22 EN 45. De zonde heeft muren gebouwd maar het Kruis heeft ze afgebroken. De mens kan weer één met God worden door het Offer van Jezus Christus.

  Gradaties in vriendschap

  Jezus noemt de discipelen Zijn vrienden. Maar binnen die groep van vrienden waren er drie waarmee Hij een diepere band had dan met de rest. En tussen die drie vrienden was er één waarmee Hij een speciale band van vriendschap had. En toch waren het allemaal Zijn vrienden. Hij had ze allemaal in Zijn hart gesloten. Er mag verschil zijn in vriendschap. Met sommigen kun je nu eenmaal veel meer delen dan met de ander. De één staat veel dichter bij je dan de ander. Dat beleefde Jezus ook:

  “Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: Dat is uw zoon” JOHANNES 19:26.

  Jezus schonk aan het einde van Zijn leven, en wel op een zeer bijzonder moment, aandacht aan Zijn beste vriend.

  Hield Jezus er rangen en standen op na in Zijn keuze van vriendschap. Zeer beslist niet! Maar Johannes was nu eenmaal een discipel die meer liefde voor Jezus toonde dan de anderen. Vgl. JOHANNES 21:20. Ook Jezus was een mens met Persoonlijke gevoelens. Maar dit betekende niet dat Hij de één meer mocht dan de ander. Jezus’ keuze om met de discipelen om te gaan was een zuivere keuze, maar die van de discipelen niet altijd. Dat blijkt overduidelijk uit de verhalen in de evangeliën. De discipelen hadden de vrijheid hoe ze met Jezus om wensten te gaan. En voor de één ging dat veel dieper dan voor de ander. Dus gradaties in vriendschap is eigenlijk een natuurlijk proces.

  Herstelde vriendschap is Gods werk voor ons allemaal. Alleen wij kunnen dit niet altijd hanteren. Omdat wij verwond zijn. Maar besef in die vervelende omstandigheden dat Jezus de verstoorde relatie wil herstellen. Dat deed Hij ook bij de discipelen Hij liet er niet één vallen, tenzij iemand die keuze zelf wilde maken, zoals Judas Zijn verrader of anderen. Zie JOHANNES 6:67. Maar elke discipel die berouw toonde kon Zijn vriend zijn. Zie MATTHÉÜS 26:75.

  Herstelde vriendschap is het werk van het kruis. En Jezus rekende juist af met rangen en standen die de maatschappij van toen en nu heeft voortgebracht. Jezus liefde is voor alle mensen gelijk, maar andersom is dat niet altijd zo en daar komt het verschil van vriendschap uit voort. Jezus ziet niet aan wat voor ogen is, maar ziet ons hart aan en daar ziet Hij onze echte verlangens.

  Is onze vriendschap een ‘dienende’ vriendschap. Willen we geven of alleen maar ontvangen. Dit feit zal aantonen hoe onze vriendschap relatie met Hem en met de ander eruit ziet. Natuurlijk is er verschil in functioneren van taken en bedieningen maar in dat alles zijn we voor Hem gelijk. We zijn één in de Heer. Wij zijn één familie voor God. En als we niet leren denken en voelen vanuit het volbrachte werk van Golgotha, dan vervallen we telkens weer in rangen en standen. Dan is voor ons de één meer en de ander minder.

  Investeren in vriendschap

  Zijn we in staat om te weten wat er in het hart van die ander leeft? Waar halen we dan het recht vandaan om die ander voortdurend te etaleren? Als je voor je naaste gaat bidden zul je leren om die ander door Gods ogen te zien. Dan ga je heel anders over die ander denken. God wil dat we gaan investeren in die ander. Dat jij die ander gaat helpen om de verstoorde vriendschapsrelatie te kunnen herstellen. Laat het jouw keuze zijn die zegt, ‘ik geloof in je, omdat je er mag zijn’. Wie zo leert om met de ander op te trekken zal die ander ook helpen om vrij te komen uit ontspoorde vriendschaps relaties. Dan kunnen we in elkaar de liefde van God aanwakkeren, een liefde die ons weer bij elkaar en bij God brengt. Misschien moeten we weer opnieuw ontdekken wat het betekend:

  “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun middenMATTHÉÜS 18:20.

  Want ik denk dat we dat teveel uit het oog zijn verloren. God wil nieuwe dingen doen, maar willen wij wel vernieuwd worden? Het begint bij onszelf. God laat ons de keuze. Hoeveel vind jij jezelf of die ander waard? Beseffen we wel voldoende dat iedere christelijk relatie een geschenk van God is? Het is heel bijzonder te ervaren wat het inhoud dat God in ons midden is. Dat wij één in Jezus zijn. God wil in onze relaties aanwezig zijn. Als we dit eens wat meer zouden beseffen, dan gaan we veel zuiniger met elkaar om. Dat laten we elkaar niet zo maar vallen. We hebben elkaar zoveel te bieden. Dus laten we dat ook in elkaar zoeken, namelijk; ‘het goede van God’.

