Je woord houden is soms niet eenvoudig, maar laat God je helpen bij het waarmaken van je belofte.

  Gebed - “Maar wilt U, HERE, voor ons genadig zijn, want wij hebben op U gehoopt. Wees elke dag onze sterkte en onze redding in moeilijke tijden” JESAJA 33:2.

  Bidden is moeilijk. Maar wanneer de nood je naar de keel grijpt is het er soms zomaar, woorden die precies aangeven waar je hart om schreeuwt. Het gebed hierboven is ook niet zomaar ontstaan. Daar ging heel wat aan vooraf. Het volk Israël had te maken met een verrader. Met iemand die zijn belofte niet nakwam, ondanks dat er een goede regeling was getroffen. En wat die verrader teweeg bracht daar zegt Jesaja het volgende over: “Wee u, verrader. Alles om u heen hebt u verwoest, maar niet uzelf. U verwacht van anderen dat zij hun beloften aan u houden, terwijl u hen wel bedriegt! Maar nu zult ook u worden bedrogen en verwoest” JESAJA 33:1.

  Hoe herkenbaar is dit voor ons? Mensen die voortdurend hun beloften niet nakomen maar het wel van anderen eisen? Dit vraagt om conflicten. Zo ga je niet met elkaar om. Dat is egoïstisch leven. Voortdurend je recht te willen opeisen terwijl je het recht van anderen negeert. Dit kan niet. Dit is niet leven volgens Gods normen en waarden. Want door een gebroken belofte wordt het vertrouwen geschonden, worden er relaties kapot gemaakt. Kom je in verkeerde verhoudingen tot elkaar te staan. En de vraag is hoe ga je dit oplossen? Hoe pak jij dit aan? Bij wie haal jij je recht? Vaak is boosheid dan je raadsman. En soms is de frustratie dan heer en meester over je. En laat je je leiden door emoties en allerlei verkeerde ingevingen.

  Maar hoe vruchtbaar ben jij dan bezig? Waarin ben je dan anders dan die ander? Nu hoor ik je zeggen, jij hebt gemakkelijk praten. Je moest eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Nu dat is ook zo. Ik weet niet wat jou is overkomen. Maat ik weet het wel van mijzelf. We hebben allemaal wel iemand om ons heen die dingen beloven en het niet nakomen. En dan bedoel ik niet de kleine dingen van het leven. Maar juist die dingen die voor jou zo ontzettend belangrijk zijn. Je had er zo op gerekend en nu sta je daar en je weet niet hoe je verder moet. Moet je dan ook maar je beloftes verbreken. En wraak nemen op die ander? Nee, je weet wel dat dit niet de oplossing is. Want dat kun je niet maken als christen, of wel soms?

  Nee, God vraagt van ons dat wij wel ons woord houden. Dat wij nakomen wat we beloofd hebben. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel een getuigenis van Gods liefde in jou en je liefde voor die ander. Misschien moet je ook wel iemand om vergeving vragen, omdat je ook een belofte verbroken hebt. Misschien moet je leren inzien dat die ander net zo behandeld wil worden als jij behandeld wilt worden.

  Belofte - “Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt, zodat Hij u Zijn liefde kan tonen; Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt” JESAJA 30:18.

  God is heel geduldig. Hij wil je leren dat de redding alleen van Hem komt. Daardoor beseffen we hoeveel hij van ons houdt. Soms moet je in stilte en geloof op Hem wachten. Leren om Hem te vertrouwen om kracht te ontvangen in moeilijke omstandigheden. Soms moeten we eigen inspanningen staken en open staan voor wat Hij ons wil leren of laten zien. Dit is ook wat de tekst zegt. “Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt”. Dit is toch geweldig? Een God die op ons wacht.

  Wanneer wij Hem niet willen ontmoeten in onze problemen, kan Hij Zijn liefde niet aan ons bekend maken. Zullen we niet weten hoe Hij ons kan zegenen. Het is toch geweldig om te begrijpen dat God ons in ontferming heeft gadegeslagen? En dat Hij ons wil helpen om wél ons woord te houden. Dat verlangen we toch ook van God. Heer help ons, want we hebben op U gehoopt. Wees onze sterkte en onze redding in moeilijke tijden. En wat zegt Gods woord: “Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt”. Kom maar want Ik zal Mij aan Mijn Woord houden.

  • “Ja, de waarheid is verdwenen en iemand die het verkeerde nalaat, wordt al snel aangevallen. De HERE zag al de boosheid en het was verkeerd in Zijn ogen, omdat niemand voor het recht opkwam.Hij zag dat niemand u hielp en vroeg Zich af waarom niemand er tussen kwam. Daarom ondernam Hij Zelf stappen om u te redden door Zijn machtige kracht en gerechtigheid” JESAJA 59:15-16.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?