Iedereen weet dat het leven niet zo eenvoudig is, maar welke keuze maak jij?

  Gebed “Kom toch terug, HERE! Hoe lang moet het nog duren? Heb toch medelijden met Uw dienaren” PSALM 90:13.

  Iedereen ontdekt wel eens dat het leven niet zo eenvoudig is. Lastige vragen en moeilijke kwesties liggen ons dan ook niet zo. Vooral wanneer het met jezelf te maken heeft. Dan zou je liever die bladzijde van je leven snel willen omslaan. De Psalmist kent dit ook. Hij kwam ook dingen op zijn pad tegen, die verre van eenvoudig waren. En de zucht: “Here, hoe lang moet het nog duren”, zal menigeen van ons bekend in de oren klinken.

  Hoe lang nog. Ik denk dat dit één van de meest gestelde vragen is. En ik ben zo blij dat juist die vraag óók in de Bijbel staat. In Gods Boek wat over ons mensen gaat, in hun strijd om Hem te dienen. In hun pogingen om het vol te houden, Hem te dienen tot het einde van hun leven. Het is een heel menselijke vraag. En we hoeven er ons ook niet voor te schamen. David deed dit ook niet, en zoveel anderen met hem niet. Ook Mozes sprak dergelijke woorden aan het einde van zijn leven. Maar er klonken geen verwijtbare tonen in door. Het was een zucht, dat zeker, maar dan wel verpakt in een trefzeker getuigenis. “De HERE zal Zijn volk rechtvaardig behandelen en begrip tonen als de krachten van de mensen zijn uitgeput” DEUTERONOMIUM 32:36.

  Mozes wist, dat hij een open boek voor God kon zijn. Hij hoefde niets te verstoppen voor God, en had dan ook geleerd om openhartig en eerlijk over alles met God te spreken. Zo was God in alle opzichten met zijn doen en laten op de hoogte. En Mozes wist, dat ondanks, dat God hem tot op de bodem van zijn ziel doorgronde, Hij is bij mij en houdt van mij. En dit spoorde hem aan om niet bang achterom, maar verwachtingsvol voorwaarts te kijken. Mozes getuigenis van ‘de Heer zal begrip tonen’, moet een zalf zijn voor elke vermoeide ziel. Het zal als balsem zijn op elke vraag, ‘hoe lang nog Here’.

  Het besef dat het leven hier niet eeuwig duurt, zal ons helpen om ook naar ‘eeuwigheidswaardige’ zaken te zoeken. Om na te denken over je leven, en je af te vragen; ‘welke stap kan ik vandaag zetten om dichter bij God te komen’? O, het is beter om je weg door God te laten leiden, dan je dwaalwegen door hem te laten corrigeren.

  Belofte “De HERE is rechtvaardig voor Zijn volk; met liefde zorgt Hij voor Zijn dienaren” PSALM 135:14.

  Ook Davids leven moest menigmaal door God gecorrigeerd worden. Hij kende zijn eigen kwetsbaarheid. Maar ondanks dit alles wist hij, ‘de Here is rechtvaardig voor Zijn kinderen’. Dat moet hem een enorme troost hebben gegeven. Dat was zijn lichtbaken. Dat heeft hem naar zijn doel gedreven, dwars door de stormen van zijn eigen leven heen.

  De Here is rechtvaardig, was een pijnlijk ontdekte waarheid, in Davids leven. Maar hij schaamde zich er niet voor. Het lag als een deken van Gods barmhartigheid over heel zijn bestaan. Het deed hem ontdekken, ‘met liefde zorgt Hij voor Zijn dienaren’. Is dat niet een bevrijdende ervaring. Zo schrijft ieder mens zijn eigen levensboek, maar het maakt een reddend verschil, met welke pen je schrijft. Het gebed was, hoelang nog Here. En de pen van Gods genade wil in onze harten schrijven, ‘Ik zorg met Liefde voor jou’.

  Wat heeft in jouw leven voorrang? Waar richt jij je op? Op vragen of op beloften? Wat heeft prioriteit? Kies maar heel zorgvuldig, dat is Bijbels. Mozes deed het, en David volgde hem hierin. Durf jij dit ook te doen? Dan zal je leven ook gevormd worden door Zijn belofte: “De HERE is rechtvaardig voor Zijn volk; met liefde zorgt Hij voor Zijn dienaren”. Ik hoop dat dit laatste zinnetje, ‘met liefde zorgt Hij voor Zijn dienaren’, je anker zal zijn in deze gecompliceerde wereld.

  • “Prijs de HERE! De HERE is een goede God. Zing lofliederen voor Zijn naam; Zijn naam is de liefde zelf” PSALM 135:3.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?