  Hoe kunnen we de onderlinge eenheid bevorderen? Hoe kunnen we rangen en standen vermijden? Hoe kunnen we, “Jezus in ons midden” laten zien?

  • Door elkaar te waarderen om wie je bent
  • God te bedanken dat we verschillend mogen zijn
  • Dat verschillen niet bedreigend zijn
  • Dat je met je gave de ander kunt verrijken
  • Dat je bereid bent om van elkaar te leren en te ontvangen
  • Ik ben de moeite waard om van te houden

  Minderwaardigheid kan relaties enorm onderuit halen en je isoleren van de groep. Het resultaat is dat jij je niet meer durft te geven of open te stellen voor de ander. Maar we zullen ook goed moeten beseffen dat vriendschappen nooit komen aanwaaien. Het is ook niet iets wat je opgelegd wordt. Je mag leren, net als Jezus, om je vrienden zorgvuldig te kiezen. En jij bent degene die hierin de eerste stap mag zetten. Blijf dus niet afwachten maar onderneem zelf iets. Het zal je veel kosten, maar dat mag ook want je krijgt er ook veel voor terug. Want God zegt: “wie geeft ontvangt.” Zie dit als een belofte van God voor jou investering in die ander.

  Liefde en vriendschap

  Liefde en vriendschap horen bij elkaar. Liefde is de basis voor vriendschap. Ontbreekt die liefde dan is vriendschap extra kwetsbaar. Dan zal het eerder geneigd zijn te stoppen. Dus hecht er een groot belang aan dat je vriendschappen gedragen worden door wederzijdse liefde. En dan bedoel ik de ‘gevende’ liefde. Want de Bijbel zegt: “de liefde zoekt zichzelf niet” 1 CORINTHIËRS 13:5 NBG. De liefde zoekt altijd die ander, ook al ben je teleurgesteld, op een gegeven moment zul je toch weer verlangend zijn naar vriendschap.

  Paulus had een paar vrienden die voor hem heel belangrijk waren. Eén van hen was Timótheüs. Ze hadden samen veel gereisd, van alles beleeft hard gewerkt voor de Heer, samen in de gevangenis gezeten, enz. En het is belangrijk te horen wat Paulus van Timótheüs zegt:

  Er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheüs; niemand wie uw wel  en wee zo ter harte gaat. Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken en niet  aan die van Jezus Christus” FILIPPENZEN 2:20-21.

  Timótheüs wist wat ‘gevende liefde’ inhield. Dat het de cement is in vriendschap. Het was een man die het wel en wee van de ander boven zijn eigen belang stelde. Een beter voorbeeld van ‘de liefde zoekt zichzelf niet’, kun je niet vinden in menselijke relaties.

  Een andere vriend van Paulus was Epafroditus. Deze man had ook veel met Paulus samen gewerkt en was ernstig ziek geweest. Zijn ziekte had zijn thuisgemeente bezorgd gemaakt. Ze waren ongerust over Epafroditus en wat doet Paulus hij stuurt hem terug naar huis. Hier zien we een gezonde wisselwerking in vriendschap. Een ‘gevende’ en een ‘ontvangende’ liefde. Paulus hield zijn vriend, die hem goede diensten bewees niet vast. Zo kon Epafroditus zijn bezorgde gemeente gaan opzoeken om hen gerust te stellen dat het weer goed met hem ging. Zie FILIPPENZEN 2:26-30.

  De wereld zegt, ‘geven en nemen’ een Christen zegt, ‘geven en ontvangen’. Zo heeft God het bedoeld, de liefde gaat niet uit naar zichzelf, maar zoekt het belang van die ander. Als je vol van jezelf bent zal dit altijd een struikelblok zijn voor echte vriendschap. Wanneer je alleen geïnteresseerd bent in jezelf, zul je nooit echte vriendschappen kunnen aangaan. Je kunt de ander niet in jou geïnteresseerd laten zijn wanneer jij dat niet in hun bent. Misschien moeten we ons afvragen, ‘wie zijn mijn vrienden’. Door te geven doorbreek je de cirkel van eigenliefde en dan ben je ook in staat om af te rekenen met minderwaardigheids gevoelens. Dan kan er ook een gezonde interesse groeien naar, ‘wie is mijn naaste’ of ‘wie zijn mijn vrienden’.

  Iemand heeft eens gezegd: ‘je kunt meer vrienden in twee maanden maken door interesse te tonen in de ander, dan je in twee jaar kunt, door anderen in jou geïnteresseerd te laten zijn’.

