Het ouder worden is een proces, maar de belofte is: “Uw leven lang zal Ik uw God zijn”.

  Gebed “Stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden. Zult U mij niet verlaten nu ik minder kracht over heb” PSALM 71:9.

  Het ouder worden is een proces wat met vele ongemakken gepaard kan gaan. De een ervaart de oude dag als een vernedering en de ander als een verrijking. Het kan zowel lichamelijke als ook geestelijke achteruitgang inhouden. Ook David worstelde met dit soort vragen in zijn ouder worden. En hij voelde dat zijn krachten minder werden. Hij kon zich niet meer meten met de jongeren om hem heen. Tja, en dan ga je jezelf ook allerlei vragen stellen. Zo werkt dit nu eenmaal.

  David grootste angst was, dat God hem niet meer zou gebruiken. Dat God zou zeggen, ‘David geniet maar van je welverdiende rust’. Maar dat was iets wat hij beslist niet wilde. Er was nog zoveel mogelijk. Zal hij dan nu gaan zitten toekijken? Dat was oorlog in zijn denken. En wie kent dat gevoel niet, dat je er als oudere niet meer bij hoort? Dergelijke gevoelens kunnen je behoorlijk in hun macht houden. Daarom vind ik het gebed van David zo aangrijpend. Hij wilde erbij horen. Want hij had nog zoveel te vertellen. Hij kon de ander nog zoveel wijze lessen leren.

  Ja, natuurlijk was hij oud geworden. Maar zijn verlangen om God te dienen was nog volop aanwezig. Hij zag nog wel mogelijkheden. En hij riep dat verlangen naar God uit: “laat mij nu niet in de steek! Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht. Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht” PSALM 71:18. David wist dat God hem altijd tot hulp was geweest. God had hem nooit in de steek gelaten. Hoe diep hij ook gevallen was, het besef dat God hem vergeven had, was een levendig getuigenis. Dat te vertellen, zag hij als zijn missie. Hij wilde niet wanhopen en zijn laatste jaren wegslijten in een stoffig achterkamertje.

  Als je oud wordt mag je leven er anders uitzien, maar je getuigenis niet. “God stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden”. U kent toch mijn mogelijkheden? Ik verlang ernaar dat U ze gebruikt tot Uw eer. Een mens is toch nooit te oud om U te dienen? Toch nooit te oud om te bidden, en Uw naam te prijzen? Natuurlijk zal het lichaam anders functioneren. Er zal minder fysieke kracht zijn, maar dat hoeft toch geen eind te maken aan het verlangen om te getuigen van Gods goedheid? Je hebt toch mensen om je heen, misschien kinderen, kleinkinderen mogelijk achterkleinkinderen?

  Belofte “Uw leven lang zal Ik uw God zijn. Ook al wordt uw haar grijs van ouderdom, Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn” JESAJA 46:4.

  Dit vers is een bijzondere belofte. Het staat in een verhaal waar het over afgodsbeelden gaat. Beelden die op een wagen stonden en door dieren getrokken moesten worden. Maar de dieren struikelden en de beelden vielen op de grond. Wat een afgang voor die goden en hun aanbidders. En wat zegt Jesaja; ‘is dat het beste wat ze kunnen? Als die goden zichzelf niet kunnen beschermen, hoe kunnen ze dan hun volgelingen beschermen’.   

  En dan mag Jesaja die geweldige woorden uitspreken, “Uw leven lang zal Ik uw God zijn”. God draagt zijn kinderen niet alleen toen ze nog klein waren? Nee, Hij zegt, ‘gedurende heel je bestaan zal Ik je omringen, je dragen door al je moeiten heen’. De goden moesten door de mensen en dieren worden rondgesleept. Maar bij God is dit anders. Hij zegt: “Van eeuwigheid tot eeuwigheid ben Ik God. Niemand kan Mij tegenhouden bij wat Ik doe” JESAJA 43:13. God neemt zelfstandig Zijn beslissingen. En Hij heeft ervoor gekozen, om ons levenslang te dragen. Welke god kan dit?

  God is onze Schepper en Hij zorgt voor ons. Zijn liefde is duurzamer dat het beste wat wij Hem kunnen geven. Ons hele leven zal Hij voor ons zorgen. Dat is niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God goed is. Omdat God in Jezus Christus ons een verlossingsoffer heeft gegeven. En wie dit aanvaard, mag zich die geweldige belofte toe-eigenen. Ook al zit je ouderdom verpakt in grijsheid, Hij zal voor je zorgen, je voorthelpen en je redder zijn. Maak jij je zorgen over je toekomst? God zegt: “Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn”.

  • “Wie heeft deze machtige dingen gedaan, het leven van generaties bestuurd, terwijl zij elkaar opvolgden? Ik ben het, de HERE, de eerste en de laatste, steeds Dezelfde in macht” JESAJA 41:4.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?