In gesprek

Vast een hoop verand’ren gaat!

In gesprek gaan met elkaar.
Het is nodig, telkens weer.
Leren luist’ren naar elkaar,
ja, dat wil ik, meer en meer.

 Met die ander in gesprek gaan,
kan soms echt heel nuttig zijn.
Het gesprek niet uit de weg gaan,
ook al doet het wel eens pijn.

 In gesprek gaan met jezélf.
’t' Is een goeie raad!
Dingen even op een rijtje,
en, waar het nu écht om gaat …

In gesprek gaan met de Vader,
is de állerbeste raad.
Waardoor er ook in jouw leven
vast een hoop veran ’dren gaat!

© Maria Riksten-Brouwer

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 22-12-2022
Versie: 8
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?