Wereldleed

Ik wil iets geven

 Ik zou iets willen doen aan al het leed
van de talloos velen,
die niet net als wij
in de welvaart delen.

Ik zou iets willen geven aan dat kind,
’t liefste nog aan velen,
die niet als de onze
onbekommerd spelen.

‘k Zou iets willen doen voor dieren,
om hun lot te keren.
Zij, die o zo dikwijls
alle zorg ontberen.

Ik zou graag heel veel willen doen
aan onrecht en aan pijn.
Maar ‘k heb intussen wél ontdekt,
’t begint vaak in het klein …

© Maria Riksten-Brouwer

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 22-12-2022
Versie: 6
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?