Wilt u naar aanleiding van een studie, meditatie of gedicht, uw getuigenis/verhaal met ons delen, dan stellen we dit op prijs.

  let op deze aandachtspunten 

  • Door uzelf geschreven tekst wat aansluit bij onze doelstelling
  • Geen tekst dat politiek of van seculier religieuze aard is
  • Niet meer dan 1000 woorden
  • Wij plaatsen geen gedichten
  • Geef ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen via uw E-Mail
  • De copyright rechten blijven bij www.Aresko.nl (tenzij het van uw eigen website is)

  Zo kunt u ook anderen bemoedigen met wat God doet in uw leven.

   

   


  Gods verlangen

  Heb jij ook een verlanglijstje? En, ‘wat heb jij op je verlanglijstje staan’, met je verjaardag, kerst of een ander heugelijk feit zal deze vraag regelmatig langs komen. Maar we kunnen ook verlangen naar het voorjaar, gezondheid, een relatie en nog zoveel meer. Het is een goede zaak dat we verlangens hebben al worden we niet altijd op onze wenken bediend, en dan zal het belangrijk zijn hoe we hier mee om kunnen gaan.

  Ook is het zo dat onze verlangens soms gevoed worden door verkeerde bronnen. Dan ontstaan er ongezonde verlangens waar we ons van moeten bekeren.

  We staan er niet altijd bij stil, maar ook God kent verlangens. Nee, niet naar materiële dingen, maar Hij verlangt naar jou en mij. Het spreekt voor zich dat Gods verlangens altijd zuiver zijn. Dit zien we zo overweldigend terug in deze woorden: “Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven, vraagt de HERE. Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft” EZECHIËL 18:23 HB.

  Door de hele Bijbel heen zien we Gods verlangen om ons met Zich te verzoenen.

  Verzoening is de kern van dit verlangen. En Hij heeft er alles aan gedaan om Zijn verzoening aan ons bekend te maken. Zo gebruikt God een Paulus die ons dit zegt: “We treden dus op als gezanten van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen” 2 CORINTHIËRS 5:20 GNB. Paulus draagt Gods verlangen verder de wereld in. En die woorden raken ook ons vandaag en vragen ons om tot verzoening met God te komen. Verzoening betekent dat de vijandschap beëindigd is en er een normale verhouding zal zijn tussen mens en God.

  In het Oude Testament waren het de offers die verzoening brachten en in het Nieuwe Testament is het offer van Jezus Christus wat verzoening brengt tussen God en ons. Het offer van Christus herstelde de schade veroorzaakt door ónze zonde. Hierdoor ervaren we vrede met God. Wat een geweldig nieuws. Maar deze boodschap, dat er een vredesverdrag gesloten is op grond van het offer van Christus Jezus, moet wel verder verteld worden.

  Dat is Gods verlangen! Die Boodschap mogen we doorgeven.

  “Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen” 2 KORINTIËRS 5:19-20.

  God heeft ons Zijn verzoening toevertrouwd. De verkondiging laat Hij aan ons over. Hoe gaan we met die verantwoordelijkheid om? We mogen Gods ambassadeurs zijn in de kerk maar ook daarbuiten. Hoe vervullen we die taak? Ik weet dat dit heel persoonlijk is, maar wanneer je Gods boodschap van verzoening en vrede met je meedraagt, kan het niet anders dat je omgeving hier iets van moet merken.

  Het was Gods keuze om ons met Zichzelf te verzoenen door Jezus offer. Alleen hierdoor kan Hij onze zonde uitwissen. Zie KOLOSSENZEN 2:14 en EFEZIËRS 2:13-18. Nu zijn we voor God niet langer vreemdelingen meer, maar huisgenoten. Zie EFEZIËRS 2:19. Omdat wij met God verzoend zijn, schenkt Hij ons het voorrecht om Zijn ambassadeurs te zijn. Laat dit voorrecht je niet ontnemen, maar pas het toe in het belang voor anderen. Vraag aan God hoe Hij jou wil inzetten voor de verkondiging van die Verzoening, en laat je inspireren door 1 TIMOTHEÜS 2:1-7. Laat je aanmoedigen zodat jij anderen kunt aansporen om Jezus te erkennen als Redder en Heer.

  Ik wens je een zinvolle dag, Fred.


