Ben jij tevreden met jezelf, of stel je te hoge eisen aan jezelf? Maar weet je al hoe mooi je in Gods ogen bent?

  Gebed “HERE, onze God, stort Uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit. Zegen het werk dat wij doen. Ja, wij bidden U om Uw zegen over alles wat wij ondernemen” PSALM 90:17.

  Wie wil dit nu niet, dat alles wat je onderneemt op een perfecte manier gelukt. De één heeft het meer dan de ander, perfectionisme. Dit houdt in dat je in theorie nastreeft om alles perfect te doen. En daar stem je dan heel je leven op af. Alles draait om het doen van volmaakte dingen. Goed, de een heeft meer talent dan de ander dus de kans dat jij hierin slaagt, is hier dan ook sterk afhankelijk van. Want betere voorbeelden blijven er altijd. Nu kun je je kennis tegenwoordig behoorlijk opvijzelen, maar wanneer je dit niet weet toe te passen dan blijven je prestaties beneden pijl. Ook in de bodycultuur kom je deze strijd genadeloos tegen. Mooie mensen, goed afgetraind, al dan niet gevuld met botox, vullen tijdschriften en TV schermen om ons te verleiden ook maar eens diep in de buidel te tasten.

  Het nastreven van perfectionisme kan zonder dat je het in de gaten hebt obsessieve trekjes krijgen. Wat kan er dan een rust van bovenstaande tekst uitgaan. Gewoon met beide benen op de grond staan en zeggen; ‘Heer zegen het werk wat we doen’. En toch kan dit moeilijk zijn in een maatschappij die van ons verlangt dat we doelgericht en efficiënt presteren. En de vraag is dan ook, waarom laten wij ons zo gemakkelijk opjagen om met die massa mee te doen? Tja, toch een beetje kuddedierachtige trekken aangeleerd? Zou best kunnen, beoordeel het zelf maar.

  Wanneer je ontevreden met of over jezelf bent, kan dit een grote valkuil voor je zijn. Maar, hebben we dan niet de opdracht om het goede na te streven? Zeker! Maar dan wel vanuit Gods perspectief gezien. Kijk dat kan moeilijk zijn omdat we meer reclame bewust, en zo weinig Bijbels bewust zijn. Ben ik nu te veroordelend? Ach, wie in zijn eigen ziel kijkt weet beter. Dan zien we wie we werkelijk zijn, en ontdekken we dat veel dingen ons bij de handen afbreken. Daarom staat er ook: “HERE, onze God, stort Uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit”. Die liefdevolle vriendelijkheid is broodnodig om te ervaren dat je anders mag zijn. Je bent niet gemaakt om te beantwoorden aan de wereldse principes. God heeft je hier een bestaan gegeven met een heel bijzonder doel. En dat verwoordde Mozes hier tot een gebed.

  Hij heeft ook geweten dat een mens ‘eeuwigheidswaarde’ had. Dat God ons bestemd heeft tot een hoger doel. Daarom zullen we ook nooit helemaal met onszelf tevreden zijn. Er zal altijd een strijd te voeren zijn tussen het goed en kwaad. En wij worden geacht die strijd te onderkennen. Want je wilt toch niet willoos slachtoffer zijn van iets wat jezelf had kunnen voorkomen? Zolang we hier leven zal er een diep verlangen in ons zijn naar betere tijden. Dat is een verlangen naar het volmaakte maar dan, op Gods manier. En zolang je dit rusteloze gevoel van Godswege in jezelf herkent zeg dan: “Ja, wij bidden U om Uw zegen over alles wat wij ondernemen”.

  Belofte “Want de HERE houdt van Zijn volk. Hij bemoedigt en bevestigt de mensen, die zich aan Hem onderwerpen” PSALM 149:4.

  In deze Psalm gaat het naar een climax toe. Het is een uitdaging om voor de Heer een nieuw lied te zingen. Het zal uiteindelijk één groot harmonieuze symfonie zijn. Ieder mens zal daar, zijn of haar eigen melodie, voor God mogen zingen in diepe aanbidding voor Hem. Het zal een aanzwellende stroom van lofliederen zijn. Dat zal de toekomst zijn van Gods kinderen. Omdat ze ontdekt hebben zich uit te strekken naar Goddelijke perfectie. Ze hebben geweigerd te voldoen aan de wereldse maatstaven omdat ze ervaren hebben dat God van Zijn volk houdt. En deze liefde is hun meer waard dan wat de wereld hen te bieden heeft.

  De wereld ziet veel mensen niet zitten, en je weet zelf vast wel een reden te bedenken waarom. Misschien ben jij wel één van hen. Maar bij God is dit anders. Hij komt niet met voorwaarden waaraan wij niet kunnen voldoen. God gaat anders met mensen om, omdat Hij van ons houdt. Dat zijn we ons niet altijd bewust en veel van Gods liefde gaat soms zomaar langs ons heen. Maar wanneer je tot het besef komt dat je afhankelijk bent van Zijn zegen bij alles wat je doet, dan ga je oog krijgen voor het feit dat Hij werkelijk om je geeft. Dan ontdek je: “Hij bemoedigt en bevestigt de mensen”. Dan draait het niet meer om jou, maar om Hem. Durf jij je, aan Hem te onderwerpen, om te ontdekken hoe mooi en perfect je bent in Zijn ogen?

  • “HERE, geef ons Uw vrede; want alles wat wij bezitten en zijn, is van U afkomstig” JESAJA 26:12.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?