De beste plaats

Geven en Ontvangen

De beste plaats te hebben,
het past zó bij de mens.
De eerste zijn, de hoogste.
En waar ligt de grens …

Maar als ik kijk naar Jezus,
dan rijst de vraag gelijk:
durf ik ook zó te dienen,
of kap ik dan gelijk?

Gods Zoon is niet gekomen,
om nummer één te zijn.
Hij durfde het zelfs aan
veracht te zijn en klein.

Wil ik Hem hierin volgen,
ook als het mij niet past?
’t Is geven of ontvangen,
ja, dat staat wel vast.

 Ach Heer, wil mij maar helpen,
dat ik er naar zal streven,
Uzelf en ook mijn naaste
te dienen in mijn leven. 

© Maria Riksten-Brouwer 

Auteur: Ria Riksten-Brouwer
Datum gemaakt: 22-12-2022
Versie: 7
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?