Als ik wil geloven,

  raak ik danig

  in de knoop,
  want er zijn

  zoveel verhalen,

  over redding

  en van hoop.

   Er zijn zoveel goden

  die proclameren,

  ‘geloof in mij’.

  Dat brengt me

  in verwarring en

  dat maakt mij

  ook niet vrij.

   

  Maar tussen

  al die goden,

  spreekt die Ene

  mij wel aan.

  Want die God

  heeft voor mij

  geleden, ja

  voor alles wat

  ik heb misdaan.

   

  Hij heeft mij

  zonder te veroordelen,

  vrijgesproken van

  alle schuld en

  heeft aan het

  kruis het ééuwige

  leven, voor

  mij onthuld.

   

  Nu ik Jezus

  heb aangenomen,

  is er ook voor

  mij die hoop,

  en raken al

  mijn levensdraden

  Goddank niet

  meer in de knoop!


   

  Handelingen 17:22-31

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?