  Vrienden maken, er zijn verschillende mogelijkheden hoe je dit kunt doen. Zo heb je schaak, fiets, praat, bidt en nog veel meer vrienden. We mogen allemaal onze creativiteit gebruiken voor het bouwen van vriendschaps relaties. Vriendschap betekent ook heel flexibel kunnen zijn. Soms moet je meer geven dan ontvangen, je moet het samen leren zonder elkaars persoonlijkheid geweld aan te doen. Er mag verschil zijn. Leg nooit de dingen te vast. Plaats vriendschap altijd binnen het kader van verandering en vernieuwing. Leer naar elkaar toe te groeien op het fundament Jezus Christus, want dat is wat ons samen bind. Paulus geeft ons een goed advies wanneer hij schrijft:

  “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus” EFEZIËRS 4:15.

  Want dit is het uiteindelijke doel van christelijke vriendschap.

  Barrières in vriendschap

  Soms kan vriendschap je een benauwd gevoel geven. Of als iemand veel te dicht bij je staat. Nu moet ik eerlijk zeggen dat sommige mensen best een beetje opdringerig zijn. Ze willen van alles van je weten en als ze de kans krijgen willen ze je privé leven binnen dringen. Dit, en andere voorbeelden, kan je dan behoorlijk benauwen. Om dit te voorkomen is het goed om meerdere vriendschappen te hebben. Aan de andere kant is het zo dat je niet iedereen te vriend kunt houden. Dus zul je de juiste keuzes moeten maken. Zoek naar die mensen die je goed liggen en intensiveer dat contact. Maar houd wel in je achterhoofd dat volmaakte vriendschappen niet bestaan. Ook is het belangrijk dat jij niet bang bent dat je iemand zult buitensluiten. Iedereen heeft recht op vriendschap en het is voor ons allemaal een zoektocht. Ook hier geldt, ‘het is geven en ontvangen’.

  Soms kan het zijn dat je weinig of geen tijd hebt voor vriendschap. Dat kan op den duur een barrière worden, want je moet blijven investeren anders verlies je elkaar uit het oog. Dus doe jezelf niet tekort blijf je nek uitsteken. Het komt je niet aanwaaien. Vriendschap aangaan kan risico’s met zich meebrengen maar vergeet niet, je kunt niet zonder. De risico’s zijn alleszins de moeite waard.

  Als jij behoefte hebt aan vriendschap laat het dan ook van jou uitgaan. Misschien moet je God vragen, ‘aan wie mag ik mijn interesse tonen, voor wie mag ik mij interesseren en gaan geven?’ En bedenk bij dit alles:

  Een geduldig mens is beter dan een sterk mens, en wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt” SPREUKEN 16:32 HB.

  Teleurstellingen, barrières en andere vormen van ongenoegen, je zult ze allemaal tegenkomen. Aan de ene kant kan het pijn doen en aan de andere kant kan het je vriendschap verdiepen. Hierbij is eerlijkheid een sleutelwoord. Risico’s je zal ze moeten nemen anders kun je nooit vriendschap aangaan. Want de één kiest in het belang van de ander en de ander omdat die een consumptieve relatie honger heeft. En de rest zal er wel ergens tussenin zitten.

  Maar wie voor échte vriendschap kiest zal de keuze maken om alles wat hij of zij heeft, te geven en te riskeren. Toen Jezus Zijn discipelen koos wist Hij als geen ander dat ze Hem vroeg of laat zouden teleurstellen. Maar toch ging Hij vriendschappen aan. Zelfs met Judas die Hem uiteindelijk zou verraden. En bij Zijn terechtstelling was er één die Hem volgde, maar het niet wilde weten uit angst voor de gevolgen.

  Vriendschap heeft altijd het risico van verwerping van pijn en teleurstelling. Denk nooit dat het jou niet zal overkomen. Dat heb ik meerdere keren ondervonden, vroeg of laat gebeurd het. En waar kies je dan voor, blijf je naast de ander staan, of keer jij je van die persoon af, of…

  Wanneer je geleerd hebt om te kloppen, dan blijf je kloppen omdat je geleerd hebt wat het effect is. Vgl. OPENBARING 3:20. Dit is een gezonde instelling ook in relaties want vroeg of laat kan die ander weer opendoen. Ook die ervaring heb ik opgedaan. Gelukkig maar. Misschien ben je bang om opnieuw naar die ander toe te gaan. Ik wil je bemoedigen en tegen je zeggen doe het maar. Stel je maar kwetsbaar op, want je weet nooit wat God de Vader van plan is.

  Geef God de ruimte en je zult ontdekken dat jij er mag zijn voor iemand heel speciaal, want je bent belangrijk genoeg om er voor iemand te zijn.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?