De keus is niet zo moeilijk.
  Wie wil er nu verliezen!
  God geeft ons telkens weer,
  de kans om zelf te kiezen.

   Het gaat hier om ons leven.
  Want, zo zegt de Heer:
  ‘Wie dat wil behouden,
  die verliest het weer …’

   Ja, wie het zal verliezen,
  omwille van God’s Zoon,
  zal ’t leven juist behouden,
  ontvangt de levenskroon!

   Want wat baat het de mens,
  die, door het kwaad verleidt,
  de héle wereld wint,
  maar geest’lijk schade lijdt …

   © Maria Riksten-Brouwer