Wie is dit niet overkomen dat een ander je negeert, maar God vergeet zijn kinderen nooit!

  Gebed - “Waarom vergeet U ons nog steeds? Waarom keert U ons zo lang Uw rug toe” KLAAGLIEDEREN 5:20.

  Het is je misschien ook wel eens overkomen dat iemand je de rug toekeert. De oorzaak kan heel verschillend zijn maar prettig vindt je dit niet. Het geeft je een gevoel dat ze je dan minachten. En afhankelijk van de relatie die je met iemand hebt zal dat meer of minder pijn doen. En waarom iemand ons de rug toekeert, dat kan verschillende oorzaken hebben. In de tekst hierboven zien we ook een stuk onbegrip een klacht van een niet begrijpen waarom worden we vergeten? Dat geeft het gevoel dat God hen even alleen laat, dat Hij hun even niet aan wil kijken. Kan dat dan? Is God wel zo? Uit deze en andere teksten blijkt dit wel waar te zijn. Zie PSALM 13:2; 44:24. En de vraag is dan, waarom doet God dit? Is daar voor Hem een aanleiding voor?

  Wie het boek klaagliederen leest zal heel snel de reden vinden van dit waarom. Het volk zat neer bij de puinhopen van vergane glorie. Hun roeping om een heilig volk te zijn waren ze uit het oog verloren. De zonde had hen dingen laten doen waarin God Zich niet kon vinden. Hij kon dit niet aanzien en keerde hen de rug toe. Dat was het gevolg van hun keuze, van hun levenstijl. De zonden van het volk, de profeten en de priesters hebben het goede van God doen veranderen in moeilijke tijden. Verlies van land en vrijheid, wreedheid en dwangarbeid, dat was de uitkomst van hun daden. En nu, hoe verder?

  Als God je de rug toekeert is daar altijd wel een reden voor. En de oplossing is om met Hem te gaan praten om alles weer in het juiste licht te zien. De juiste vragen zullen ons dan weer bij Hem brengen. En de vraag: “Waarom vergeet U ons nog steeds”, zal dan een dialoog uitlokken tussen de Schepper en ons. Zo mag je je hart voor Hem uitstorten en de diepte van je verdriet bij Hem bekent maken. Je mág roepen tot God of Hij je wil bevrijden van de last die jij met je meedraagt. Want hoe je leven er ook uit ziet, God is dichter bij dan je denkt. God lijkt soms ver weg maar dat is Hij niet. Soms lijkt het of Hij ligt te slapen, of dat de hemel van koper is. Daarom is het heel verstandig om je af te vragen, waarom God even afstand neemt. Hij kan je dan wakker schudden uit je wereldse slaap. Want God slaapt nooit al lijkt dit soms van wel. Zie PSALM 121:4.

  Belofte - “Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen” JESAJA 54:7.

  Wie niet horen wil moet maar voelen hoe het is wanneer je Gods wil gaat negeren. Dit klinkt keihard door in dit vers. Voor een korte tijd heb Ik u verstoten, het woord verstoten betekent; ‘van zich stoten’ of ‘alle verdere omgang weigeren’. Het voelt als een echtscheiding tussen twee geliefden. Maar hoe hard dit ook klinkt of voelt, het was wel tijdelijk. “Voor een korte tijd”, zegt God, neem Ik deze maatregel en keer Ik jullie de rug toe. Maar God kan het Zijne niet voor eeuwig verstoten. Het was noodzakelijk voor een bepaalde periode. Maar daarna zegt God zal Ik jullie weer bij mij laten terugkomen. Door alle tijden heen blijft Gods volk het Zijne. Hij heeft het voor eeuwig een plaats gegeven voor zijn Aangezicht. God is een heilig God, Hij verdraagt de zonde niet. JESAJA 59:2 zegt dit zo treffend: “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”.

  Maar wanneer er berouw is, dan draait God Zich om. Dan kan Hij je weer ontmoeten. Dan neemt Hij de pijn van de zonde uit je weg en is er, herstel van relatie. Want Zijn belofte is: “met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen”. Kijk dit biedt uitkomst. Hoe je situatie er ook uitziet, God heeft medelijden. Dat betekent dat Hij met je mee-lijdt. Dat is nogal wat. Dit begrijpen veel mensen niet en dat is zo ontzettend jammer. Hierdoor blijven ze onnodig rondlopen met hun zonden. God komt niet alleen om te oordelen, maar om ons te verlossen. Daarom mogen wij onze schaamteloze daden aan Hem bekend maken. Dan reinigt het bloed van Jezus ons van al onze zonden. En dan is daar die hereniging van het ontmoeten van twee geliefden. Kijk dat is Gods antwoord. Dan maakt Hij de scheiding ongedaan. Dan is er vreugde bij God, en sluit Hij jou vreugdevol in Zijn Vaderarmen. Kijk, daar kan ik eindeloos van genieten. En jij?

  • “Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten” JESAJA 49:15.

    Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?