Iedereen kent angstige momenten, maar God zegt; ‘wees niet bang Ik roep je bij je naam’.

  Gebed “Sta op, Here, en help ons; bevrijd ons terwille van Uw goedheid en liefde” PSALM 44:27.

  Het woordje help, is wel de meest gehoorde angstkreet. Iedereen die roept het wel eens. Als je hulp nodig hebt dan vraag je of iemand je kan helpen. Maar in oorlogslanden of rampgebieden zal dit heel anders klinken. Dan is het woordje help verpakt met angst en onmacht of misschien wel boosheid. De tekst hierboven is ook een gebed om hulp. Er wordt in de Psalm over nood geklaagd. Het was een collectieve nood want het ging hier om de verdrukking van Gods volk.

  En dan zijn de woorden; “Sta op Here, en help ons”, zo reëel. Dan is dit een schreeuw naar God toe. Heer laat ons zien dat U met ons bent. Laat ons weer zien dat U om ons geeft. Toon ons de weg die wij moeten volgen om hieruit te komen. Geef ons inzicht om te begrijpen wat U aan het doen bent. Want vijanden omringen ons, en door die duisternis voelen wij ons zo onzeker. Laat ons Uw Licht en Waarheid zien en leid ons hierin.

  Deze Psalm is ook een herinnering aan wat God allemaal gedaan heeft. Men weet het uit de verhalen. God had eigenhandig de vijanden weggejaagd. Ze hadden een land om in te wonen. En dat was voor de wereld een getuigenis van Gods macht en liefde. En zo herinnert de Psalmschrijver zich wat God in het verleden allemaal gedaan had. Dat gaf hem weer energie, en hij vatte weer moed. En aan het einde van deze Psalm heeft hij zich zo sterk gemaakt dat hij tegen God zegt; ‘Help ons, bevrijd ons’.

  Dit is zo herkenbaar. Wij worden menigmaal aangevallen. Misschien niet lijfelijk, maar wel geestelijk. De satan zit niet stil, hij wil ons vertrouwen op God afpakken door ons angst in te boezemen. En wat is onze reactie? Kruipen we weg of ondernemen we tegenmaatregelen? Soms moeten we lijden omdat we God dienen. Maar dan nog mogen we God aanroepen en zeggen; “Heer verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk” MATTHÉÜS 6:13. Dan is ons lijden geen straf, omdat we weten, de Heer is opgestaan, Hij heeft het voor ons opgenomen. Roep Hem daarom maar aan en zeg; “sta op Here, en bevrijd mij, ter wille van Uw goedheid en liefde”.

  Belofte “Maar nu, Israël, zegt de HERE, Die u heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij” JESAJA 43:1.

  Soms kan een hoofdstuk van je leven eindigen met verdriet of teleurstelling. Je had misschien een antwoord verwacht wat aansloot bij jou verwachting. Ja, zo kan het gaan in het leven. Maar ergens weet je dat er hoop is, dat God je Zijn genade zal betonen. Dat Hij je geestelijke dorheid weer zal doorwaaien met Zijn Geest. Dat Hij zijn liefde weer zal tonen en dan weet je, dit is Gods werk.

  God schiep jou en gaf je een bijzondere plek op aarde. En God roept jou omdat je van Hem bent. Hij beschermt je in moeilijke tijden. Je bent zo belangrijk voor God dat hij voor jou zijn Zoon gegeven heeft. Wanneer je Jezus kent mag je weten, ‘ik ben vrijgekocht met Zijn bloed’. En nu mag jij ook Zijn Naam dragen. Wat een troost.

  Problemen kunnen twee dingen met ons doen, je leert zwemmen of je wordt met de stroom meegezogen om uiteindelijk te verdrinken. Maar je zult zien dat wanneer je gaat zwemmen, dat het je sterker maakt. Dat je met Gods kracht alle andere rivieren van je leven kunt overzwemmen. Als jij God roept om hulp, zal Hij er op de een of andere manier, voor je zijn. Roep maar gerust; Help mij!

  • “Wij lezen in de Psalmen dat wij, omdat wij bij Hem horen, de hele dag de dood voor ogen hebben. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dank zij Hem Die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer” ROMEINEN 8:36-39.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?