Wat moet ik doen

Het doel niet mis te lopen!

Eeuwig leven te ontvangen,
wat moet ik daar voor doen?”
’t' Was een gerichte vraag,
van de jongeling, toen!

 Bij hem was het zijn rijkdom,
die hem parten speelde.
Want Jezus vroeg van hem
dat hij met and’ren deelde.

 Niet altijd krijgen wij
het antwoord dat wij hopen.
’t' Gaat immers slechts hiérom:
het doel niet mis te lopen!

 En wat een mens zal zaaien,
dat oogst hij, zegt de Heer.
Zó leert Hij ons en spoort ons aan,
in liefde, telkens weer.

 © Maria Riksten-Brouwer

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 22-12-2022
Versie: 5
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?