Goede daden worden niet altijd onderkend maar laat je niet ontmoedigen, want God is goed en liefdevol.

  Gebed - “O God, vergeet ook deze goede daad niet! Heb medelijden met mij, want U bent zo goed en liefdevol” NEHEMIA 13:22b.

  In dit vers vraagt Nehemia aan God om niet te vergeten wat hij had gedaan. Is dat niet een overbodige vraag? God ziet en weet toch alles? Vanwaar dan die vraag zou je kunnen denken. Nu er was nogal wat aan de hand. Er waren allerlei dingen die het volk Israël verkeerd deed. En Nehemia riep daarom het volk ter verantwoording. En tijdens het voorlezen van de wet ontdekte het volk dat ze veel dingen anders moesten gaan doen. Er werd zogezegd schoonschip gemaakt. Allerlei zaken kwamen aan het licht. En het kostte Nehemia heel wat moeite om al die dingen recht te zetten. En de laatste woorden waarmee hij zijn brief afsluit zijn: “O God, vergeet mijn goede daden niet”.

  Dit klinkt als een vermoeide leider. Als iemand die twijfelt of hij het wel goed heeft gedaan. Iemand die zijn leiderschap als een zware last met zich meedroeg. Eigenlijk is dit ook zo. Wie het verslag van Nehemia leest zal begrijpen dat het voor hem niet eenvoudig is geweest om een goede leider te zijn. Zijn uitgangspunt was, zorg bij alles wat je doet dat het tot eer van God is. Dit doel maakte zijn leidersschap er niet eenvoudig op. Het is dan ook niet zo aantrekkelijk om leider te zijn. Het is vaak ondankbaar werk en wat je oogst is meestal ook niet om over naar huis te schrijven. Ondankbaarheid en eenzaamheid zijn wel twee van de hoofdingrediënten die je dagelijks voor je kiezen krijgt. En soms is dit behoorlijk slikken.

  Nehemia moest tegen de stroom inzwemmen. Maar zijn motto was, ‘gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen’. Hij was gericht op God om goede daden te doen. Nam de meerderheid dit hem in dank af, reken maar van niet. Er moest zo nu en dan streng worden opgetreden tegen allerlei zaken. Maar zijn succes lag verpakt in het feit dat hij risico’s durfde te nemen. Hij was niet bang om te falen. Hij zocht geen beloning voor zijn werk. Zijn opdracht was om een herbouwer te zijn. Om Gods volk weer toekomst te geven. Hij bouwde niet alleen een muur en een stad, maar bouwde ook aan een stuk geestelijke vernieuwing in de harten van Gods volk. Hij mocht de mensen weer leren om afhankelijk van God te zijn. Begrijpen we nu de worsteling van Nehemia.

  Hij had zoveel goeds gedaan en best veel bereikt, maar was hij daar trots op? Nee, zijn worsteling was, ‘Heer, vergeet mijn goede daden niet, heb medelijden met mij, bewijs aan mij ook Uw gunsten’. Nehemia beroemde zich niet op eigen kunnen maar bleef in alles afhankelijk van God.

  Belofte - “De HERE antwoordt: Israël is nog steeds mijn zoon, mijn liefste kind. Ik moest hem vaak straffen, maar Ik houd nog steeds van hem. Ik verlang naar hem en zal genadig voor hem zijn” JEREMIA 31:20.

  Ondanks alle koppigheid van het volk, blijft God hen liefhebben. En is het niet heel bijzonder om te weten dat God zijn volk als zijn zoon als zijn liefste kind ziet? Ondanks de diepte van hun zonden is hij een vergevende God. En door de hele geschiedenis van het volk Israël heen zien we een groep mensen die Hem trouw wil blijven. Die zich willen bekeren en vergeving zoeken bij een genadige God. En door het tonen van hun berouw vinden ze ontferming. God zegt, “Ik moest jullie vaak straffen, maar Ik houd nog steeds van jullie”.

  In Gods goede daden zien we het karakter van een liefhebbende Vader. En dat staat juist ook zo mooi neergeschreven in de belofte hierboven. God verlangt er naar om Zijn genade met ons te delen. Hij wil Zijn liefde aan ons geven waarin Hij laat zien, kijk dit Ben Ik. Dit kunnen we soms moeilijk vinden, heel begrijpelijk. Maar lees Godsbereid bent om Zijn redding te acepteren eens op na. ik j wil Zijn liefde aan ons geven waarin hij laat zien, kijk dit Ben Ik. goede daden er nog maar eens op na. Hij veroordeelt je niet. Want het oude verbond wat door mensen werd verbroken is vervangen door een nieuw verbond. Door het offer van Jezus Christus kunnen wij Gods kinderen zijn. Dit verbond is een verbond van vergeving op grond van het vergoten bloed van Jezus Christus. Zo hebben wij een geweldige kans om een nieuwe start te maken. Om een eeuwige relatie met God de Vader en met Zijn zoon op te bouwen. Ik kan me geen betere daad bedenken dan ‘Gods goede daden’.

  • “Want de ogen van de HERE speuren heen en weer over de aarde, op zoek naar mensen die Hem zijn toegewijd, zodat Hij Zijn grote macht kan tonen door hen te helpen” 2 KRONIEKEN 16:9.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?