't Gebed van de heiligen.
  Eigenlijk is ’t gewoon
  alles, wat wij dagelijks
  brengen voor Gods Troon!

  Je weet toch wel, gebeden
  die je naar Hem zendt,
  dat God ze een bijzond're
  plaats heeft toegekend?

  Door engelen gedragen
  op een gouden schaal,
  een lieflijk reukoffer voor God,
  duizend, tienduizend maal!

  En daarom, alle twijfel
  en ongeloof ten spijt ...
  't Gebed van jou en mij?
  't Heeft tópprioriteit!

  © Maria Riksten-Brouwer

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?