Door wie wordt jij getroost in moeilijke momenten, of betrek je God hierin?

  Gebed - “Dan zal ieder die zijn vertrouwen op U stelt, zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. Dan zal ieder die U liefheeft, overlopen van blijdschap” PSALM 5:12.

  Wanneer je iemand ontmoet die je kent dan is een groet heel normaal. En hoe dieper de relatie, hoe vertrouwelijker de begroeting zal zijn. Maar wanneer je iemand écht goed kent, zal de begroeting een heel persoonlijk karakter kennen. Zo is er nogal wat verschil tussen het groeten en het bégroeten. Je kunt je dan ook enorm verheugen om iemand weer te zien. Het weerzien van geliefden kan soms heftige emoties losmaken.

  Het ontmoeten van iemand daar kun je enorm naar uitzien. In je geloofsrelatie zul je zeker ook deze momenten kennen. Dan verheug je je om de vertrouwelijke relatie met God de Vader voort te zetten, en verlang je naar die innige ontmoeting met Hem. Dan zie je elke ochtend uit naar dát moment om met Hem te spreken. Ook David kende dit verlangen. Hij begint deze Psalm met te zeggen: “O HERE, wilt U mijn gebed aanhoren? Luister toch naar mijn smeken. God, U bent mijn Koning en ik zal tot niemand anders bidden dan alleen tot U” VERS 2-3.

  “O HERE, wilt U mijn gebed aanhoren”, is een verlangen om God te ontmoeten. Here wilt U bij mijn woorden betrokken zijn, door ernaar te luisteren. En wie deze Psalm doorleest zal begrijpen hoe David worstelt met alle bedreigingen rondom hem. Vijanden die het voortdurend op hem hebben gemunt. Daarom zoekt hij troost bij God zijn Schepper. Wanneer je dit beseft zullen de woorden; ‘O HERE, wilt U mijn gebed aanhoren’, veel meer diepgang krijgen. Dan voel je de ernst van Davids roepen naar God. Heer ik wil mij in U verheugen, maar…, er zijn zoveel dingen die me afleiden, die me angstig maken. Heer ik wordt zovaak in beslag genomen door de allerdaagse beslommeringen.

  David wist dat regelmatige omgang met God van levensbelang was. Dat bouwt vriendschap op en zorgt voor een sterke band met God. Ook wij hebben een dergelijke omgang met God nodig. Misschien lukt je dit niet omdat er in je leven zoveel gebeurd is. En kun je je niet meer verheugen in een ontmoeting met je hemelse Vader. Of je durft Hem niet meer onder ogen te komen omdat je zonden in de weg staan. O, er zijn zoveel zaken die onze vreugde kunnen wegnemen om Hem te ontmoeten. David kende dit als geen ander.

  Maar God wil een relatie met jou. Hij wil je helpen om alles bij Hem te brengen. Hij wil zo graag dat je zult groeien in je ontmoeting met Hem. Maar dit alles heeft wel te maken met wat jij wilt. Waarom kon David zich verheugen in God? Het antwoord is, omdat God zijn Koning was en dat hij alleen Hem wou aanbidden.

  Belofte - “Daarom zegt de HERE God: U zult van honger sterven, maar mijn dienaars zullen eten; u zult dorstig zijn, terwijl zij drinken; u zult droevig en beschaamd zijn, maar zij zullen blij zijn.U zult huilen in uw zorgen en vertwijfeling, terwijl zij zingen van vreugde” JESAJA 65:13-14.

  Zien we hier het verschil? Er zullen altijd mensen zijn die God als hun Koning zullen erkennen, en Hem zullen aanbidden als Heer. Maar er zullen ook mensen zijn die een andere keuze maken. Maar wat laat God in deze belofte zien? Het is een grote tegenstelling. Honger of eten, dorst hebben of drinken, droefheid of blijdschap, huilen van verdriet of je verheugen. Dit Bijbelgedeelte geeft ons inzicht in de toekomst. Het blikt vooruit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal de Zoon voor eeuwig regeren. De dood en de zonde bestaan dan niet meer. Ziekte en oorlog zijn dan voorgoed voorbij. Alles zal dan volmaakt zijn, niet tijdelijk maar eeuwig. Wat een toekomst!

  Dan zullen we met Hem eten en drinken, en blij zijn. Dan zullen we zingen van vreugde, en Hem aanbidden. Wat een geweldig vooruitzicht. Daar kan ik zo naar verlangen, naar die ontmoeting met Hem. Daar kijk ik naar uit. Dat is mijn toekomst, ook jou toekomst? Wat een vreugde zal dit zijn!

  • “Val voor Zijn Zoon op uw knieën. Kus Hem, want als binnenkort Zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen” PSALM 2:12.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?