Lijfwachten wie kent ze niet, stevige mannen die alles in de gaten houden. Maar er zijn ook andere lijfwachten die waken over je leven.

  Gebed “Voorzie mij van godsvrucht en integriteit alsof het mijn lijfwachten zijn, want ik verwacht dat U mij zult beschermen” PSALM 25:21.

  Belangrijke mensen lopen altijd het gevaar dat iemand het op hen gemunt heeft. Daar kennen we jammer genoeg vele voorbeelden van. Deze mensen worden dan omringd door lijfwachten. Letterlijk zou je kunnen zeggen dat deze mensen het leven van een hooggeplaatste beschermen met gevaar voor eigen leven. Ze moeten zorgen voor de veiligheid en moeten ingrijpen als er gevaar dreigt. Eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn. Maar de onrust in deze wereld lijkt steeds meer een eigen, ongecontroleerd leven te gaan leiden. Ik zeg hier niets nieuws mee. In alle tijden zijn er lijfwachten geweest.

  Ook David realiseerde zich dit toen hij nadacht over de wereld waarin hij leefde. Hij kende de verleiding van het wereldse leven. En hij wist als geen ander de noodzaak om beschermt te worden. Uit ervaring wist hij dat alleen God het tij kon keren. God kon Hem beschermen tegen de problemen van zijn tijd. Zo had David al vele malen een glansrijke overwinning mogen behalen op menig vijand. Voor David was het een vereiste om de Heer aan te roepen, met de vraag; ‘Toon mij Uw genade’. En door deze afhankelijkheid heeft God vele gevaren doen veranderen in geweldige overwinningen. David zette de eerste stap en God bevestigde die. Een situatie waarvan we kunnen zeggen dat God zijn persoonlijke veiligheid garandeerde.

  David had dus iets geleerd door zijn omgang met God. Maar nu wordt het wel heel persoonlijk. Hij bidt God om twee zaken die hem moeten beschermen tegen de vijand. “Voorzie mij van godsvrucht en integriteit alsof het mijn lijfwachten zijn”. Een lijfwacht kan Jan, Piet of Klaas heten, en die beschermen je in tijden van gevaar. Voor David was dit niet genoeg, hij kende ook nog een andere strijd. Een vijand in de geestelijke wereld die hij nooit de baas zou zijn wanneer God hem niet zou bijstaan. En daarom bidt hij om godsvrucht en integriteit. Die moeten hem begeleiden op zijn levensweg.

  Godsvrucht en integriteit, in je relatie met God kun je niet zonder deze lijfwachten. Godsvrucht heb je nodig om te ontdekken wat God van je verlangt, het laat je groeien naar vruchten die voor God welbehaaglijk zijn. En integriteit zal ons ervan weerhouden om een leven te lijden dat niet overeenkomt met Gods wil. Het zal ons voortdurend een spiegel voor houden die vertelt wie wij zijn. Godsvrucht laat ons de weg naar God zien en integriteit helpt ons om consequent die Weg te volgen.

  Belofte “Wie oprecht leeft, wordt gered; maar wie van twee walletjes wil eten, zal ten val komen” SPREUKEN 28:18.

  Tja, van twee walletjes eten, ik zou haast zeggen wie doet dit niet? Het is een gewoonte geworden waar weinig mensen zich druk om maken. Want je moet vooral niet zo moeilijk doen tegenwoordig. Je niet met die ander bemoeien, bespaart je een hoop onrust. Maar uit de tekst kunnen we opmaken dat het van twee walletjes eten altijd een valkuil kent. Vroeg of laat zul je de rekening gepresenteerd krijgen. En of je die dan betalen kunt, je weet wel beter. De belofte is: “wie oprecht leeft, wordt gered”. Dit was Davids verlangen ook, en hiervoor had hij die lijfwachten nodig. Het woord oprecht betekent onvervalst leven. Dus niet van twee walletjes eten. Maar van de Ene die het échte leven geeft. Die Ene wal, die Ene weg, kan je echte nood oplossen. Dat laat zien dat er redding is door het offer van Jezus Christus.

  Oprecht leven heeft alles met je geweten te maken. En ons geweten vertelt altijd de waarheid, het zal je overtuigen van eerlijkheid óf van leugen. Vgl. JOHANNES 16:8. Deze waarheden zul je niet kunnen negeren. Zo zal ons geweten vertellen of we oprecht leven in de vergeving van onze schuld. Wie zijn jouw lijfwachten? Durf je te bidden wat David bad? Een wijs mens durft afhankelijk te zijn van God zijn Schepper. Misschien heb jij ook lijfwachten nodig, bijvoorbeeld; ‘eerlijkheid of reinheid’. Vraag het maar in Jezus Naam, en je zult ervaren dat die lijfwachten je de weg wijzen naar een beter leven.

  • “Wanneer mijn tegenstander geen plezier meer over mij heeft, is dat voor mij de bevestiging dat U met liefde voor mij zorgt” PSALM 41:12.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?