De studies in dit blok van Discipelschap willen je helpen om meer van Gods plannen te gaan begrijpen. Wat houd je relatie met God in, hoe kan je met Hem communiceren, hoe leer je de Bijbelse basis principes begrijpen, enz. En hoe kun jij een levend getuigenis zijn van Gods genade?

  Wanneer je weet dat deze schepping van Gods Hand is, dan begrijp je ook dat Hij erover wil regeren. En vanuit de Bijbel weten we dat God dit wil doen via ons mensen. Wie de eerste hoofdstukken van Genesis leest zal begrijpen dat het helemaal mis is gelopen en dat de mens in een onmogelijke situatie is terecht gekomen. Los van God moet de mens in een wereld leven die ineens heel vijandig is geworden.

  Gelukkig heeft God Zijn schepping nooit losgelaten en vanaf het begin heeft Hij al een belofte gegeven dat het volgende zegt:

  “De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelenGenesis 3:15 HB.

  Uit het verdere verhaal weten we dat God het hier al over Jezus Christus had. Hij was een ‘ nakomeling’ uit het geslacht van David die alle macht van de satan teniet heeft gedaan. Jezus heeft een offer van Verlossing gebracht voor alle mensen. Zo krijgt ieder mens de kans om Gods eeuwige plan van Redding te accepteren. Het is dan ook geweldig jammer dat er mensen zijn die dit Offer afwijzen en zo kiezen voor een eeuwig leven gescheiden van God.

  Maar gelukkig zijn er ook mensen die weten en ervaren, wat het betekent, om Jezus Christus te kennen als hun Verlosser. Hem te aanvaarden is de beste keuze die je ooit in je leven kunt maken. Je bent dan verzekerd van een eeuwig leven, samen met alle kinderen van God in Zijn Aanwezigheid. Wie Jezus kent leeft niet te vergeefs. Hij vult je leegheid, vergeeft je zonden en geeft je een reden om te leven.

  Is het volgen van Jezus eenvoudig? Niet altijd. De duivel zal er alles aan doen om je tegen te houden voor Jezus te kiezen. En wanneer je gekozen hebt zal hij alles op alles zetten om je te ontmoedigen, je geestelijk zover te krijgen dat je Jezus weer de rug toekeert. De satan wil je relatie met God verstoren zodat Gods plan in je leven als een nachtkaars zal uitgaan.

  Het is ons gebed dat deze studies je zullen helpen om een Bijbels fundament te vinden en om een overwinnend leven in Jezus te vinden. Zodat je God de Vader alle eer kunt geven voor dat geweldige Verlossingsplan.

  Veel zegen bij het bestuderen van deze studies.

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?