  Waarom doen we dit. OF Een Donatie schenken

  Op deze site publiceren wij brede informatie over zaken die ons allemaal aangaan. Vragen over leven of dood zijn de meest belangrijke en we worden er vroeg of laat mee geconfronteerd bij ziekte of bij sterven. Maar er zijn ook andere vragen over het doel van ons bestaan, waarom we hier rondlopen, en hoe alles om ons heen tot stand is gekomen. Maar ook ethische vragen zijn belangrijk voor een goed moraal in ons dagelijks leven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vanuit ons christelijk geloof studies te maken die antwoord kunnen geven over veel van deze vragen.

  Een Donatie schenken

  Wanneer de informatie op deze site voor u nuttig is, wilt u er dan over nadenken om Aresko.nl een donatie te schenken? Dan helpt u mee om dit werk beschikbaar te stellen, om ook anderen in Gods liefde te laten delen. Wij vragen het niet voor onszelf maar uitsluitend om deze bediening mogelijk te maken.

  Voor bankgegevens kunt u een E-mail sturen via het contact formulier  -  o.v.v. Donatie Aresko.nl

  Hartelijk dank.

  Door ervaring heb ik geleerd dat de meeste mensen, christen of niet, zich herkennen in wat op deze site te lezen staat. We kunnen ons druk maken over vragen die uitmonden in enorme twistpunten, daar willen we ons niet in mengen. Er zijn kwesties die heel moeilijk over te brengen zijn, dat leert ons dat we nog meer moeten groeien in ons geloof. Dat is niet verontrustend maar heel normaal, want we kunnen niet alles weten maar ons wel uitstrekken om nieuwe dingen te leren. 

  Zoek je Jezus voor een échte ontmoeting, óf om aan te tonen dat het maar een verzinsel is? Waar is het jou en mij om te doen? Gaat het je uiteindelijk om echte blijvende vrede, of luister je alleen naar je eigen rede? Ben je teleurgesteld in God, dan moet je eens heel goed nadenken hoe dat gesprek met Hem destijds verlopen is. Ik kan me niet voorstellen dat God je teleurstelt, Hij getuigt voor de hele wereld dat Hij van je houdt, je zonden wil vergeven en nog veel meer. Zou Hij dit dan gaan bewijzen door jou openlijk af te wijzen terwijl de hele wereld bij wijze van spreken kan toekijken? Zou God Jou of Zichzelf belachelijk maken omdat Hij constant zijn eigen woord niet nakomt? Als je Hem daar echt op kunt betrappen met de Bijbel als Bron van Waarheid, zul je veel volgelingen kunnen krijgen. Luister goed dit hebben al heel veel mensen geprobeerd en geloof me, mannen en vrouwen die dit deden hebben zichzelf nog anderen blijvend kunnen overtuigen dat God onwaarheid gesproken heeft.

  • Had jij dan geen vragen?
  • Waarom ben jij klakkeloos de meest bekritiseerde Godsdienst gaan volgen?
  • Wordt je er soms toe gedwongen om die onzin te geloven?

  Dat zijn vragen die regelmatig geroepen worden. Ik begrijp heel goed waarom die kritiek er is, ik ga dat hier niet verdedigen nog uitleggen. Op de site komen dit soort dingen regelmatig aan de orde. Maar wanneer je zelf eens de Bijbel zou gaan lezen, om te ontdekken dat ons werk, ons geloof, ons bidden en heel onze Godsdienstbeleving een gedwongen moeten is, dan kan ik je zeggen, je zult het nergens lezen. Christenen zijn geen klonen van een of andere heilige. Het zijn allemaal persoonlijkheden die vrijwillig hun keuze gemaakt hebben om Jezus te volgen in hun leven.

  Het doel van deze website is om de groei van jou geloof te ondersteunen, je te bemoedigen door je te wijzen op Jezus Christus de Zoon van God. De website wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid met geloofsopbouwende studies. Dit alles is gratis te raadplegen, mocht je ons werk willen ondersteunen met een donatie, stuur ons dan een E-mail, voor onze gegevens.
  We wensen je Gods liefde en zegen toe. Ben je van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

  Alles op deze site valt onder © Aresko.nl

  Namens het team van Aresko, Fred IJzerman

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?