Hoogmoed een lastig probleem, maar God heeft de oplossing.

  Gebed – “Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt en de goddeloze mij niet opjaagt” PSALM 36:12.

  Hoogmoed komt voor de val. Een bekend spreekwoord dat aangeeft dat hoogmoed altijd gevolgd wordt door iets wat minder prettig is. Natuurlijk zal een hoogmoedig mens dit tegenspreken want die is vast de mening aangedaan dat hij zich juist niet hoogmoedig gedraagt. Want hij denkt dat een dergelijke houding volkomen normaal is. Hoogmoed komt voor de val, wie trots is, zal weldra vernederd worden. Dit leert ons dat in hoogmoed altijd iets gevaarlijks schuil gaat. Dat hoogmoed altijd de hoogmoedige zelf te grazen neemt. In de Bijbel heeft dit woord altijd een negatieve lading. Het maakt ons duidelijk dat God een dergelijke houding afkeurt. Nergens wordt het dan ook in positieve zin gebruikt.

  Hoogmoed is eigenlijk een vorm van opstand tegen je naaste of tegen God. Het duidt aan dat je je trots gedraagt temidden van mensen of tegenover God. Hoogmoedige mensen gedragen zich als een soort overwinnaar. Ze laten zich zien als iemand die de baas is. Vooral in oorlogstijd zien we veel hoogmoed. Soldaten die rondlopen met grote geweren boezemen je veel angst in. Dit soort machtsgevoel maakt hen hoogmoedig. Kijk eens wat we kunnen en als je niet oppast dan weet je wat je kan overkomen.

  In de tekst hierboven spreekt David zich uit naar God. Ook hij is doordrongen van het feit wat hoogmoedige mensen allemaal kunnen doen. En dat beangstigt hem. Hij voelt als het ware, hun hete adem in zijn nek. En in deze Psalm zien we dan ook een scherpe tegenstelling tussen het goede en het kwade. Tussen de goddeloosheid en de grootheid van Gods trouw. Maar aan het slot zien we dat God een passend antwoord geeft. Hij laat zien wat het resultaat is van wie opstaat tegen God en de medemens.

  En deze spanning voelt David. De strijd tussen goed en kwaad, hij staat daar tussenin, maar gelukkig wel aan Gods kant. Daar getuigt hij dan ook van: “HERE, Uw goedheid en liefde zijn zó groot; Uw trouw is oneindig, niet te meten” PSALM 36:6. David begrijpt dat in tegenstelling tot slechte mensen Gods trouw en rechtvaardigheid altijd overwinnen. Zijn liefde en trouw reiken immers hoger dan de hemel. En Zijn rechtvaardigheid zal altijd overwinnen. Mensen met slechte gewoonten of daden, die regeren niet over ons wanneer we net als David, Gods kant kiezen. Dan zal Hij zorgen voor een passend antwoord. En wat is dat antwoord dan? David zegt het: “De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen; zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan” PSALM 36:13.

  Belofte – “Maar Hij geeft ons steeds meer kracht om die slechte verlangens de baas te worden. In de Boeken staat het zo: "God is genadig voor de nederige mensen, maar Hij verzet Zich tegen hoogmoedigen” JAKOBUS 4:6.

  Het tegenovergestelde van hoogmoed is nederigheid. En nederigheid zien we meestal bij bescheiden mensen. Nederig, dat zijn we meestal niet van onszelf, dat zullen we moeten aan leren. Vandaar ook de gekozen belofte. God wil ons kracht geven om onze slechte daden te overwinnen. Nederigheid, zo heb ik gelezen, is dan ook een medicijn dat slechte verlangens helpt genezen. En we weten dat een medicijn altijd op Dokters Voorschrift toegepast moet worden. De Grote heelmeester Jezus Christus, geeft ons hiervoor Zijn genade.

  Hoogmoed maakt egocentrische mensen van ons. Mensen die denken dat het altijd om hen draait. En daar bestaat maar één middel tegen, dat is, dat we ons vernederen voor God en vergeving vragen. Hoogmoed maakt ons trots en hebzuchtig. Maar door nederigheid kunnen we dit foute gedrag afleren. Dan zullen we andere mensen worden. en gaan we begrijpen dat we onze verlangens de verkeerde kant op ontwikkeld hebben. En die kant kan Gods goedkeuring niet verdragen. Maar, zo heb ik net gezegd, er bestaat een tegengif voor dit virus. Maar daar moet je wel gebruik van willen maken.

  • “Jonge mensen, doe wat de voorgangers zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God is tegen trotse mensen. Maar als u nederig bent, zal Hij u genade geven. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u” 1 PETRUS 5:5-7.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?